Ασφαλής συμφωνία - προστατευθείτε από κακές συμφωνίες, απάτες και κακή εξυπηρέτηση.
path

Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

Έκδοση 1.0

Ο ιστότοπος Safe Deal που βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.joinsafedeal.com/ είναι ένα έργο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και ανήκει στην Web Panda Inc.. Ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόσθετες οδηγίες, όρους ή κανόνες, οι οποίοι θα δημοσιευτούν στο Ιστότοπος σε σχέση με τέτοιες δυνατότητες.

Όλοι αυτοί οι πρόσθετοι όροι, οδηγίες και κανόνες ενσωματώνονται με αναφορά σε αυτούς τους Όρους.

Αυτοί οι Όροι Χρήσης περιγράφουν τους νομικά δεσμευτικούς όρους και προϋποθέσεις που επιβλέπουν τη χρήση του ιστότοπου από εσάς. ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ και δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία και την ικανότητα να συνάψετε αυτούς τους Όρους. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 18 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ. ΕΑΝ ΔΙΑΦΩΝΕΤΕ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ, ΜΗΝ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΚΑΙ/Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ.

Πρόσβαση στον Ιστότοπο

Με την επιφύλαξη των παρόντων Όρων. Η Εταιρεία σας χορηγεί μια μη μεταβιβάσιμη, μη αποκλειστική, ανακλητή, περιορισμένη άδεια πρόσβασης στον Ιστότοπο αποκλειστικά για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση.

Ορισμένοι Περιορισμοί. Τα δικαιώματα που σας έχουν εγκριθεί με αυτούς τους Όρους υπόκεινται στους ακόλουθους περιορισμούς: (α) δεν θα πουλήσετε, ενοικιάσετε, μισθώσετε, μεταβιβάσετε, εκχωρήσετε, διανείμετε, φιλοξενήσετε ή με άλλο τρόπο εκμεταλλευτείτε εμπορικά τον Ιστότοπο. (β) δεν πρέπει να αλλάξετε, να κάνετε παράγωγα έργα, να αποσυναρμολογήσετε, να αντιστρέψετε τη μεταγλώττιση ή να αναστρέψεις μηχανικό οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας. (γ) δεν θα έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο για να δημιουργήσετε έναν παρόμοιο ή ανταγωνιστικό ιστότοπο. και (δ) εκτός εάν αναφέρεται ρητά στο παρόν, κανένα μέρος του ιστότοπου δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, διανεμηθεί, αναδημοσιευτεί, μεταφορτωθεί, εμφανιστεί, αναρτηθεί ή μεταδοθεί με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οποιαδήποτε μελλοντική κυκλοφορία, ενημέρωση ή άλλη προσθήκη στη λειτουργικότητα του ιστότοπου υπόκειται στους παρόντες Όρους. Όλες οι ανακοινώσεις πνευματικών δικαιωμάτων και άλλες ιδιοκτησίες στον Ιστότοπο πρέπει να διατηρούνται σε όλα τα αντίγραφά τους.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, να αναστείλει ή να διακόψει τον Ιστότοπο με ή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Εγκρίνατε ότι η Εταιρεία δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη έναντι εσάς ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους για οποιαδήποτε αλλαγή, διακοπή ή τερματισμό της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε μέρους.

Χωρίς υποστήριξη ή συντήρηση. Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν θα έχει καμία υποχρέωση να σας παρέχει οποιαδήποτε υποστήριξη σε σχέση με τον Ιστότοπο.

Εξαιρώντας οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που ενδέχεται να παρέχετε, γνωρίζετε ότι όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των εμπορικών σημάτων και των εμπορικών μυστικών, στον Ιστότοπο και το περιεχόμενό του ανήκουν σε προμηθευτές της Εταιρείας ή της Εταιρείας. Σημειώστε ότι αυτοί οι Όροι και η πρόσβαση στον Ιστότοπο δεν σας παρέχουν δικαιώματα, τίτλους ή συμφέροντα σε ή σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός από τα περιορισμένα δικαιώματα πρόσβασης που εκφράζονται στην Ενότητα 2.1. Η Εταιρεία και οι προμηθευτές της διατηρούν όλα τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται στους παρόντες Όρους.

Σύνδεσμοι και διαφημίσεις τρίτων. Άλλοι Χρήστες

Σύνδεσμοι και διαφημίσεις τρίτων. Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους και υπηρεσίες τρίτων ή/και να εμφανίζει διαφημίσεις για τρίτα μέρη. Τέτοιοι Σύνδεσμοι και Διαφημίσεις Τρίτων δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν συνδέσμους και διαφημίσεις τρίτων. Η Εταιρεία παρέχει πρόσβαση σε αυτούς τους συνδέσμους και τις διαφημίσεις τρίτων μόνο ως διευκόλυνσή σας και δεν ελέγχει, εγκρίνει, παρακολουθεί, εγκρίνει, εγγυάται ή προβαίνει σε δηλώσεις σχετικά με τους συνδέσμους και τις διαφημίσεις τρίτων. Χρησιμοποιείτε όλους τους συνδέσμους και τις διαφημίσεις τρίτων με δική σας ευθύνη και θα πρέπει να τηρείτε κατάλληλο επίπεδο προσοχής και διακριτικότητας. Όταν κάνετε κλικ σε οποιονδήποτε από τους συνδέσμους και τις διαφημίσεις τρίτων, ισχύουν οι ισχύοντες όροι και πολιτικές τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών απορρήτου και συλλογής δεδομένων του τρίτου μέρους.

Άλλοι Χρήστες. Κάθε χρήστης του ιστότοπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε και όλο το δικό του Περιεχόμενο Χρήστη. Επειδή δεν ελέγχουμε το Περιεχόμενο Χρήστη, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη, είτε παρέχεται από εσάς είτε από άλλους. Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει ως αποτέλεσμα τέτοιων αλληλεπιδράσεων. Εάν υπάρχει διαφωνία μεταξύ εσάς και οποιουδήποτε χρήστη του ιστότοπου, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να εμπλακούμε.

Με το παρόν απαλλάσσετε και απαλλάσσετε για πάντα την Εταιρεία και τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τους διαδόχους και τους εκχωρούντες, και με το παρόν παραιτείστε και παραιτηθείτε από κάθε παρελθόν, παρούσα και μελλοντική διαφορά, αξίωση, διαμάχη, απαίτηση, δικαίωμα, υποχρέωση, ευθύνη, δράση και αιτία δράσης κάθε είδους και φύσης, που έχει προκύψει ή προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από, ή που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον Ιστότοπο. Εάν είστε κάτοικος Καλιφόρνια, παραιτείστε με το παρόν το άρθρο 1542 του αστικού κώδικα της Καλιφόρνια σε σχέση με τα παραπάνω, το οποίο αναφέρει: "μια γενική απαλλαγή δεν επεκτείνεται σε απαιτήσεις που ο πιστωτής δεν γνωρίζει ή υποπτεύεται ότι υπάρχουν υπέρ του χρόνο εκτέλεσης της απελευθέρωσης, η οποία, εάν γνωρίζει, πρέπει να έχει επηρεάσει ουσιωδώς τον διακανονισμό του με τον οφειλέτη».

Cookies και Web Beacons. Όπως κάθε άλλος ιστότοπος, το Safe Deal χρησιμοποιεί «cookies». Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των προτιμήσεων των επισκεπτών, και των σελίδων στον ιστότοπο που είχε πρόσβαση ή επισκέφτηκε ο επισκέπτης. Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας των χρηστών, προσαρμόζοντας το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας με βάση τον τύπο του προγράμματος περιήγησης των επισκεπτών ή/και άλλες πληροφορίες.

Αποποίηση ευθυνών

Ο ιστότοπος παρέχεται σε βάση "ως έχει" και "ως διαθέσιμος", και η εταιρεία και οι προμηθευτές μας αποποιούνται ρητά όλες τις εγγυήσεις και προϋποθέσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές, σιωπηρές ή νόμιμες, συμπεριλαμβανομένων όλων των εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας , καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλος, ήρεμη απόλαυση, ακρίβεια ή μη παραβίαση. Εμείς και οι προμηθευτές μας δεν εγγυόμαστε ότι ο ιστότοπος θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας, θα είναι διαθέσιμος αδιάκοπα, έγκαιρα, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα ή θα είναι ακριβής, αξιόπιστος, χωρίς ιούς ή άλλο επιβλαβή κώδικα, πλήρης, νόμιμος , ή ασφαλές. Εάν η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί οποιεσδήποτε εγγυήσεις σχετικά με τον ιστότοπο, όλες αυτές οι εγγυήσεις περιορίζονται σε διάρκεια ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία πρώτης χρήσης.

Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση σιωπηρών εγγυήσεων, επομένως η παραπάνω εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς. Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς σχετικά με τη διάρκεια ισχύος μιας σιωπηρής εγγύησης, επομένως ο παραπάνω περιορισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.

Περιορισμός ευθύνης

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, σε καμία περίπτωση η εταιρεία ή οι προμηθευτές μας δεν ευθύνονται έναντι εσάς ή οποιουδήποτε τρίτου για τυχόν διαφυγόντα κέρδη, χαμένα δεδομένα, κόστος προμήθειας υποκατάστατων προϊόντων ή οποιαδήποτε έμμεση, επακόλουθη, υποδειγματική, παρεπόμενη, ειδικές ή τιμωρητικές ζημίες που προκύπτουν ή σχετίζονται με αυτούς τους όρους ή τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του ιστότοπου από εσάς, ακόμη και αν η εταιρεία έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Η πρόσβαση και η χρήση του ιστότοπου γίνεται με δική σας διακριτική ευχέρεια και ευθύνη και θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά στη συσκευή ή το σύστημα του υπολογιστή σας ή για απώλεια δεδομένων που προκύπτει από αυτές.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ανεξάρτητα από οτιδήποτε περί του αντιθέτου περιέχεται στο παρόν, η ευθύνη μας απέναντί σας για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από ή σχετίζονται με αυτήν τη συμφωνία, θα περιορίζεται ανά πάσα στιγμή στο μέγιστο των πενήντα δολαρίων ΗΠΑ (50 $ ΗΠΑ). Η ύπαρξη περισσότερων του ενός αξιώσεων δεν θα διευρύνει αυτό το όριο. Συμφωνείτε ότι οι προμηθευτές μας δεν θα έχουν καμία ευθύνη οποιουδήποτε είδους που προκύπτει ή σχετίζεται με αυτήν τη συμφωνία.

Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό της ευθύνης για τυχαίες ή παρεπόμενες ζημιές, επομένως ο παραπάνω περιορισμός ή εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.

Διάρκεια και Λήξη. Με την επιφύλαξη αυτής της Ενότητας, αυτοί οι Όροι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ ενώ χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. Μπορούμε να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τα δικαιώματά σας να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του ιστότοπου κατά παράβαση των παρόντων Όρων. Με τον τερματισμό των δικαιωμάτων σας βάσει των παρόντων Όρων, ο Λογαριασμός σας και το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης του ιστότοπου θα τερματιστούν αμέσως. Κατανοείτε ότι οποιοσδήποτε τερματισμός του Λογαριασμού σας μπορεί να περιλαμβάνει τη διαγραφή του Περιεχομένου Χρήστη που σχετίζεται με τον Λογαριασμό σας από τις ζωντανές βάσεις δεδομένων μας. Η Εταιρεία δεν θα έχει καμία απολύτως ευθύνη απέναντί σας για τυχόν τερματισμό των δικαιωμάτων σας βάσει των παρόντων Όρων. Ακόμη και μετά τον τερματισμό των δικαιωμάτων σας βάσει αυτών των Όρων, οι ακόλουθες διατάξεις αυτών των Όρων θα παραμείνουν σε ισχύ: Ενότητες 2 έως 2.5, Ενότητες 3 και Ενότητες 4 έως 10.

Πολιτική πνευματικών δικαιωμάτων

Η Εταιρεία σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία τρίτων και ζητά από τους χρήστες του ιστότοπού μας να κάνουν το ίδιο. Σε σχέση με τον Ιστότοπό μας, έχουμε υιοθετήσει και εφαρμόσει μια πολιτική σεβασμού του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων που προβλέπει την αφαίρεση οποιουδήποτε υλικού παραβίασης και τον τερματισμό των χρηστών του διαδικτυακού μας ιστότοπου που είναι επανειλημμένα παραβάτες των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Εάν πιστεύετε ότι ένας από τους χρήστες μας, μέσω της χρήσης του ιστότοπού μας, παραβιάζει παράνομα τα πνευματικά δικαιώματα σε ένα έργο και επιθυμείτε να αφαιρεθεί το υλικό που φέρεται ότι παραβιάζει, οι ακόλουθες πληροφορίες με τη μορφή γραπτής ειδοποίησης (σύμφωνα με έως 17 USC § 512(c)) πρέπει να παρασχεθούν στον καθορισμένο αντιπρόσωπο πνευματικών δικαιωμάτων:

  • η φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή σας·
  • ταυτοποίηση των έργων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα που ισχυρίζεστε ότι έχουν παραβιαστεί·
  • αναγνώριση του υλικού των υπηρεσιών μας που ισχυρίζεστε ότι παραβιάζει και που μας ζητάτε να αφαιρέσουμε·
  • επαρκείς πληροφορίες που θα μας επιτρέψουν να εντοπίσουμε τέτοιο υλικό·
  • τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση e-mail σας·
  • μια δήλωση ότι πιστεύετε καλή τη πίστη ότι η χρήση του απαράδεκτου υλικού δεν επιτρέπεται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον αντιπρόσωπό του ή βάσει του νόμου· και
  • μια δήλωση ότι οι πληροφορίες στην ειδοποίηση είναι ακριβείς και με την ποινή της ψευδορκίας, ότι είτε είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων που φέρεται ότι έχουν παραβιαστεί ή ότι είστε εξουσιοδοτημένος να ενεργείτε για λογαριασμό του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Λάβετε υπόψη ότι, σύμφωνα με την 17 USC § 512(f), οποιαδήποτε παραποίηση ουσιωδών γεγονότων σε γραπτή ειδοποίηση υπόκειται αυτόματα στην ευθύνη του καταγγέλλοντος για τυχόν ζημίες, έξοδα και δικηγορικές αμοιβές που προκύπτουν από εμάς σε σχέση με τη γραπτή ειδοποίηση και ισχυρισμό παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

Γενικός

Αυτοί οι Όροι υπόκεινται σε περιστασιακή αναθεώρηση και εάν κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές, ενδέχεται να σας ειδοποιήσουμε στέλνοντάς σας ένα e-mail στην τελευταία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας δώσατε ή/και δημοσιεύοντας ευδιάκριτα ειδοποίηση για τις αλλαγές στο Ιστοσελίδα. Είστε υπεύθυνοι να μας παρέχετε την πιο πρόσφατη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Σε περίπτωση που η τελευταία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας παρείχατε δεν είναι έγκυρη, η αποστολή του e-mail που περιέχει τέτοια ειδοποίηση θα αποτελεί ωστόσο αποτελεσματική ειδοποίηση για τις αλλαγές που περιγράφονται στην ειδοποίηση. Οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτούς τους Όρους θα ισχύουν το νωρίτερο από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μετά την αποστολή ειδοποίησης μέσω e-mail σε εσάς ή τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μετά την ανάρτηση της ειδοποίησης των αλλαγών στον Ιστότοπό μας. Αυτές οι αλλαγές θα ισχύουν άμεσα για τους νέους χρήστες του Ιστότοπού μας. Η συνέχιση της χρήσης του ιστότοπού μας μετά την ειδοποίηση τέτοιων αλλαγών θα υποδηλώνει την αποδοχή τέτοιων αλλαγών και τη συμφωνία σας να δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις τέτοιων αλλαγών. Επίλυση διαφοράς. Διαβάστε προσεκτικά αυτή τη Συμφωνία Διαιτησίας. Είναι μέρος της σύμβασής σας με την Εταιρεία και επηρεάζει τα δικαιώματά σας. Περιλαμβάνει διαδικασίες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΚΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.

Εφαρμογή Συμφωνίας Διαιτησίας. Όλες οι αξιώσεις και διαφωνίες σε σχέση με τους Όρους ή τη χρήση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας που παρέχεται από την Εταιρεία που δεν μπορούν να επιλυθούν ανεπίσημα ή σε δικαστήριο μικροδιαφορών θα επιλύονται με δεσμευτική διαιτησία σε ατομική βάση σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας Διαιτησίας. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, όλες οι διαδικασίες διαιτησίας θα διεξάγονται στα αγγλικά. Η παρούσα Συμφωνία Διαιτησίας ισχύει για εσάς και την Εταιρεία και για τυχόν θυγατρικές, συνδεδεμένες εταιρείες, αντιπροσώπους, υπαλλήλους, προκατόχους που ενδιαφέρονται, διαδόχους και εκχωρητές, καθώς και όλους τους εξουσιοδοτημένους ή μη εξουσιοδοτημένους χρήστες ή δικαιούχους υπηρεσιών ή αγαθών που παρέχονται σύμφωνα με τους Όρους.

Απαίτηση ειδοποίησης και άτυπη επίλυση διαφορών. Προτού οποιοδήποτε από τα μέρη μπορεί να ζητήσει διαιτησία, το μέρος πρέπει πρώτα να στείλει στο άλλο μέρος μια γραπτή ειδοποίηση διαφοράς που να περιγράφει τη φύση και τη βάση της αξίωσης ή διαφοράς, καθώς και την αιτούμενη απαλλαγή. Μια ειδοποίηση προς την Εταιρεία θα πρέπει να σταλεί στη διεύθυνση: 16192 Παράκτια Οδός. Μετά τη λήψη της Ειδοποίησης, εσείς και η Εταιρεία ενδέχεται να προσπαθήσετε να επιλύσετε την αξίωση ή τη διαφορά ανεπίσημα. Εάν εσείς και η Εταιρεία δεν επιλύσετε την αξίωση ή τη διαφορά εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της Ειδοποίησης, οποιοδήποτε από τα μέρη μπορεί να ξεκινήσει διαδικασία διαιτησίας. Το ποσό οποιασδήποτε προσφοράς διακανονισμού που υποβάλλεται από οποιοδήποτε μέρος δεν μπορεί να γνωστοποιηθεί στον διαιτητή παρά μόνο αφού ο διαιτητής καθορίσει το ποσό της απόφασης που δικαιούται κάθε μέρος.

Κανόνες Διαιτησίας. Η διαιτησία θα ξεκινήσει μέσω της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτησίας, ενός καθιερωμένου παρόχου εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που προσφέρει διαιτησία όπως ορίζεται σε αυτήν την ενότητα. Εάν το AAA δεν είναι διαθέσιμο για διαιτησία, τα μέρη θα συμφωνήσουν να επιλέξουν έναν εναλλακτικό πάροχο ADR. Οι κανόνες του Παρόχου ADR θα διέπουν όλες τις πτυχές της διαιτησίας εκτός από την έκταση που αυτοί οι κανόνες έρχονται σε αντίθεση με τους Όρους. Οι Κανόνες Διαιτησίας Καταναλωτών της ΑΑΑ που διέπουν τη διαιτησία είναι διαθέσιμοι ηλεκτρονικά στη διεύθυνση adr.org ή καλώντας την ΑΑΑ στο 1-800-778-7879. Η διαιτησία διεξάγεται από έναν μόνο, ουδέτερο διαιτητή. Οποιεσδήποτε αξιώσεις ή διαφωνίες όπου το συνολικό ποσό της επιδίκασης είναι μικρότερο από δέκα χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ (10.000,00 $ ΗΠΑ) μπορεί να επιλυθούν μέσω δεσμευτικής διαιτησίας που δεν βασίζεται στην εμφάνιση, κατά την επιλογή του μέρους που ζητά ανακούφιση. Για αξιώσεις ή διαφορές στις οποίες το συνολικό ποσό της επιδίκασης είναι Δέκα Χιλιάδες Δολάρια ΗΠΑ (10.000,00 $) ή περισσότερο, το δικαίωμα σε ακρόαση θα καθορίζεται από τους Κανόνες Διαιτησίας. Οποιαδήποτε ακρόαση θα διεξαχθεί σε τοποθεσία εντός 100 μιλίων από την κατοικία σας, εκτός εάν διαμένετε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών και εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. Εάν διαμένετε εκτός των ΗΠΑ, ο διαιτητής θα ενημερώσει εύλογα τα μέρη για την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο τυχόν προφορικών ακροάσεων. Οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την απόφαση που εκδόθηκε από τον διαιτητή μπορεί να εγγραφεί σε οποιοδήποτε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας. Εάν ο διαιτητής σας χορηγήσει μια απόφαση που είναι μεγαλύτερη από την τελευταία προσφορά διακανονισμού που σας έκανε η Εταιρεία πριν από την έναρξη της διαιτησίας, η Εταιρεία θα σας καταβάλει το μεγαλύτερο ποσό ή 2.500,00 $. Κάθε μέρος επιβαρύνεται με τα δικά του έξοδα και τις εκταμιεύσεις που προκύπτουν από τη διαιτησία και καταβάλλει ίσο μερίδιο των τελών και των εξόδων του Παρόχου ΕΕΔ.

Κανόνες Διαιτησίας. Εάν εκλεγεί διαιτησία που δεν βασίζεται στην εμφάνιση, η διαιτησία θα διεξαχθεί τηλεφωνικά, διαδικτυακά ή/και βάσει αποκλειστικά γραπτών υποβολών. ο συγκεκριμένος τρόπος επιλέγεται από το μέρος που κινεί τη διαιτησία. Η διαιτησία δεν περιλαμβάνει καμία προσωπική εμφάνιση από τα μέρη ή μάρτυρες εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα μέρη.

Προθεσμίες. Εάν εσείς ή η Εταιρεία επιδιώκετε τη διαιτησία, η διαιτητική αγωγή πρέπει να κινηθεί ή/και να ζητηθεί εντός της παραγραφής και εντός οποιασδήποτε προθεσμίας που επιβάλλεται σύμφωνα με τους Κανόνες AAA για τη σχετική αξίωση.

Αρχή Διαιτησίας. Εάν ξεκινήσει η διαιτησία, ο διαιτητής θα αποφασίσει για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις εσάς και της Εταιρείας και η διαφορά δεν θα επιλυθεί με άλλα θέματα ούτε θα συνδεθεί με άλλες υποθέσεις ή μέρη. Ο διαιτητής θα έχει την εξουσία να αποδέχεται προτάσεις για το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε αξίωσης. Ο διαιτητής θα έχει την εξουσία να επιδικάσει χρηματική αποζημίωση και να χορηγήσει οποιαδήποτε μη χρηματική αποκατάσταση ή ελάφρυνση που είναι διαθέσιμη σε ένα άτομο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τους Κανόνες AAA και τους Όρους. Ο διαιτητής εκδίδει γραπτή απόφαση και δήλωση απόφασης που περιγράφει τα βασικά πορίσματα και συμπεράσματα στα οποία βασίζεται η απόφαση. Ο διαιτητής έχει την ίδια εξουσία να επιδικάζει ελάφρυνση σε ατομική βάση που θα είχε ένας δικαστής σε ένα δικαστήριο. Η απόφαση του διαιτητή είναι οριστική και δεσμευτική για εσάς και την Εταιρεία.

Παραίτηση από τη δίκη των ενόρκων. ΤΑ ΜΕΡΗ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΠΑΝΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΚΑΣΟΥΝ ΕΝΤΟΠΙ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗ Ή ΕΝΟΡΚΟΥΣ, αντί να επιλέγουν ότι όλες οι αξιώσεις και οι διαφορές θα επιλύονται με διαιτησία βάσει της παρούσας Συμφωνίας Διαιτησίας. Οι διαδικασίες διαιτησίας είναι συνήθως πιο περιορισμένες, πιο αποτελεσματικές και λιγότερο δαπανηρές από τους κανόνες που ισχύουν σε ένα δικαστήριο και υπόκεινται σε πολύ περιορισμένο έλεγχο από δικαστήριο. Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ εσάς και της Εταιρείας σε οποιοδήποτε πολιτειακό ή ομοσπονδιακό δικαστήριο σε μήνυση για την εκκένωση ή την εκτέλεση διαιτητικής απόφασης ή με άλλο τρόπο, ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΟΡΚΟΥ, αντί να επιλέγετε την επίλυση της διαφοράς από δικαστή.

Παραίτηση από Ομαδικές ή Συγκεντρωτικές Δράσεις. Όλες οι αξιώσεις και οι διαφορές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτής της συμφωνίας διαιτησίας πρέπει να επιλύονται ή να εκδικάζονται σε ατομική βάση και όχι σε ταξική βάση, και οι αξιώσεις περισσότερων του ενός πελατών ή χρηστών δεν μπορούν να διαιτητευτούν ή να εκδικαστούν από κοινού ή να ενοποιηθούν με εκείνες οποιουδήποτε άλλου πελάτη ή χρήστη.

Εμπιστευτικότητα. Όλες οι πτυχές της διαδικασίας διαιτησίας είναι αυστηρά εμπιστευτικές. Τα μέρη συμφωνούν να τηρούν το απόρρητο εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από το νόμο. Αυτή η παράγραφος δεν εμποδίζει ένα μέρος να υποβάλει σε δικαστήριο οποιαδήποτε πληροφορία είναι απαραίτητη για την επιβολή της παρούσας Συμφωνίας, για την εκτέλεση διαιτητικής απόφασης ή για την επιδίωξη ασφαλιστικών ή δίκαιων μέτρων.

Διαχωρισιμότητα. Εάν οποιοδήποτε μέρος ή μέρη αυτής της Συμφωνίας Διαιτησίας κριθεί σύμφωνα με το νόμο ότι είναι άκυρα ή μη εκτελεστά από αρμόδιο δικαστήριο, τότε αυτό το συγκεκριμένο μέρος ή μέρη δεν θα έχουν ισχύ και αποτελέσματα και θα αποκοπούν και το υπόλοιπο της Συμφωνίας θα συνεχίσει σε πλήρη ισχύ και αποτέλεσμα.

Δικαίωμα παραίτησης. Οποιοδήποτε ή το σύνολο των δικαιωμάτων και περιορισμών που ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία Διαιτησίας μπορεί να παραιτηθεί από το μέρος εναντίον του οποίου προβάλλεται η αξίωση. Αυτή η παραίτηση δεν παραιτείται ούτε επηρεάζει οποιοδήποτε άλλο τμήμα της παρούσας Συμφωνίας Διαιτησίας.

Επιβίωση Συμφωνίας. Αυτή η Συμφωνία Διαιτησίας θα επιβιώσει μετά τον τερματισμό της σχέσης σας με την Εταιρεία.

Δικαστήριο μικροδιαφορών. Ωστόσο, με τα παραπάνω, είτε εσείς είτε η Εταιρεία μπορείτε να ασκήσετε ατομική αγωγή στο δικαστήριο μικροδιαφορών.

Έκτακτη Δίκαιη Αρωγή. Όπως και να έχει τα παραπάνω, κάθε μέρος μπορεί να ζητήσει έκτακτη δίκαιη ανακούφιση ενώπιον ενός πολιτειακού ή ομοσπονδιακού δικαστηρίου προκειμένου να διατηρηθεί το status quo που εκκρεμεί διαιτησία. Ένα αίτημα για προσωρινά μέτρα δεν θεωρείται παραίτηση από οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα ή υποχρεώσεις βάσει της παρούσας Συμφωνίας Διαιτησίας.

Απαιτήσεις που δεν υπόκεινται σε διαιτησία. Παρά τα προαναφερθέντα, αξιώσεις για δυσφήμιση, παραβίαση του νόμου περί απάτης και κατάχρησης υπολογιστών και παραβίασης ή κατάχρησης του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, των πνευματικών δικαιωμάτων, του εμπορικού σήματος ή των εμπορικών μυστικών του άλλου μέρους δεν υπόκεινται στην παρούσα Συμφωνία Διαιτησίας.

Σε οποιεσδήποτε περιστάσεις όπου η προηγούμενη Συμφωνία Διαιτησίας επιτρέπει στα μέρη να προσφύγουν σε δικαστήρια, τα μέρη συμφωνούν να υποβληθούν στην προσωπική δικαιοδοσία των δικαστηρίων που βρίσκονται στην κομητεία της Ολλανδίας της Καλιφόρνια για τέτοιους σκοπούς.

Ο ιστότοπος ενδέχεται να υπόκειται στους νόμους ελέγχου των εξαγωγών των ΗΠΑ και ενδέχεται να υπόκειται σε κανονισμούς εξαγωγών ή εισαγωγών σε άλλες χώρες. Συμφωνείτε να μην εξάγετε, επανεξάγετε ή μεταφέρετε, άμεσα ή έμμεσα, τυχόν τεχνικά δεδομένα των ΗΠΑ που αποκτήθηκαν από την Εταιρεία ή οποιαδήποτε προϊόντα που χρησιμοποιούν τέτοια δεδομένα, κατά παράβαση των νόμων ή κανονισμών περί εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η εταιρεία βρίσκεται στη διεύθυνση στην Ενότητα 10.8. Εάν είστε κάτοικος Καλιφόρνια, μπορείτε να αναφέρετε παράπονα στη Μονάδα Βοήθειας Παραπόνων του Τμήματος Καταναλωτικών Προϊόντων του Τμήματος Καταναλωτικών Υποθέσεων της Καλιφόρνια επικοινωνώντας γραπτώς μαζί τους στη διεύθυνση 400 R Street, Sacramento, CA 95814 ή τηλεφωνικά στο (800 ) 952-5210.

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες. Η επικοινωνία μεταξύ εσάς και της Εταιρείας χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα, είτε χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο είτε μας στέλνετε email, είτε αν η Εταιρεία δημοσιεύει ειδοποιήσεις στον Ιστότοπο ή επικοινωνεί μαζί σας μέσω email. Για συμβατικούς σκοπούς, (α) συναινείτε να λαμβάνετε επικοινωνίες από την Εταιρεία σε ηλεκτρονική μορφή. και (β) συμφωνείτε ότι όλοι οι όροι και προϋποθέσεις, συμφωνίες, ειδοποιήσεις, γνωστοποιήσεις και άλλες ανακοινώσεις που σας παρέχει η Εταιρεία ηλεκτρονικά πληρούν οποιαδήποτε νομική υποχρέωση που θα πληρούσαν αυτές οι επικοινωνίες εάν ήταν σε έντυπη μορφή.

Ολόκληροι Όροι. Αυτοί οι Όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και εμάς σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας. Η αδυναμία μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των Όρων δεν θα λειτουργεί ως παραίτηση από τέτοιο δικαίωμα ή διάταξη. Οι τίτλοι των ενοτήτων σε αυτούς τους Όρους είναι μόνο για διευκόλυνση και δεν έχουν νομική ή συμβατική ισχύ. Η λέξη "συμπεριλαμβανομένων" σημαίνει "συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό". Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων κριθεί άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, οι άλλες διατάξεις των παρόντων Όρων δεν θα παραβιαστούν και η άκυρη ή μη εφαρμόσιμη διάταξη θα θεωρηθεί τροποποιημένη ώστε να είναι έγκυρη και εκτελεστή στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Η σχέση σας με την Εταιρεία είναι σχέση ανεξάρτητου εργολάβου και κανένα από τα μέρη δεν είναι αντιπρόσωπος ή συνεργάτης του άλλου. Αυτοί οι Όροι, και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας στο παρόν, δεν επιτρέπεται να εκχωρηθούν, να ανατεθούν σε υπεργολαβία, να ανατεθούν ή να μεταβιβαστούν με άλλο τρόπο από εσάς χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας και οποιαδήποτε απόπειρα ανάθεσης, υπεργολαβίας, ανάθεσης ή μεταβίβασης κατά παράβαση των προαναφερθέντων θα είναι άκυρη και κενός. Η Εταιρεία μπορεί ελεύθερα να εκχωρήσει αυτούς τους Όρους. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται στους παρόντες Όρους είναι δεσμευτικοί για τους εκδοχείς.

Το απόρρητό σας. Παρακαλούμε διαβάστε την πολιτική απορρήτου μας.

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων/εμπορικών σημάτων. Πνευματικά δικαιώματα ©. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται. Όλα τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα και τα σήματα υπηρεσιών που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία μας ή ιδιοκτησία άλλων τρίτων. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτά τα Σήματα χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας ή τη συγκατάθεση τρίτου μέρους που μπορεί να κατέχει τα Σήματα.

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:
16192 Coastal Highway

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: [email protected]

Τηλέφωνο: +1-415-937-7737