ಸುರಕ್ಷಿತ ಡೀಲ್ - ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ವಂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
path

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಬಳಕೆಯ ನಿಯಮಗಳು

ಆವೃತ್ತಿ 1.0

https://www.joinsafedeal.com/ ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ಡೀಲ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ವೆಬ್ ಪಾಂಡಾ ಇಂಕ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಸೈಟ್‌ನ ಕೆಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೈಟ್.

ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಯಮಗಳು, ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖದ ಮೂಲಕ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಳಕೆಯ ನಿಯಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸೈಟ್‌ನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಬಂಧಿಸುವ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ. ಸೈಟ್‌ಗೆ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುವಿರಿ ಮತ್ತು ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನೀವು ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಿ ಎಂದು ನೀವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೀರಿ. ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನೀವು ಕನಿಷ್ಟ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ನಿಯಮಗಳ ಎಲ್ಲಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ, ಸೈಟ್‌ಗೆ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಬಳಸಬೇಡಿ.

ಸೈಟ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ

ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ, ವಾಣಿಜ್ಯೇತರ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ನಿಮಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗದ, ವಿಶೇಷವಲ್ಲದ, ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ, ಸೀಮಿತ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳು. ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಲಾದ ಹಕ್ಕುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ: (a) ನೀವು ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರದು, ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಬಾರದು, ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಬಾರದು, ವರ್ಗಾಯಿಸಬಾರದು, ನಿಯೋಜಿಸಬಾರದು, ವಿತರಿಸಬಾರದು, ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು; (ಬಿ) ನೀವು ಸೈಟ್‌ನ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಾರದು, ವ್ಯುತ್ಪನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು, ಡಿಸ್ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಬಾರದು, ರಿವರ್ಸ್ ಕಂಪೈಲ್ ಅಥವಾ ರಿವರ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡಬಾರದು; (ಸಿ) ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನೀವು ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಾರದು; ಮತ್ತು (ಡಿ) ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಸೈಟ್‌ನ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ನಕಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮರುಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು, ವಿತರಿಸುವುದು, ಮರುಪ್ರಕಟಿಸುವುದು, ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು, ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು, ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸದ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಿಡುಗಡೆ, ನವೀಕರಣ, ಅಥವಾ ಸೈಟ್ನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಇತರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ನಿಮಗೆ ಸೂಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ, ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವ ಅಥವಾ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ. ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ, ಅಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದೀರಿ.

ಯಾವುದೇ ಬೆಂಬಲ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲ. ಸೈಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಯಾವುದೇ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ.

ನೀವು ಒದಗಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳು, ಪೇಟೆಂಟ್‌ಗಳು, ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ರಹಸ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಷಯವು ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸೈಟ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶವು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಥವಾ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ವಿಭಾಗ 2.1 ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸೀಮಿತ ಪ್ರವೇಶ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ. ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡದ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಲಿಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳು; ಇತರೆ ಬಳಕೆದಾರರು

ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಲಿಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳು. ಸೈಟ್ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಥರ್ಡ್-ಪಾರ್ಟಿ ಲಿಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಕಂಪನಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಲಿಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಥರ್ಡ್-ಪಾರ್ಟಿ ಲಿಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಲಿಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ವಾರಂಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಥರ್ಡ್-ಪಾರ್ಟಿ ಲಿಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಮಟ್ಟದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಲಿಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.

ಇತರೆ ಬಳಕೆದಾರರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸೈಟ್ ಬಳಕೆದಾರನು ತನ್ನದೇ ಆದ ಬಳಕೆದಾರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದ ಕಾರಣ, ನೀವು ಅಥವಾ ಇತರರು ಒದಗಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ. ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಂವಹನಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸೈಟ್ ಬಳಕೆದಾರರ ನಡುವೆ ವಿವಾದವಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಯಾವುದೇ ಬಾಧ್ಯತೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

ನೀವು ಈ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು, ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯೋಜಿತರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಿಂದಿನ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ವಿವಾದ, ಹಕ್ಕು, ವಿವಾದ, ಬೇಡಿಕೆ, ಹಕ್ಕು, ಬಾಧ್ಯತೆ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಅಥವಾ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವದ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಯ ಕಾರಣ. ನೀವು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಮೇಲಿನವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ವಿಭಾಗ 1542 ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತೀರಿ, ಅದು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ: "ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಅವನ ಅಥವಾ ಅವಳ ಪರವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅನುಮಾನಿಸುವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆಯು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯ, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವಳಿಂದ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಸಾಲಗಾರನೊಂದಿಗಿನ ಅವನ ಅಥವಾ ಅವಳ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿರಬೇಕು."

ಕುಕೀಸ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಬೀಕನ್‌ಗಳು. ಯಾವುದೇ ಇತರ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಂತೆ, ಸೇಫ್ ಡೀಲ್ 'ಕುಕೀಗಳನ್ನು' ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಸಂದರ್ಶಕರ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶಕರು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅಥವಾ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಪುಟಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಈ ಕುಕೀಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂದರ್ಶಕರ ಬ್ರೌಸರ್ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಪುಟದ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಭವವನ್ನು ಆಪ್ಟಿಮೈಜ್ ಮಾಡಲು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆಗಳು

ಸೈಟ್ ಅನ್ನು "ಇರುವಂತೆ" ಮತ್ತು "ಲಭ್ಯವಿರುವಂತೆ" ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಖಾತರಿಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್, ಸೂಚಿತ ಅಥವಾ ಶಾಸನಬದ್ಧವಾಗಿರಬಹುದು, ಎಲ್ಲಾ ವಾರಂಟಿಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರದ ಷರತ್ತುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ , ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್, ಶೀರ್ಷಿಕೆ, ಶಾಂತ ಆನಂದ, ನಿಖರತೆ ಅಥವಾ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗದಿರುವುದು. ಸೈಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಖಾತರಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ತಡೆರಹಿತ, ಸಮಯೋಚಿತ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಥವಾ ದೋಷ-ಮುಕ್ತ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಿಖರ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ, ವೈರಸ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಹಾನಿಕಾರಕ ಕೋಡ್, ಸಂಪೂರ್ಣ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ , ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷಿತ. ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನಿಗೆ ಸೈಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ವಾರಂಟಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವಾರಂಟಿಗಳು ಮೊದಲ ಬಳಕೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ತೊಂಬತ್ತು (90) ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವು ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳು ಸೂಚಿತ ವಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಹೊರಗಿಡುವಿಕೆಯು ನಿಮಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳು ಸೂಚಿತ ಖಾತರಿ ಅವಧಿಯು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಮಿತಿಯು ನಿಮಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಮಿತಿ

ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ಕಳೆದುಹೋದ ಲಾಭಗಳು, ಕಳೆದುಹೋದ ಡೇಟಾ, ಬದಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪರೋಕ್ಷ, ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅನುಕರಣೀಯ, ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ, ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಿಶೇಷ ಅಥವಾ ದಂಡನಾತ್ಮಕ ಹಾನಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಹಾನಿಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಅಸಮರ್ಥತೆ. ಸೈಟ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಿವೇಚನೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಡೇಟಾದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.

ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ, ಈ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಗರಿಷ್ಠ ಐವತ್ತು US ಡಾಲರ್‌ಗಳಿಗೆ (ನಮಗೆ $50) ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಕ್ಕುಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಈ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ.

ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ಅಥವಾ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಮಿತಿ ಅಥವಾ ಹೊರಗಿಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಮಿತಿ ಅಥವಾ ಹೊರಗಿಡುವಿಕೆಯು ನಿಮಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ. ಈ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು, ನೀವು ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಪೂರ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಸೈಟ್‌ನ ಯಾವುದೇ ಬಳಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಳಸುವ ಹಕ್ಕು ತಕ್ಷಣವೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಯಾವುದೇ ಮುಕ್ತಾಯವು ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್‌ಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಳಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಯಾವುದೇ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೂ, ಈ ನಿಯಮಗಳ ಕೆಳಗಿನ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ: ವಿಭಾಗಗಳು 2 ರಿಂದ 2.5, ವಿಭಾಗ 3 ಮತ್ತು ವಿಭಾಗಗಳು 4 ರಿಂದ 10.

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

ಕಂಪನಿಯು ಇತರರ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೈಟ್‌ನ ಬಳಕೆದಾರರು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸೈಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ನಮ್ಮ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೈಟ್‌ನ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು, ನಮ್ಮ ಸೈಟ್‌ನ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ, ಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ(ಗಳನ್ನು) ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಆಪಾದಿತ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಲಿಖಿತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ (ಅನುಸಾರವಾಗಿ 17 USC ಗೆ § 512(c)) ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಏಜೆಂಟ್‌ಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು:

  • ನಿಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಹಿ;
  • ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕೆಲಸ(ಗಳ) ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ;
  • ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ವಿನಂತಿಸುವ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಸ್ತುಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ;
  • ಅಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ನಮಗೆ ಅನುಮತಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ;
  • ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸ, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ;
  • ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾಲೀಕರು, ಅದರ ಏಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಉತ್ತಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ; ಮತ್ತು
  • ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆಯ ದಂಡದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾಲೀಕರ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ನೀವು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ.

ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, 17 USC § 512(f), ಲಿಖಿತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಸತ್ಯದ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಾದ ನಿರೂಪಣೆಯು ಲಿಖಿತ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಆಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಗಳು, ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ವಕೀಲರ ಶುಲ್ಕಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡುವ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ

ಈ ನಿಯಮಗಳು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಗಣನೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿದ ಕೊನೆಯ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಸೈಟ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ನೀವು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಕೊನೆಯ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವು ಮಾನ್ಯವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಇ-ಮೇಲ್‌ನ ನಮ್ಮ ರವಾನೆಯು ನೋಟೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ನಂತರ ಮೂವತ್ತು (30) ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮೂವತ್ತು (30) ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಸೈಟ್‌ನ ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸೂಚನೆಯ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸೈಟ್‌ನ ಮುಂದುವರಿದ ಬಳಕೆಯು ಅಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೀಕಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ. ಇದು ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಡ್ಡಾಯ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಶನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮನ್ನಾಗೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆ. ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಹಕ್ಕುಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗದ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡದ ಹೊರತು, ಎಲ್ಲಾ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದವು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಆಸಕ್ತಿಯ ಪೂರ್ವವರ್ತಿಗಳು, ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯೋಜಿಸುವವರಿಗೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕೃತ ಅಥವಾ ಅನಧಿಕೃತ ಬಳಕೆದಾರರು ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಸೇವೆಗಳು ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೂಚನೆ ಅಗತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ. ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷವು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ಕೋರುವ ಮೊದಲು, ಪಕ್ಷವು ಮೊದಲು ಹಕ್ಕು ಅಥವಾ ವಿವಾದದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಆಧಾರವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ವಿವಾದದ ಲಿಖಿತ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ವಿನಂತಿಸಿದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಇತರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಕಂಪನಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕು: 16192 ಕರಾವಳಿ ಹೆದ್ದಾರಿ. ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯು ಹಕ್ಕು ಅಥವಾ ವಿವಾದವನ್ನು ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಮೂವತ್ತು (30) ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯು ಕ್ಲೈಮ್ ಅಥವಾ ವಿವಾದವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷವು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷವು ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ವಸಾಹತು ಕೊಡುಗೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರನು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರನಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ನಿಯಮಗಳು. ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ಅಮೇರಿಕನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಶನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು, ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸ್ಥಾಪಿತ ಪರ್ಯಾಯ ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ ಪೂರೈಕೆದಾರ. ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಲು AAA ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಪರ್ಯಾಯ ADR ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಪಕ್ಷಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ADR ಪೂರೈಕೆದಾರರ ನಿಯಮಗಳು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂತಹ ನಿಯಮಗಳು ನಿಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿದೆ. ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ AAA ಗ್ರಾಹಕ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ನಿಯಮಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ adr.org ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಅಥವಾ AAA ಗೆ 1-800-778-7879 ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ. ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ಏಕ, ತಟಸ್ಥ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರಿಂದ ನಡೆಸಬೇಕು. ಕೋರಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ US ಡಾಲರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ (US $10,000.00) ಕಡಿಮೆಯಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಬಯಸುವ ಪಕ್ಷದ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದ-ಆಧಾರಿತ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಕೋರಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ US ಡಾಲರ್‌ಗಳು (US $10,000.00) ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಥವಾ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ, ವಿಚಾರಣೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನ ಹೊರಗೆ ವಾಸಿಸದ ಹೊರತು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಗಳು ಒಪ್ಪದ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ನಿವಾಸದ 100 ಮೈಲಿಗಳೊಳಗಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು US ನ ಹೊರಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಮೌಖಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನಾಂಕ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಟರ್ ನೀಡಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಪನ್ನು ಸಮರ್ಥ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಬಹುದು. ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಕಂಪನಿಯು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೊನೆಯ ವಸಾಹತು ಕೊಡುಗೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಟರ್ ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ $2,500.00 ಅನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಪಕ್ಷವು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತನ್ನದೇ ಆದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಗಳನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ADR ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳ ಸಮಾನ ಪಾಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು.

ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ನಿಯಮಗಳು. ಗೈರುಹಾಜರಿಯ ಆಧಾರದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ಚುನಾಯಿಸಿದರೆ, ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ದೂರವಾಣಿ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಲಿಖಿತ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಪಕ್ಷವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಷಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದ ಹೊರತು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯು ಪಕ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೋಟವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಮಯದ ಮಿತಿಗಳು. ನೀವು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಮಿತಿಗಳ ಶಾಸನದೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಾಗಿ AAA ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಗಡುವಿನೊಳಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿರಬೇಕು.

ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಟರ್ನ ಅಧಿಕಾರ. ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆದಾರರು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿವಾದವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಏಕೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೈಮ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ಭಾಗವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಚಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರನು ವಿತ್ತೀಯ ಹಾನಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನು, AAA ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಿತ್ತೀಯವಲ್ಲದ ಪರಿಹಾರ ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲು. ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಟರ್ ಲಿಖಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಅವಾರ್ಡ್ ಆಧರಿಸಿದ ಅಗತ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೊಂದಿರುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರನಿಗೆ ಅದೇ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ತೀರ್ಪುಗಾರರ ವಿಚಾರಣೆಯ ಮನ್ನಾ. ಈ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮತ್ತು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತವೆ, ಬದಲಿಗೆ ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಿಯಮಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಮಿತ, ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಾಯಕ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಬಹಳ ಸೀಮಿತ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಈವೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದರೆ, ನೀವು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯು ಜ್ಯೂರಿ ಟ್ರಯಲ್‌ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತದೆ, ಬದಲಿಗೆ ವಿವಾದವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಂದ.

ವರ್ಗ ಅಥವಾ ಏಕೀಕೃತ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮನ್ನಾ. ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ವರ್ಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರು ಅಥವಾ ಬಳಕೆದಾರರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಏಕೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಳಕೆದಾರ.

ಗೌಪ್ಯತೆ. ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಹೊರತು ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಕ್ಷಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು, ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಅಥವಾ ಸಮಾನ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

ತೀವ್ರತೆ. ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗ ಅಥವಾ ಭಾಗಗಳು ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸಕ್ಷಮ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗ ಅಥವಾ ಭಾಗಗಳು ಯಾವುದೇ ಬಲ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದದ ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ.

ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು. ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹಕ್ಕು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂತಹ ಮನ್ನಾವು ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಭಾಗವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.

ಒಪ್ಪಂದದ ಉಳಿವು. ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದವು ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಣ್ಣ ಹಕ್ಕುಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ನೀವು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯು ಸಣ್ಣ ಹಕ್ಕುಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕ್ರಮವನ್ನು ತರಬಹುದು.

ತುರ್ತು ಸಮಾನ ಪರಿಹಾರ. ಹೇಗಾದರೂ, ಮೇಲಿನಂತೆ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷವು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ತುರ್ತು ಸಮಾನ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮಧ್ಯಂತರ ಕ್ರಮಗಳ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳ ಮನ್ನಾ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಹಕ್ಕುಗಳು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮೇಲ್ಕಂಡ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಮಾನನಷ್ಟ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ದುರುಪಯೋಗ ಕಾಯಿದೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ಮತ್ತು ಇತರ ಪಕ್ಷದ ಪೇಟೆಂಟ್, ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ, ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ರಹಸ್ಯಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅಥವಾ ದುರುಪಯೋಗದ ಹಕ್ಕುಗಳು ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಲು ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರೆ, ಅಂತಹ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕೌಂಟಿಯೊಳಗೆ ಇರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪಕ್ಷಗಳು ಈ ಮೂಲಕ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಸೈಟ್ US ರಫ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಅಥವಾ ಆಮದು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ರಫ್ತು ಕಾನೂನುಗಳು ಅಥವಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಯಾವುದೇ US ತಾಂತ್ರಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ರಫ್ತು, ಮರು-ರಫ್ತು ಅಥವಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡದಿರಲು ನೀವು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸುವ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು.

ಕಂಪನಿಯು ವಿಭಾಗ 10.8 ರಲ್ಲಿನ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು 400 R ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಸ್ಯಾಕ್ರಮೆಂಟೊ, CA 95814 ನಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಗ್ರಾಹಕರ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿಭಾಗದ ದೂರು ಸಹಾಯ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ (800) ದೂರುಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಬಹುದು ) 952-5210.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಂವಹನಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ, ನೀವು ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಇಮೇಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯು ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಿರಲಿ. ಒಪ್ಪಂದದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ, ನೀವು (ಎ) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಮ್ಮತಿಸುತ್ತೀರಿ; ಮತ್ತು (ಬಿ) ಕಂಪನಿಯು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು, ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಸೂಚನೆಗಳು, ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂವಹನಗಳು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಸಂವಹನಗಳು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ.

ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಮಗಳು. ಈ ನಿಯಮಗಳು ಸೈಟ್‌ನ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕು ಅಥವಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಅಥವಾ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ನಮ್ಮ ವೈಫಲ್ಯವು ಅಂತಹ ಹಕ್ಕು ಅಥವಾ ನಿಬಂಧನೆಯ ಮನ್ನಾ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಭಾಗದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. "ಸೇರಿಸು" ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ "ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸೇರಿದಂತೆ". ಈ ನಿಯಮಗಳ ಯಾವುದೇ ನಿಬಂಧನೆಯು ಅಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗದಿದ್ದರೆ, ಈ ನಿಯಮಗಳ ಇತರ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗದ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರದ್ದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷವು ಇತರರ ಏಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪಾಲುದಾರರಲ್ಲ. ಈ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಪೂರ್ವ ಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಉಪಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಯೋಜಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಿಯೋಜನೆ, ಉಪಗುತ್ತಿಗೆ, ನಿಯೋಗ, ಅಥವಾ ಮೇಲಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯು ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ನಿಯೋಜಿತರಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ನಿಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಓದಿ.

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ/ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಹಿತಿ. ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ©. ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳು, ಲೋಗೊಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಗುರುತುಗಳು ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆಸ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಲಿಖಿತ ಸಮ್ಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಈ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲ.

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ವಿಳಾಸ:
16192 Coastal Highway

ಇಮೇಲ್: [email protected]

ದೂರವಾಣಿ: +1-415-937-7737