Safe Deal - የመጨረሻ የተጠቃሚ ፍቃድ ስምምነት - ራስዎን ከአሉታዊ ቅናሾች፣ ማጭበርበሮች እና ደካማ አገልግሎት ይጠብቁ.
path

የዋና ተጠቃሚ ፍቃድ ስምምነት (EULA) የአስተማማኝ ስምምነት ማራዘሚያ

ይህ የዋና ተጠቃሚ ፍቃድ ስምምነት ("EULA") በእርስዎ እና በድር Panda Inc. መካከል ያለ ህጋዊ ስምምነት ነው። የእኛ EULA የተፈጠረው ለደህንነቱ የተጠበቀ ስምምነት ማራዘሚያ በ EULA አብነት ነው።

ይህ የEULA ስምምነት የእኛን የSafe Deal Extension ሶፍትዌር ("ሶፍትዌር") በቀጥታ ከድር ፓንዳ ኢንክ ማግኘት እና መጠቀምን ወይም በተዘዋዋሪ በድር ፓንዳ ኢንክ ፈቃድ ባለው ሻጭ ወይም አከፋፋይ ("እንደገና ሻጭ") በኩል ይቆጣጠራል።

እባክዎ የመጫን ሂደቱን ከማጠናቀቅዎ በፊት እና የSafe Deal Extension ሶፍትዌርን ከመጠቀምዎ በፊት ይህንን የ EULA ስምምነት በጥንቃቄ ያንብቡ። የSafe Deal Extension ሶፍትዌርን ለመጠቀም ፍቃድ ይሰጣል እና የዋስትና መረጃ እና የተጠያቂነት ማስተባበያዎችን ይዟል።

ለSafe Deal Extension ሶፍትዌር ነጻ ሙከራ ከተመዘገቡ፣ ይህ EULA ስምምነት ያንን ሙከራም ይቆጣጠራል። "ተቀበል" የሚለውን ጠቅ በማድረግ እና/ወይም የSafe Deal Extension ሶፍትዌርን በመጠቀም ሶፍትዌሩን መቀበሉን እያረጋገጡ እና በዚህ EULA ስምምነት ውሎች ለመገዛት ተስማምተዋል።

ወደዚህ EULA ስምምነት የምትገቡት ኩባንያን ወይም ሌላ ህጋዊ አካልን ወክለው ከሆነ፣ እነዚህን ህጋዊ አካላት እና ተባባሪዎቹን ከነዚህ ውሎች እና ሁኔታዎች ጋር የማያያዝ ስልጣን እንዳለዎት ይወክላሉ። እንደዚህ አይነት ስልጣን ከሌልዎት ወይም በዚህ EULA ስምምነት ውሎች እና ሁኔታዎች ካልተስማሙ ሶፍትዌሩን አይጫኑ ወይም አይጠቀሙ እና ይህን EULA ስምምነት መቀበል የለብዎትም።

ይህ EULA ስምምነት ሌላ ሶፍትዌር እዚህ ቢጠቀስም ሆነ ቢገለጽም ከዚህ ጋር በዌብ ፓንዳ ኢንክ በቀረበው ሶፍትዌር ላይ ብቻ ተፈጻሚ ይሆናል። ደንቦቹ በማናቸውም የዌብ ፓንዳ ኢንክ ማሻሻያ፣ ማሟያዎች፣ በይነመረብ ላይ የተመሰረቱ አገልግሎቶች እና የሶፍትዌር ድጋፍ አገልግሎቶች ላይ ተፈጻሚ ይሆናሉ፣ ሌሎች ቃላቶች በመላክ ላይ ካልሆኑ በስተቀር። ከሆነ፣ እነዚህ ውሎች ተፈጻሚ ይሆናሉ።

የፍቃድ ስጦታ

Web Panda Inc. በዚህ EULA ስምምነት መሰረት በመሳሪያዎችዎ ላይ ደህንነቱ የተጠበቀ ስምምነት ኤክስቴንሽን ሶፍትዌርን ለመጠቀም የግል፣ የማይተላለፍ፣ ልዩ ያልሆነ ፍቃድ ይሰጥዎታል።

የSafe Deal Extension ሶፍትዌርን (ለምሳሌ ፒሲ፣ ላፕቶፕ፣ ሞባይል ወይም ታብሌት) በእርስዎ ቁጥጥር ስር እንዲጭኑ ተፈቅዶልዎታል። መሳሪያዎ የSafe Deal Extension ሶፍትዌርን አነስተኛ መስፈርቶችን የሚያሟላ መሆኑን የማረጋገጥ ኃላፊነት አለብዎት።

የሚከተሉትን ለማድረግ አልተፈቀደልዎትም፦

  • ማረም፣ መቀየር፣ ማሻሻል፣ ማላመድ፣ ማስተርጎም ወይም በሌላ መልኩ የሶፍትዌሩን አጠቃላይ ወይም የትኛውንም ክፍል መቀየር ወይም ሙሉ በሙሉ ወይም የትኛውንም የሶፍትዌር ክፍል ከሌላ ሶፍትዌሮች ጋር እንዲዋሃድ ወይም እንዲካተት አይፍቀዱ፣ ወይም ኢንጂነሩን አይሰብስቡ፣ አይሰበስቡ ወይም ይገለበጡ። ሶፍትዌር ወይም እንደዚህ ያሉ ነገሮችን ለማድረግ ይሞክሩ
  • ሶፍትዌሩን ማባዛት፣ መቅዳት፣ ማሰራጨት፣ እንደገና መሸጥ ወይም በሌላ መንገድ ለማንኛውም የንግድ ዓላማ መጠቀም
  • ማንኛውም ሶስተኛ ወገን ሶፍትዌሩን ወክሎ ወይም ጥቅም ላይ እንዲውል ፍቀድ
  • ማናቸውንም የሚመለከተውን የአካባቢ፣ ብሄራዊ ወይም አለም አቀፍ ህግ በሚጥስ በማንኛውም መንገድ ሶፍትዌሩን ይጠቀሙ
  • ዌብ ፓንዳ ኢንክ የዚህ EULA ስምምነትን መጣስ ነው ብሎ ለሚገምተው ለማንኛውም ዓላማ ሶፍትዌሩን ይጠቀሙ

አእምሯዊ ንብረት እና ባለቤትነት

ዌብ ፓንዳ ኢንክ በመጀመሪያ በእርስዎ እንደወረዱ እና በሶፍትዌሩ የተጫኑትን ሁሉ የሶፍትዌር ባለቤትነትን ሁልጊዜ ይዞ ይቆያል። ሶፍትዌሩ (እና የቅጂ መብት፣ እና በሶፍትዌሩ ውስጥ ያለ ማንኛውም አይነት የአእምሯዊ ንብረት መብቶች፣ ማናቸውንም ማሻሻያዎችን ጨምሮ) የድር Panda Inc ንብረት ሆነው ይቆያሉ።

Web Panda Inc. ሶፍትዌሩን ለሶስተኛ ወገኖች ለመጠቀም ፍቃድ የመስጠት መብቱ የተጠበቀ ነው።

መቋረጥ

ይህ EULA ስምምነት መጀመሪያ ሶፍትዌሩን ከተጠቀሙበት ቀን ጀምሮ የሚሰራ ሲሆን እስኪቋረጥ ድረስ ይቀጥላል። ለዌብ ፓንዳ ኢንክ የጽሁፍ ማስታወቂያ በማንኛውም ጊዜ ሊያቋርጡት ይችላሉ።

እንዲሁም የዚህን EULA ስምምነት ማንኛውንም ቃል ካላከበሩ ወዲያውኑ ያበቃል። በእንደዚህ ዓይነት መቋረጥ ወቅት፣ በዚህ EULA ስምምነት የተሰጡ ፈቃዶች ወዲያውኑ ያቆማሉ እና ሁሉንም የሶፍትዌር መዳረሻ እና አጠቃቀም ለማቆም ተስማምተዋል። በተፈጥሯቸው የሚቀጥሉ እና የሚተርፉ ድንጋጌዎች የዚህ EULA ስምምነት ከተቋረጠ በሕይወት ይተርፋሉ።

የአስተዳደር ህግ

ይህ EULA ስምምነት እና ማንኛውም ከዚህ EULA ስምምነት የሚነሱ አለመግባባቶች በእኛ ህጎች መሰረት የሚመሩ እና የሚተረጎሙ ናቸው