Safe Deal - Végfelhasználói licencszerződés - megvédheti magát a kedvezőtlen ajánlatoktól, csalásoktól és rossz szolgáltatástól.
path

Végfelhasználói licencszerződés (EULA) a biztonságos üzlet kiterjesztéséről

Ez a végfelhasználói licencszerződés ("EULA") egy jogi megállapodás Ön és a Web Panda Inc. között. EULA-nkat az EULA-sablon hozta létre a biztonságos ügylet kiterjesztéséhez.

Ez az EULA-megállapodás szabályozza a Safe Deal Extension szoftverünk („Szoftver”) közvetlenül a Web Panda Inc.-től vagy közvetetten a Web Panda Inc. hivatalos viszonteladóján vagy forgalmazóján (a továbbiakban: „Viszonteladó”) keresztül történő beszerzését és használatát.

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az EULA-megállapodást, mielőtt befejezi a telepítési folyamatot és a Safe Deal Extension szoftvert használná. Ez licencet ad a Biztonságos üzlet kiterjesztése szoftver használatára, valamint garanciális információkat és felelősségi nyilatkozatokat tartalmaz.

Ha regisztrál a Safe Deal Extension szoftver ingyenes próbaverziójára, akkor erre a próbaverzióra is ez az EULA-szerződés vonatkozik. Az „Elfogadom” gombra kattintva vagy a Biztonságos üzletbővítmény szoftver telepítésével és/vagy használatával Ön megerősíti, hogy elfogadja a Szoftvert, és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen EULA-szerződés feltételeit.

Ha Ön egy vállalat vagy más jogi személy nevében köti meg ezt az EULA-megállapodást, kijelenti, hogy jogosult arra, hogy az adott entitást és kapcsolt vállalkozásait kötelezze a jelen feltételek betartására. Ha nem rendelkezik ilyen felhatalmazással, vagy ha nem ért egyet a jelen EULA-szerződés feltételeivel, ne telepítse és ne használja a Szoftvert, és nem fogadhatja el a jelen EULA-szerződést.

Ez az EULA-megállapodás csak a Web Panda Inc. által szállított Szoftverre vonatkozik, függetlenül attól, hogy itt hivatkoznak-e más szoftverre vagy leírásra kerülnek. A feltételek a Web Panda Inc. bármely frissítésére, kiegészítésére, internet-alapú szolgáltatására és a Szoftver támogatási szolgáltatásaira is vonatkoznak, kivéve, ha a szállításkor más feltételeket is mellékelnek. Ha igen, akkor ezek a feltételek érvényesek.

Licenc Grant

A Web Panda Inc. személyes, nem átruházható, nem kizárólagos licencet biztosít Önnek a Safe Deal Extension szoftver használatára az eszközein, a jelen EULA-szerződés feltételeinek megfelelően.

Engedélyezi, hogy az Ön irányítása alatt betöltse a Safe Deal Extension szoftvert (például számítógépre, laptopra, mobilra vagy táblagépre). Ön felelős azért, hogy eszköze megfeleljen a Safe Deal Extension szoftver minimális követelményeinek.

Önnek tilos:

  • Szerkessze, módosítsa, módosítsa, adaptálja, fordítsa vagy más módon módosítsa a Szoftver egészét vagy bármely részét, és nem engedélyezi a Szoftver egészének vagy bármely részének más szoftverrel való kombinálását vagy beépülését, sem a szoftver visszafejtését, szétszerelését vagy visszafejtését. szoftvert, vagy megkísérel ilyesmit
  • A Szoftver reprodukálása, másolása, terjesztése, továbbértékesítése vagy más módon történő felhasználása bármilyen kereskedelmi célra
  • Engedélyezze bármely harmadik fél számára a Szoftver használatát bármely harmadik fél nevében vagy javára
  • A Szoftvert olyan módon használja, amely sérti a vonatkozó helyi, nemzeti vagy nemzetközi törvényeket
  • használja a Szoftvert bármilyen célra, amelyet a Web Panda Inc. a jelen EULA-szerződés megsértésének tekint

Szellemi tulajdon és tulajdonjog

A Web Panda Inc. mindenkor fenntartja az Ön által eredetileg letöltött Szoftver és a Szoftver minden későbbi letöltésének tulajdonjogát. A Szoftver (és a szerzői jogok és a Szoftverben lévő egyéb szellemi tulajdonjogok, beleértve a módosításokat is) a Web Panda Inc. tulajdona és az is marad.

A Web Panda Inc. fenntartja a jogot, hogy harmadik felek számára licencet adjon a szoftver használatára.

Felmondás

Ez az EULA-megállapodás attól a naptól hatályos, amikor Ön először használja a Szoftvert, és a felmondásig érvényes. A Web Panda Inc. felé intézett írásbeli értesítéssel bármikor felmondhatja.

Azonnal megszűnik, ha Ön nem tartja be a jelen EULA-szerződés bármely feltételét. Ilyen felmondás esetén a jelen EULA-szerződés által biztosított licencek azonnal megszűnnek, és Ön beleegyezik abba, hogy leállítja a Szoftverhez való minden hozzáférést és annak használatát. Azok a rendelkezések, amelyek természetüknél fogva továbbra is fennállnak és érvényben maradnak, a jelen EULA-szerződés felmondása esetén is érvényben maradnak.

Irányadó jog

A jelen EULA-megállapodásra, valamint a jelen EULA-szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos vitákra a mi törvényeink az irányadóak, és azokkal összhangban kell értelmezni.