Safe Deal - Slutbrugeraftale - beskyt dig selv mod ugunstige tilbud, svindel og dårlig service.
path

Slutbrugerlicensaftale (EULA) for Safe Deal Extension

Denne slutbrugerlicensaftale ("EULA") er en juridisk aftale mellem dig og Web Panda Inc. . Vores EULA blev oprettet af EULA-skabelon til udvidelse af sikker aftale.

Denne EULA-aftale regulerer din anskaffelse og brug af vores Safe Deal Extension-software ("Software") direkte fra Web Panda Inc. eller indirekte gennem en Web Panda Inc. autoriseret forhandler eller distributør ("Forhandler").

Læs venligst denne EULA-aftale omhyggeligt, før du afslutter installationsprocessen og bruger Safe Deal Extension-softwaren. Den giver en licens til at bruge Safe Deal Extension-softwaren og indeholder garantioplysninger og ansvarsfraskrivelser.

Hvis du tilmelder dig en gratis prøveversion af Safe Deal Extension-softwaren, vil denne EULA-aftale også regulere denne prøveperiode. Ved at klikke på "accepter" eller installere og/eller bruge Safe Deal Extension-softwaren, bekræfter du din accept af softwaren og accepterer at blive bundet af vilkårene i denne EULA-aftale.

Hvis du indgår denne EULA-aftale på vegne af en virksomhed eller anden juridisk enhed, erklærer du, at du har bemyndigelse til at binde en sådan enhed og dens tilknyttede selskaber til disse vilkår og betingelser. Hvis du ikke har en sådan autoritet, eller hvis du ikke er enig i vilkårene og betingelserne i denne EULA-aftale, må du ikke installere eller bruge softwaren, og du må ikke acceptere denne EULA-aftale.

Denne slutbrugerlicensaftale gælder kun for softwaren leveret af Web Panda Inc. hermed, uanset om der henvises til eller beskrives anden software heri. Vilkårene gælder også for alle Web Panda Inc.-opdateringer, tillæg, internetbaserede tjenester og supporttjenester til softwaren, medmindre andre vilkår følger med disse varer ved levering. I så fald gælder disse vilkår.

Bevilling af licens

Web Panda Inc. giver dig hermed en personlig, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv licens til at bruge Safe Deal Extension-softwaren på dine enheder i overensstemmelse med vilkårene i denne EULA-aftale.

Du har tilladelse til at indlæse Safe Deal Extension-softwaren (for eksempel en pc, bærbar, mobil eller tablet) under din kontrol. Du er ansvarlig for at sikre, at din enhed opfylder minimumskravene til Safe Deal Extension-softwaren.

Du har ikke tilladelse til at:

  • Redigere, ændre, modificere, tilpasse, oversætte eller på anden måde ændre hele eller dele af softwaren eller tillade, at hele eller dele af softwaren kombineres med eller bliver inkorporeret i anden software, ej heller dekompilere, adskille eller reverse engineering af softwaren Software eller forsøg på at gøre sådanne ting
  • Reproducere, kopiere, distribuere, videresælge eller på anden måde bruge softwaren til ethvert kommercielt formål
  • Tillad enhver tredjepart at bruge softwaren på vegne af eller til gavn for en tredjepart
  • Brug softwaren på enhver måde, der overtræder enhver gældende lokal, national eller international lovgivning
  • bruge softwaren til ethvert formål, som Web Panda Inc. anser for at være et brud på denne EULA-aftale

Intellektuel ejendomsret og ejerskab

Web Panda Inc. bevarer til enhver tid ejerskabet af softwaren, som den oprindeligt blev downloadet af dig, og alle efterfølgende downloads af softwaren af dig. Softwaren (og ophavsretten og andre intellektuelle ejendomsrettigheder af en hvilken som helst art i softwaren, inklusive eventuelle ændringer dertil) er og forbliver Web Panda Incs ejendom.

Web Panda Inc. forbeholder sig retten til at give licenser til at bruge softwaren til tredjeparter.

Afslutning

Denne EULA-aftale træder i kraft fra den dato, du første gang bruger softwaren og fortsætter, indtil den opsiges. Du kan til enhver tid opsige det efter skriftlig meddelelse til Web Panda Inc.

Den ophører også med det samme, hvis du ikke overholder nogen af betingelserne i denne EULA-aftale. Ved en sådan opsigelse ophører de licenser, der er givet i denne EULA-aftale, øjeblikkeligt, og du accepterer at stoppe al adgang og brug af softwaren. De bestemmelser, der i sagens natur fortsætter og overlever, vil overleve enhver opsigelse af denne EULA-aftale.

Lovvalg

Denne EULA-aftale og enhver tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne EULA-aftale, er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med vores love