Turvallinen sopimus – suojaa itsesi huonoilta tarjouksilta, huijauksilta ja huonolta palvelulta.
path

Verkkosivuston käyttöehdot

Versio 1.0

Safe Deal -sivusto osoitteessa https://www.joinsafedeal.com/ on tekijänoikeudella suojattu Web Panda Inc:n teos. Sivuston tietyt ominaisuudet voivat olla lisäohjeiden, ehtojen tai sääntöjen alaisia, jotka julkaistaan Sivusto tällaisten ominaisuuksien yhteydessä.

Kaikki tällaiset lisäehdot, ohjeet ja säännöt sisältyvät näihin ehtoihin viitaten.

Näissä käyttöehdoissa kuvataan laillisesti sitovia ehtoja, jotka valvovat Sivuston käyttöä. KIRJAUDULLA SIVUSTOON NOUDATTAA NÄITÄ EHTOJA ja vakuutat, että sinulla on valtuudet ja valmiudet sitoutua näihin ehtoihin. SINUN PITÄÄ OLLA VÄHINTÄÄN 18 VUOTTA KÄYTTÄÄKSI SIVUSTOA. JOS ET HYVÄKSY NÄIDEN EHTOJEN KAIKKIIN EHDOTUKSET, ÄLÄ KIRJAUDU SISÄÄN JA/TAI KÄYTÄ SIVUSTOA.

Pääsy Sivustolle

Näiden ehtojen mukaisesti. Yritys myöntää sinulle ei-siirrettävän, ei-yksinomaisen, peruutettavan ja rajoitetun lisenssin käyttää Sivustoa vain omaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön.

Tietyt rajoitukset. Näissä ehdoissa sinulle hyväksyttyjä oikeuksia koskevat seuraavat rajoitukset: (a) et saa myydä, vuokrata, liisata, siirtää, luovuttaa, jakaa, isännöidä tai muuten kaupallisesti hyödyntää Sivustoa; (b) et saa muuttaa, tehdä johdannaisia, purkaa, kääntää tai käännellä mitään Sivuston osaa; (c) et saa käyttää Sivustoa rakentaaksesi samanlaisen tai kilpailukykyisen verkkosivuston; ja (d) ellei tässä nimenomaisesti mainita, mitään Sivuston osaa ei saa kopioida, jäljentää, jakaa, julkaista uudelleen, ladata, näyttää, julkaista tai lähettää missään muodossa tai millään tavalla, ellei toisin mainita, mitään tulevaa julkaisua, päivitystä tai Muut Sivuston toiminnallisuuden lisäykset ovat näiden ehtojen alaisia. Kaikki sivustolla olevat tekijänoikeus- ja muut omistusoikeudelliset huomautukset on säilytettävä kaikissa sen kopioissa.

Yritys varaa oikeuden muuttaa, keskeyttää tai lopettaa Sivuston ilmoittamatta siitä sinulle. Hyväksyit, että Yritys ei ole vastuussa sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle Sivuston tai minkään osan muutoksista, keskeytyksistä tai lopettamisesta.

Ei tukea tai huoltoa. Hyväksyt, että Yrityksellä ei ole velvollisuutta tarjota sinulle Sivustoon liittyvää tukea.

Lukuun ottamatta kaikkea tarjoamaasi Käyttäjäsisältöä, olet tietoinen siitä, että kaikki immateriaalioikeudet, mukaan lukien tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit ja liikesalaisuudet, Sivustolla ja sen sisällöllä ovat Yrityksen tai sen toimittajien omaisuutta. Huomaa, että nämä ehdot ja pääsy sivustolle eivät anna sinulle mitään oikeuksia, nimikkeitä tai etuja immateriaalioikeuksiin, lukuun ottamatta kohdassa 2.1 mainittuja rajoitettuja käyttöoikeuksia. Yritys ja sen toimittajat pidättävät kaikki oikeudet, joita ei myönnetä näissä ehdoissa.

Kolmannen osapuolen linkit ja mainokset; Muut käyttäjät

Kolmannen osapuolen linkit ja mainokset. Sivusto voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille ja palveluihin ja/tai näyttää mainoksia kolmansille osapuolille. Tällaiset kolmannen osapuolen linkit ja mainokset eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä yritys ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen linkeistä ja mainoksista. Yritys tarjoaa pääsyn näihin kolmansien osapuolien linkkeihin ja mainoksiin vain avuksesi, eikä se tarkasta, hyväksy, valvo, tue, takaa tai esitä kolmansien osapuolien linkkejä ja mainoksia koskevia väitteitä. Käytät kaikkia kolmansien osapuolien linkkejä ja mainoksia omalla vastuullasi, ja sinun tulee noudattaa asianmukaista varovaisuutta ja harkintaa tehdessään niin. Kun napsautat mitä tahansa kolmannen osapuolen linkkejä ja mainoksia, sovelletaan soveltuvan kolmannen osapuolen ehtoja ja käytäntöjä, mukaan lukien kolmannen osapuolen tietosuoja- ja tiedonkeruukäytännöt.

Muut käyttäjät. Jokainen Sivuston käyttäjä on yksin vastuussa kaikesta ja kaikesta omasta Käyttäjäsisällöstään. Koska emme hallitse Käyttäjäsisältöä, ymmärrät ja hyväksyt, että emme ole vastuussa mistään käyttäjän sisällöstä, olipa se sinun tai muiden tarjoama. Hyväksyt, että Yritys ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat tällaisten vuorovaikutusten seurauksena. Jos sinun ja minkä tahansa sivuston käyttäjän välillä on riita, meillä ei ole velvollisuutta puuttua asiaan.

Vapautat ja vapautat täten ikuisesti yhtiön ja virkailijamme, työntekijämme, agenttimme, seuraajamme ja toimeksiantajamme jokaisesta menneestä, nykyisestä ja tulevasta riita-asioista, vaatimuksesta, kiistasta, vaatimuksesta, oikeudesta, velvollisuudesta, vastuusta ja täten luovut niistä. kaikenlainen ja kaikenlainen toiminta ja syy, joka on syntynyt tai syntyy suoraan tai epäsuorasti Sivustosta tai liittyy suoraan tai välillisesti sivustoon. Jos asut Kaliforniassa, luovut Kalifornian siviililain pykälästä 1542 edellä mainitun yhteydessä, jossa todetaan: "Yleinen vapautus ei ulotu saataviin, joita velkoja ei tiedä tai epäile olevan hänen edunsa mukaisesti vapauttamisen täytäntöönpanoajankohta, jonka hänen tietäessään on täytynyt olennaisesti vaikuttaa hänen sovintoonsa velallisen kanssa."

Evästeet ja verkkojäljitteet. Kuten kaikki muutkin sivustot, Safe Deal käyttää "evästeitä". Näitä evästeitä käytetään tallentamaan tietoja, mukaan lukien vierailijoiden mieltymykset ja verkkosivuston sivut, joilla vierailija on käynyt tai vieraili. Tietoja käytetään optimoimaan käyttäjien käyttökokemusta mukauttamalla verkkosivumme sisältöä vierailijoiden selaintyypin ja/tai muiden tietojen perusteella.

Vastuuvapauslausekkeet

Sivusto tarjotaan "sellaisenaan" ja "sellaisena kuin saatavilla", ja yritys ja toimittajamme nimenomaisesti irtisanoutuvat kaikista takuista ja ehdoista, olivatpa ne nimenomaisia, oletettuja tai lakisääteisiä, mukaan lukien kaikki takuut tai myyntikelpoisuuden ehdot. , sopivuus tiettyyn tarkoitukseen, nimike, hiljainen nautinto, tarkkuus tai loukkaamattomuus. Me ja toimittajamme emme takaa, että sivusto täyttää vaatimukset, on käytettävissä keskeytyksettä, oikea-aikaisesti, turvallisesti tai virheetön tai että se on tarkka, luotettava, viruksista tai muusta haitallisesta koodista vapaa, täydellinen, laillinen tai turvallista. Jos sovellettava laki edellyttää sivustoa koskevia takuita, kaikki tällaiset takuut on rajoitettu kestoltaan yhdeksäänkymmeneen (90) päivään ensimmäisestä käyttöpäivästä.

Jotkut lainkäyttöalueet eivät salli oletettujen takuiden poissulkemista, joten yllä oleva poissulkeminen ei välttämättä koske sinua. Jotkut lainkäyttöalueet eivät salli rajoituksia oletetun takuun kestoajalle, joten yllä oleva rajoitus ei välttämättä koske sinua.

Vastuun rajoitus

Lain sallimissa rajoissa yritys tai toimittajamme eivät ole missään tapauksessa vastuussa sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle menetetyistä voitoista, menetetyistä tiedoista, korvaavien tuotteiden hankintakustannuksista tai mistään epäsuorista, välillisistä, esimerkillisistä, satunnaisista, erityiset tai rankaisevat vahingot, jotka johtuvat tai liittyvät näistä ehdoista tai sinun käytöstäsi tai kyvyttömyydestäsi käyttää sivustoa, vaikka yritystä olisi informoitu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Sivustolle pääsy ja sen käyttö on omalla harkintasi ja riskilläsi, ja olet yksin vastuussa laitteellesi tai tietokonejärjestelmällesi aiheutuvista vahingoista tai niiden aiheuttamista tietojen katoamisesta.

Lain sallimissa rajoissa, huolimatta tästä sopimuksesta päinvastaisesta, vastuumme sinulle kaikista tästä sopimuksesta johtuvista tai siihen liittyvistä vahingoista rajoittuu aina enintään viiteenkymmeneen Yhdysvaltain dollariin (50 dollariin). Useamman kuin yhden vaatimuksen olemassaolo ei suurenna tätä rajaa. Hyväksyt, että toimittajillamme ei ole minkäänlaista tästä sopimuksesta johtuvaa tai siihen liittyvää vastuuta.

Jotkut lainkäyttöalueet eivät salli satunnaisten tai välillisten vahinkojen vastuun rajoittamista tai poissulkemista, joten yllä oleva rajoitus tai poissulkeminen ei välttämättä koske sinua.

Määräaika ja irtisanominen. Tämän osion mukaisesti nämä ehdot pysyvät täysin voimassa, kun käytät Sivustoa. Voimme keskeyttää tai lopettaa oikeutesi käyttää Sivustoa milloin tahansa mistä tahansa syystä oman harkintamme mukaan, mukaan lukien sivuston käyttö näiden ehtojen vastaisesti. Kun näiden Ehtojen mukaiset oikeutesi päättyvät, tilisi ja oikeutesi päästä ja käyttää Sivustoa päättyvät välittömästi. Ymmärrät, että mikä tahansa tilisi lopettaminen voi sisältää tiliisi liitetyn käyttäjäsisältösi poistamisen reaaliaikaisista tietokannoistamme. Yrityksellä ei ole minkäänlaista vastuuta sinua kohtaan näiden ehtojen mukaisten oikeutesi päättymisestä. Senkin jälkeen, kun näiden Ehtojen mukaiset oikeutesi irtisanotaan, seuraavat näiden Ehtojen määräykset pysyvät voimassa: osiot 2–2.5, jakso 3 ja kohdat 4–10.

Tekijänoikeuskäytäntö

Yritys kunnioittaa muiden immateriaalioikeuksia ja pyytää sivustomme käyttäjiä tekemään samoin. Sivustomme yhteydessä olemme ottaneet käyttöön ja ottaneet käyttöön tekijänoikeuslakia kunnioittavan käytännön, jonka mukaan kaikki loukkaavat materiaalit poistetaan ja online-sivustomme käyttäjät lopetetaan, jos ne loukkaavat toistuvasti immateriaalioikeuksia, mukaan lukien tekijänoikeudet. Jos uskot, että joku käyttäjistämme loukkaa sivustoamme käyttämällä laittomasti teoksen tekijänoikeuksia, ja haluat, että väitetysti loukkaava materiaali poistetaan, seuraavat tiedot kirjallisen ilmoituksen muodossa (noudattaen 17 USC § 512(c)) on toimitettava nimetylle tekijänoikeusagentillemme:

  • fyysinen tai sähköinen allekirjoituksesi;
  • tekijänoikeudella suojattujen teosten tunnistetiedot, joita väität loukatun;
  • sen palveluidemme materiaalin tunnistaminen, jonka väität loukkaavan ja jonka pyydät meitä poistamaan;
  • riittävät tiedot, jotta voimme paikantaa tällaisen materiaalin;
  • osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi;
  • lausunto siitä, että uskot vilpittömästi, ettei tekijänoikeuden omistaja, sen edustaja tai lain nojalla ole valtuuttanut sopimattoman materiaalin käyttöä; ja
  • ilmoitus siitä, että ilmoituksen tiedot ovat oikeita ja että olet joko väitetysti loukatun tekijänoikeuden omistaja tai olet valtuutettu toimimaan tekijänoikeuden omistajan puolesta.

Huomaa, että 17 USC §:n 512(f) mukaan mikä tahansa olennaisten tosiasioiden väärä esittäminen kirjallisessa ilmoituksessa asettaa valituksen tehneen osapuolen automaattisesti vastuuseen kaikista vahingoista, kustannuksista ja asianajopalkkioista, joita meille aiheutuu kirjallisesta ilmoituksesta ja väitteestä tekijänoikeusrikkomus.

Kenraali

Näitä ehtoja tarkistetaan ajoittain, ja jos teemme merkittäviä muutoksia, voimme ilmoittaa sinulle lähettämällä sinulle sähköpostiviestin viimeisimpään meille antamaasi sähköpostiosoitteeseen ja/tai julkaisemalla ilmoituksen muutoksista näkyvästi Sivusto. Olet vastuussa siitä, että annat meille viimeisimmän sähköpostiosoitteesi. Jos viimeinen meille antamasi sähköpostiosoite ei ole kelvollinen, tällaisen ilmoituksen sisältävän sähköpostin lähettäminen merkitsee kuitenkin tehokasta ilmoitusta ilmoituksessa kuvatuista muutoksista. Kaikki näihin ehtoihin tehdyt muutokset tulevat voimaan aikaisintaan kolmenkymmenen (30) kalenteripäivän kuluttua siitä, kun olemme lähettäneet sinulle sähköposti-ilmoituksen, tai kolmenkymmenen (30) kalenteripäivän kuluttua siitä, kun olemme lähettäneet ilmoituksen muutoksista sivustollemme. Nämä muutokset tulevat voimaan välittömästi uusille sivustomme käyttäjille. Sivustomme käytön jatkaminen tällaisista muutoksista ilmoittamisen jälkeen osoittaa, että hyväksyt muutokset ja sitoudut noudattamaan tällaisten muutosten ehtoja. Riidanratkaisu. Lue tämä välimiessopimus huolellisesti. Se on osa sopimustasi yrityksen kanssa ja vaikuttaa oikeuksiisi. Se sisältää menettelyt PAKOLLISTA SITOVASTA VÄLIMIESTUOMIOISTA JA LUOKKAAN LUOPUMUKSESTA.

Välimiessopimuksen sovellettavuus. Kaikki Ehtoja tai Yhtiön tarjoaman tuotteen tai palvelun käyttöä koskevat vaateet ja riidat, joita ei voida ratkaista epävirallisesti tai vähäisten vaatimusten tuomioistuimessa, ratkaistaan sitovalla välimiesmenettelyllä yksilöllisesti tämän välimiessopimuksen ehtojen mukaisesti. Ellei toisin ole sovittu, kaikki välimiesmenettelyt käydään englanniksi. Tämä välimiessopimus koskee sinua ja yritystä sekä kaikkia tytäryhtiöitä, tytäryhtiöitä, edustajia, työntekijöitä, edun edeltäjiä, seuraajia ja luovuttajia sekä kaikkia ehtojen mukaisesti tarjottujen palvelujen tai tavaroiden valtuutettuja tai luvatmattomia käyttäjiä tai edunsaajia.

Ilmoitusvaatimus ja epävirallinen riidanratkaisu. Ennen kuin jompikumpi osapuoli voi hakea välimiesmenettelyä, osapuolen on ensin lähetettävä toiselle osapuolelle kirjallinen riitailmoitus, jossa kuvataan vaatimuksen tai riidan luonne ja peruste sekä pyydetty hyvitys. Ilmoitus yritykselle tulee lähettää osoitteeseen: 16192 Coastal Highway. Kun Ilmoitus on vastaanotettu, sinä ja Yritys voitte yrittää ratkaista vaatimuksen tai riidan epävirallisesti. Jos sinä ja Yritys ette ratkaise vaatimusta tai erimielisyyttä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Ilmoituksen vastaanottamisesta, kumpi tahansa osapuoli voi aloittaa välimiesmenettelyn. Minkä tahansa osapuolen tekemän sovintotarjouksen määrää ei saa paljastaa välimiehelle ennen kuin välimies on määrittänyt sen tuomion määrän, johon jompikumpi osapuoli on oikeutettu.

Välimiesmenettelyn säännöt. Välimiesmenettely pannaan vireille American Arbitration Associationin kautta, joka on vakiintunut vaihtoehtoinen riidanratkaisutoimittaja, joka tarjoaa tässä osiossa kuvatun välimiesmenettelyn. Jos AAA ei ole käytettävissä välimiesmenettelyssä, osapuolet sopivat valitsevansa vaihtoehtoisen ADR-palveluntarjoajan. ADR-palveluntarjoajan säännöt koskevat kaikkia välimiesmenettelyn näkökohtia, paitsi siltä osin kuin tällaiset säännöt ovat ristiriidassa Ehtojen kanssa. Välimiesmenettelyä koskevat AAA Consumer Arbitration Rules -säännöt ovat saatavilla verkossa osoitteessa adr.org tai soittamalla AAA:lle numeroon 1-800-778-7879. Välimiesmenettelyn suorittaa yksi puolueeton välimies. Vaatimukset tai riidat, joissa haetun palkinnon kokonaismäärä on alle kymmenen tuhatta Yhdysvaltain dollaria (10 000,00 US dollaria), voidaan ratkaista sitovalla ei-ilmiöperusteisella välimiesmenettelyllä, apua hakevan osapuolen valinnan mukaan. Vaatimuksissa tai riita-asioissa, joissa haetun palkinnon kokonaismäärä on kymmenen tuhatta Yhdysvaltain dollaria (10 000,00 US dollaria) tai enemmän, oikeuden käsittelyyn määräytyvät välimiesmenettelyn säännöt. Kaikki kuulemiset pidetään 100 mailin säteellä asuinpaikastasi, ellet asu Yhdysvaltojen ulkopuolella ja elleivät osapuolet toisin sovi. Jos asut Yhdysvaltojen ulkopuolella, välimiehen on ilmoitettava osapuolille kohtuullisessa ajassa suullisten kuulemisten päivämäärästä, kellonajasta ja paikasta. Mikä tahansa välimiehen antamaa tuomiota koskeva tuomio voidaan viedä mihin tahansa toimivaltaisen lainkäyttöalueen tuomioistuimeen. Jos välimies myöntää sinulle tuomion, joka on suurempi kuin viimeinen sovintotarjous, jonka Yhtiö teki sinulle ennen välimiesmenettelyn aloittamista, Yhtiö maksaa sinulle suuremman välitystuomion tai 2 500,00 dollaria. Kumpikin osapuoli vastaa omista kuluistaan ja maksuistaan, jotka aiheutuvat välimiesmenettelystä, ja maksavat yhtä suuren osuuden ADR-palveluntarjoajan maksuista ja kuluista.

Välimiesmenettelyn säännöt. Jos poikkeamiin perustuva välimiesmenettely valitaan, välimiesmenettely suoritetaan puhelimitse, verkossa ja/tai perustuen yksinomaan kirjallisiin huomautuksiin; välimiesmenettelyn aloittava osapuoli valitsee erityisen tavan. Välimiesmenettelyyn ei saa liittyä osapuolten tai todistajien henkilökohtaista läsnäoloa, elleivät osapuolet toisin sovi.

Aikarajat. Jos sinä tai Yhtiö ajaa välimiesmenettelyä, välimiesmenettely on aloitettava ja/tai vaadittava vanhentumisajan puitteissa ja minkä tahansa määräajan kuluessa, joka on asetettu AAA-sääntöjen mukaisesti kyseiselle kanteelle.

Välimiehen toimivalta. Jos välimiesmenettely pannaan vireille, välimies päättää sinun ja Yhtiön oikeuksista ja velvollisuuksista, eikä riitaa yhdistetä muihin asioihin tai yhdistetä muihin asioihin tai osapuoliin. Välimiehellä on valtuudet hyväksyä hakemukset, jotka hylkäävät minkä tahansa vaatimuksen tai sen osan. Välimiehellä on valtuudet määrätä rahallisia vahingonkorvauksia ja myöntää mikä tahansa ei-rahallinen oikeussuojakeino tai helpotus, joka on yksityishenkilön käytettävissä sovellettavan lain, AAA-sääntöjen ja ehtojen mukaisesti. Välimiehen on annettava kirjallinen tuomio ja päätöslausunto, jossa kuvataan keskeiset havainnot ja johtopäätökset, joihin tuomio perustuu. Välimiehellä on samat valtuudet määrätä yksilökohtaisia helpotuksia kuin tuomioistuimen tuomarilla. Välimiehen tuomio on lopullinen ja sitoo sinua ja yritystä.

Tuomariston oikeudenkäynnistä luopuminen. OSAPUOLET LOPPUVAT TÄMÄN PERUSTUSLAIN SÄÄTEISTÄ JA LAIN SÄÄTEISTÄ OIKEUKSEISSA MENEE TUOMIOISTUIN JA PYYDÄ OIKEUDEN TUOMIOISTUIMEN TAI TUOMIOISTUIMEN Edessä sen sijaan, että kaikki vaatimukset ja riidat ratkaistaan välimiesmenettelyssä tämän välimiesmenettelysopimuksen mukaisesti. Välimiesmenettelyt ovat yleensä rajoitetumpia, tehokkaampia ja halvempia kuin tuomioistuimessa sovellettavat säännöt, ja tuomioistuin valvoo niitä hyvin rajoitetusti. Siinä tapauksessa, että sinun ja yrityksen välille syntyy oikeusriita missä tahansa osavaltion tai liittovaltion tuomioistuimessa välitystuomion purkamista tai täytäntöönpanoa koskevassa kanteessa tai muuten, SINÄ JA YHTIÖ LOPUTAT KAIKISTA OIKEUDISTA TUOMIOISTUIMEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIOISTUIMEN KÄYTTÖÖN sen sijaan, että riita ratkaistaan. tuomarin toimesta.

Luopuminen ryhmä- tai yhdistetyistä toimista. Kaikki tämän välimiessopimuksen soveltamisalaan kuuluvat vaatimukset ja riidat on ratkaistava välimiesmenettelyssä tai riita-asioissa yksilöllisesti, ei luokkaperusteisesti, eikä useamman kuin yhden asiakkaan tai käyttäjän vaateita voida ratkaista tai riitauttaa yhdessä tai yhdistää muiden asiakkaiden kanssa. tai käyttäjä.

Luottamuksellisuus. Kaikki välimiesmenettelyn osat ovat ehdottoman luottamuksellisia. Osapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisuuden, ellei laki toisin edellytä. Tämä kohta ei estä osapuolta toimittamasta tuomioistuimelle tietoja, jotka ovat tarpeen tämän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, välitystuomion täytäntöönpanemiseksi tai kieltomääräyksen tai oikeudenmukaisen korvauksen hakemiseksi.

Erotettavuus. Jos jokin tämän välimiessopimuksen osa tai osat katsotaan lain mukaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi toimivaltaisen lainkäyttöalueen tuomioistuimen toimesta, tällaisella tietyllä osalla tai osilla ei ole voimaa ja vaikutusta, ja ne erotetaan ja loppuosa Sopimuksesta jatkaa täydellä teholla.

Oikeus luopua. Osapuoli, jota vastaan vaatimus esitetään, voi luopua kaikista tai kaikista tässä välimiesmenettelysopimuksessa määritellyistä oikeuksista ja rajoituksista. Tällainen luopuminen ei luovu tai vaikuta mihinkään muuhun tämän välimiessopimuksen osaan.

Sopimuksen selviytyminen. Tämä välimiessopimus säilyy, kun suhteesi Yhtiön kanssa päättyy.

Vähäisten vaatimusten tuomioistuin. Tästä huolimatta joko sinä tai Yritys voi nostaa yksittäisen kanteen vähäisiä vaatimuksia käsittelevässä tuomioistuimessa.

Kohtuullinen hätäapu. Joka tapauksessa edellä mainitusta syystä kumpi tahansa osapuoli voi hakea oikeudenmukaista hätäapua osavaltion tai liittovaltion tuomioistuimelta säilyttääkseen status quon välimiesmenettelyä odotettaessa. Välitoimia koskevaa pyyntöä ei pidetä luopumisena muista tämän välimiessopimuksen mukaisista oikeuksista tai velvollisuuksista.

Vaatimukset eivät kuulu välimiesmenettelyyn. Edellä olevasta huolimatta väitteet kunnianloukkauksesta, tietokonepetoksia ja väärinkäyttöä koskevan lain rikkomisesta sekä toisen osapuolen patentin, tekijänoikeuden, tavaramerkin tai liikesalaisuuksien loukkaamisesta tai väärinkäytöstä eivät ole tämän välimiessopimuksen alaisia.

Kaikissa olosuhteissa, joissa edellä oleva välimiessopimus sallii osapuolten riitauttaa tuomioistuimessa, osapuolet suostuvat täten alistumaan Alankomaiden piirikunnassa Kaliforniassa sijaitsevien tuomioistuinten henkilökohtaiseen toimivaltaan tällaisia tarkoituksia varten.

Sivusto saattaa olla Yhdysvaltain vientivalvontalakien ja muiden maiden vienti- tai tuontimääräysten alainen. Sitoudut olemaan viemättä, uudelleenviemättä tai siirtämättä suoraan tai epäsuorasti mitään Yhdysvaltalaisilta yhtiöltä hankittuja teknisiä tietoja tai mitään sellaisia tietoja käyttäviä tuotteita, mikä rikkoo Yhdysvaltojen vientilakeja tai -määräyksiä.

Yritys sijaitsee kohdassa 10.8. Jos asut Kaliforniassa, voit ilmoittaa valituksista Kalifornian kuluttaja-asiainministeriön kuluttajatuoteosaston valitusapuyksikölle ottamalla heihin yhteyttä kirjallisesti osoitteessa 400 R Street, Sacramento, CA 95814, tai puhelimitse numeroon (800) ) 952-5210.

Sähköinen viestintä. Sinun ja Yrityksen välisessä viestinnässä käytetään sähköisiä keinoja riippumatta siitä, käytätkö Sivustoa tai lähetätkö meille sähköposteja tai lähettääkö Yritys ilmoituksia Sivustolle tai viestiikö kanssasi sähköpostitse. Sopimustarkoituksiin sinä (a) suostut vastaanottamaan viestejä Yhtiöltä sähköisessä muodossa; ja (b) hyväksyy sen, että kaikki ehdot, sopimukset, ilmoitukset, paljastukset ja muu viestintä, jonka yritys tarjoaa sinulle sähköisesti, täyttävät kaikki lailliset velvoitteet, jotka tällaiset viestit täyttäisivät, jos ne olisivat paperiversioina.

Koko ehdot. Nämä ehdot muodostavat koko sopimuksen sinun ja meidän välillämme koskien Sivuston käyttöä. Se, että emme käytä tai pane täytäntöön jotakin näiden Ehtojen oikeutta tai määräystä, ei tarkoita luopumista kyseisestä oikeudesta tai määräyksestä. Näiden ehtojen osien otsikot ovat vain mukavuussyistä, eikä niillä ole laillista tai sopimukseen perustuvaa vaikutusta. Sana "mukaan lukien" tarkoittaa "mukaan lukien rajoituksetta". Jos jokin näiden Ehtojen ehto katsotaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, näiden Ehtojen muut määräykset eivät vaikuta ja pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton määräys katsotaan muutetun niin, että se on pätevä ja täytäntöönpanokelpoinen lain sallimissa rajoissa. Suhteesi yhtiöön on riippumattoman urakoitsijan suhde, eikä kumpikaan osapuoli ole toisen edustaja tai kumppani. Et voi luovuttaa, antaa alihankintana, delegoida tai muutoin siirtää näitä ehtoja ja niihin sisältyviä oikeuksiasi ja velvollisuuksiasi ilman Yhtiön etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, ja mikä tahansa luovutus-, alihankinta-, delegointi- tai siirtoyritys, joka rikkoo edellä mainittuja, on mitätön. mitätön. Yritys voi vapaasti luovuttaa nämä ehdot. Näissä ehdoissa esitetyt ehdot sitovat siirron saajia.

Yksityisyytesi. Lue tietosuojakäytäntömme.

Tekijänoikeus-/tavaramerkkitiedot. Tekijänoikeus ©. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki Sivustolla näkyvät tavaramerkit, logot ja palvelumerkit ovat meidän tai muiden kolmansien osapuolten omaisuutta. Sinulla ei ole lupaa käyttää näitä merkkejä ilman etukäteen saatua kirjallista lupaamme tai sellaisen kolmannen osapuolen suostumusta, joka voi omistaa merkit.

Yhteystiedot

Osoite:
16192 Coastal Highway

Sähköposti: [email protected]

Puhelin: +1-415-937-7737