Safe Deal - قرارداد مجوز کاربر نهایی - از خود در برابر معاملات نامطلوب، کلاهبرداری ها و خدمات ضعیف محافظت کنید.
path

توافقنامه مجوز کاربر نهایی (EULA) برنامه توسعه ایمن معامله

این توافقنامه مجوز کاربر نهایی ("EULA") یک توافق نامه حقوقی بین شما و Web Panda Inc. است. EULA ما توسط الگوی EULA برای برنامه افزودنی معامله ایمن ایجاد شده است.

این توافقنامه EULA بر خرید و استفاده شما از نرم افزار Safe Deal Extension ("نرم افزار") مستقیماً از Web Panda Inc. یا به طور غیرمستقیم از طریق یک فروشنده یا توزیع کننده مجاز Web Panda Inc. (یک "فروشنده") حاکم است.

لطفاً قبل از تکمیل فرآیند نصب و استفاده از نرم افزار Safe Deal Extension، این قرارداد EULA را به دقت بخوانید. مجوزی برای استفاده از نرم افزار Safe Deal Extension ارائه می دهد و حاوی اطلاعات گارانتی و سلب مسئولیت است.

اگر برای نسخه آزمایشی رایگان نرم افزار Safe Deal Extension ثبت نام کنید، این توافقنامه EULA نیز بر آن آزمایشی حاکم خواهد بود. با کلیک بر روی "پذیرش" یا نصب و/یا استفاده از نرم افزار Safe Deal Extension، پذیرش نرم افزار را تایید کرده و موافقت می کنید که به شرایط این توافق نامه EULA متعهد شوید.

اگر از طرف یک شرکت یا سایر اشخاص حقوقی وارد این توافقنامه EULA می‌شوید، نشان می‌دهید که این اختیار را دارید که آن نهاد و شرکت‌های وابسته به آن را به این شرایط و ضوابط ملزم کنید. اگر چنین اختیاری ندارید یا با شرایط و ضوابط این توافقنامه EULA موافق نیستید، نرم افزار را نصب یا استفاده نکنید و نباید این توافق نامه EULA را بپذیرید.

این توافقنامه EULA فقط در مورد نرم افزار ارائه شده توسط Web Panda Inc. صرف نظر از اینکه نرم افزار دیگری در اینجا ذکر شده یا توضیح داده شده است اعمال می شود. این شرایط همچنین برای هر به‌روزرسانی، مکمل‌ها، خدمات مبتنی بر اینترنت و خدمات پشتیبانی نرم‌افزار Web Panda Inc. اعمال می‌شود، مگر اینکه شرایط دیگری همراه با آن موارد هنگام تحویل باشد. اگر چنین است، آن شرایط اعمال می شود.

اعطای مجوز

Web Panda Inc. بدینوسیله مجوزی شخصی، غیرقابل انتقال و غیر انحصاری برای استفاده از نرم افزار Safe Deal Extension بر روی دستگاه های خود مطابق با شرایط این توافق نامه EULA به شما می دهد.

شما مجاز هستید نرم افزار Safe Deal Extension (به عنوان مثال رایانه شخصی، لپ تاپ، موبایل یا تبلت) را تحت کنترل خود بارگیری کنید. شما مسئول اطمینان از اینکه دستگاه شما حداقل الزامات نرم افزار Safe Deal Extension را برآورده می کند، هستید.

شما مجاز نیستید:

  • ویرایش، تغییر، اصلاح، انطباق، ترجمه یا تغییر در کل یا هر بخشی از نرم‌افزار را ویرایش کنید، یا اجازه دهید کل یا هر بخشی از نرم‌افزار با هر نرم‌افزار دیگری ترکیب شود یا در آن گنجانده شود، یا کامپایل، جداسازی قطعات یا مهندسی معکوس نرم افزار یا تلاش برای انجام چنین کارهایی
  • بازتولید، کپی، توزیع، فروش مجدد یا استفاده دیگر از نرم افزار برای هر هدف تجاری
  • به هر شخص ثالثی اجازه دهید از نرم افزار به نمایندگی یا به نفع هر شخص ثالثی استفاده کند
  • از نرم افزار به هر طریقی که هر گونه قوانین محلی، ملی یا بین المللی قابل اجرا را نقض کند، استفاده کنید
  • از نرم افزار برای هر هدفی استفاده کنید که Web Panda Inc. آن را نقض این توافق نامه EULA می داند

مالکیت فکری و مالکیت

Web Panda Inc. همیشه مالکیت نرم‌افزاری را که در ابتدا توسط شما دانلود شده و تمامی دانلودهای بعدی نرم‌افزار توسط شما را حفظ خواهد کرد. نرم افزار (و حق تکثیر و سایر حقوق مالکیت معنوی از هر ماهیت در نرم افزار، از جمله هرگونه تغییری که در آن ایجاد شده است) متعلق به Web Panda Inc است و باقی خواهد ماند.

Web Panda Inc. حق اعطای مجوزهای استفاده از نرم افزار را به اشخاص ثالث محفوظ می دارد.

خاتمه دادن

این توافقنامه EULA از تاریخی که برای اولین بار از نرم افزار استفاده می کنید لازم الاجرا است و تا زمان فسخ ادامه خواهد داشت. شما می توانید در هر زمان با اطلاعیه کتبی به Web Panda Inc.

همچنین در صورت عدم رعایت هر یک از شرایط این توافقنامه EULA، فوراً فسخ می شود. در صورت فسخ، مجوزهای اعطا شده توسط این توافقنامه EULA فوراً فسخ می شود و شما موافقت می کنید که دسترسی و استفاده از نرم افزار را متوقف کنید. مقرراتی که طبیعتاً ادامه می‌یابند و باقی می‌مانند، از هر فسخ این توافقنامه EULA باقی خواهند ماند.

قانون حاکم

این توافقنامه EULA، و هر گونه اختلاف ناشی از یا در ارتباط با این توافقنامه EULA، باید بر اساس قوانین ما کنترل و تفسیر شود.