സുരക്ഷിത ഡീൽ - മോശം ഡീലുകൾ, അഴിമതികൾ, മോശം സേവനം എന്നിവയിൽ നിന്ന് സ്വയം പരിരക്ഷിക്കുക.
path

വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗ നിബന്ധനകൾ

പതിപ്പ് 1.0

https://www.joinsafedeal.com/ എന്നതിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സേഫ് ഡീൽ വെബ്‌സൈറ്റ് Web Panda Inc-ൻ്റെ പകർപ്പവകാശമുള്ള ഒരു സൃഷ്ടിയാണ്. സൈറ്റിൻ്റെ ചില സവിശേഷതകൾ അധിക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ, നിബന്ധനകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കാം, അത് അത്തരം സവിശേഷതകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൈറ്റ്.

അത്തരം എല്ലാ അധിക നിബന്ധനകളും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും നിയമങ്ങളും ഈ നിബന്ധനകളിലേക്ക് പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഈ ഉപയോഗ നിബന്ധനകൾ നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന നിയമപരമായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും വിവരിക്കുന്നു. സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾ ഈ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുന്നു, ഈ നിബന്ധനകളിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള അധികാരവും ശേഷിയും നിങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. സൈറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 18 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരിക്കണം. ഈ നിബന്ധനകളിലെ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളോടും നിങ്ങൾ വിയോജിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുകയോ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്.

സൈറ്റിലേക്കുള്ള ആക്സസ്

ഈ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം, വാണിജ്യേതര ഉപയോഗത്തിന് മാത്രമായി സൈറ്റ് ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്നതിനായി, കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാത്ത, എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് അല്ലാത്ത, അസാധുവാക്കാവുന്ന, പരിമിതമായ ലൈസൻസ് കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു.

ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ. ഈ നിബന്ധനകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട അവകാശങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ്: (എ) നിങ്ങൾ സൈറ്റ് വിൽക്കുകയോ വാടകയ്‌ക്കെടുക്കുകയോ പാട്ടത്തിനെടുക്കുകയോ കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയോ അസൈൻ ചെയ്യുകയോ വിതരണം ചെയ്യുകയോ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ വാണിജ്യപരമായി ചൂഷണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യരുത്; (ബി) നിങ്ങൾ സൈറ്റിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം മാറ്റുകയോ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വർക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയോ ഡിസ്അസംബ്ലിംഗ് ചെയ്യുകയോ റിവേഴ്സ് കംപൈൽ ചെയ്യുകയോ റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യരുത്; (സി) സമാനമായ അല്ലെങ്കിൽ മത്സരാധിഷ്ഠിത വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ സൈറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല; കൂടാതെ (ഡി) ഇവിടെ വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലാതെ, സൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവും പകർത്താനോ, പുനർനിർമ്മിക്കാനോ, വിതരണം ചെയ്യാനോ, പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കാനോ, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനോ, പ്രദർശിപ്പിക്കാനോ, പോസ്റ്റുചെയ്യാനോ, ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഭാവിയിൽ റിലീസ് ചെയ്യാനോ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയ്‌ക്ക് മറ്റ് കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ ഈ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കും. സൈറ്റിലെ എല്ലാ പകർപ്പവകാശവും മറ്റ് ഉടമസ്ഥാവകാശ അറിയിപ്പുകളും അതിൻ്റെ എല്ലാ പകർപ്പുകളിലും നിലനിർത്തണം.

നിങ്ങൾക്ക് അറിയിപ്പ് നൽകിയോ അല്ലാതെയോ സൈറ്റ് മാറ്റാനോ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനോ നിർത്താനോ ഉള്ള അവകാശം കമ്പനിയിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. സൈറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റത്തിനും തടസ്സത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ അവസാനിപ്പിക്കലിനും കമ്പനി നിങ്ങളോടോ ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിയോ ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു.

പിന്തുണയോ പരിപാലനമോ ഇല്ല. സൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പിന്തുണ നൽകാൻ കമ്പനിക്ക് ബാധ്യതയില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾ നൽകിയേക്കാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉപയോക്തൃ ഉള്ളടക്കം ഒഴികെ, സൈറ്റിലെയും അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തിലെയും പകർപ്പവകാശങ്ങൾ, പേറ്റൻ്റുകൾ, വ്യാപാരമുദ്രകൾ, വ്യാപാര രഹസ്യങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ എല്ലാ ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശങ്ങളും കമ്പനിയുടെയോ കമ്പനിയുടെയോ വിതരണക്കാരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഈ നിബന്ധനകളും സൈറ്റിലേക്കുള്ള ആക്‌സസും നിങ്ങൾക്ക് സെക്ഷൻ 2.1-ൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പരിമിതമായ ആക്‌സസ് അവകാശങ്ങൾ ഒഴികെ, നിങ്ങൾക്ക് അവകാശങ്ങളോ ശീർഷകമോ താൽപ്പര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശമോ നൽകുന്നില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ നിബന്ധനകളിൽ അനുവദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാ അവകാശങ്ങളും കമ്പനിക്കും അതിൻ്റെ വിതരണക്കാർക്കും നിക്ഷിപ്തമാണ്.

മൂന്നാം കക്ഷി ലിങ്കുകളും പരസ്യങ്ങളും; മറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾ

മൂന്നാം കക്ഷി ലിങ്കുകളും പരസ്യങ്ങളും. സൈറ്റിൽ മൂന്നാം കക്ഷി വെബ്‌സൈറ്റുകളിലേക്കും സേവനങ്ങളിലേക്കും ലിങ്കുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കാം, കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം കക്ഷികൾക്കായുള്ള പരസ്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും. അത്തരം മൂന്നാം കക്ഷി ലിങ്കുകളും പരസ്യങ്ങളും കമ്പനിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല, കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷി ലിങ്കുകൾക്കും പരസ്യങ്ങൾക്കും കമ്പനി ഉത്തരവാദിയല്ല. കമ്പനി ഈ മൂന്നാം കക്ഷി ലിങ്കുകളിലേക്കും പരസ്യങ്ങളിലേക്കും നിങ്ങളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം മാത്രം ആക്‌സസ് നൽകുന്നു, കൂടാതെ മൂന്നാം കക്ഷി ലിങ്കുകളും പരസ്യങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് അവലോകനം ചെയ്യുകയോ അംഗീകരിക്കുകയോ നിരീക്ഷിക്കുകയോ അംഗീകരിക്കുകയോ വാറൻ്റ് നൽകുകയോ എന്തെങ്കിലും പ്രാതിനിധ്യം നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങൾ എല്ലാ മൂന്നാം കക്ഷി ലിങ്കുകളും പരസ്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ ഉചിതമായ തലത്തിലുള്ള ജാഗ്രതയും വിവേചനാധികാരവും നിങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കണം. ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷി ലിങ്കുകളിലും പരസ്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ സ്വകാര്യതയും ഡാറ്റാ ശേഖരണ രീതികളും ഉൾപ്പെടെ, ബാധകമായ മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ നിബന്ധനകളും നയങ്ങളും ബാധകമാകും.

മറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾ. ഓരോ സൈറ്റ് ഉപയോക്താവിനും അതിൻ്റെ എല്ലാ ഉപയോക്തൃ ഉള്ളടക്കത്തിനും പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ഉപയോക്തൃ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാത്തതിനാൽ, നിങ്ങളോ മറ്റുള്ളവരോ നൽകിയാലും ഏതെങ്കിലും ഉപയോക്തൃ ഉള്ളടക്കത്തിന് ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരം ഇടപെടലുകളുടെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടത്തിനോ നാശത്തിനോ കമ്പനി ഉത്തരവാദിയായിരിക്കില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. നിങ്ങളും ഏതെങ്കിലും സൈറ്റ് ഉപയോക്താവും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടെങ്കിൽ, അതിൽ ഉൾപ്പെടാൻ ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരല്ല.

കമ്പനിയെയും ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസർമാർ, ജീവനക്കാർ, ഏജൻ്റുമാർ, പിൻഗാമികൾ, നിയമനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇതിനാൽ മോചിപ്പിക്കുകയും എന്നെന്നേക്കുമായി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. സൈറ്റിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ ഉടലെടുത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ ബന്ധപ്പെട്ടതോ ആയ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള പ്രകൃതിയുടെയും പ്രവർത്തനവും കാരണവും. നിങ്ങൾ ഒരു കാലിഫോർണിയ നിവാസിയാണെങ്കിൽ, മേൽപ്പറഞ്ഞവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാലിഫോർണിയ സിവിൽ കോഡ് സെക്ഷൻ 1542 നിങ്ങൾ ഇതിനാൽ ഒഴിവാക്കുന്നു, അത് പ്രസ്താവിക്കുന്നു: "കടക്കാരന് അറിയാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അനുകൂലമായി ഉണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നതോ ആയ ക്ലെയിമുകളിലേക്ക് ഒരു പൊതു റിലീസ് വ്യാപിക്കുന്നില്ല. വിടുതൽ നിർവ്വഹിക്കുന്ന സമയം, അത് അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കടക്കാരനുമായുള്ള അവൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ സെറ്റിൽമെൻ്റിനെ സാരമായി ബാധിച്ചിരിക്കണം."

കുക്കികളും വെബ് ബീക്കണുകളും. മറ്റേതൊരു വെബ്‌സൈറ്റും പോലെ, സേഫ് ഡീലും 'കുക്കികൾ' ഉപയോഗിക്കുന്നു. സന്ദർശകരുടെ മുൻഗണനകളും സന്ദർശകൻ ആക്‌സസ് ചെയ്‌തതോ സന്ദർശിച്ചതോ ആയ വെബ്‌സൈറ്റിലെ പേജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ സംഭരിക്കാൻ ഈ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സന്ദർശകരുടെ ബ്രൗസർ തരം കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഞങ്ങളുടെ വെബ് പേജ് ഉള്ളടക്കം ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കുന്നതിലൂടെ ഉപയോക്താക്കളുടെ അനുഭവം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

നിരാകരണങ്ങൾ

സൈറ്റ് "ഉള്ളത് പോലെ", "ലഭ്യം" എന്നീ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്, കൂടാതെ കമ്പനിയും ഞങ്ങളുടെ വിതരണക്കാരും എല്ലാ വാറൻ്റികളും വ്യവസ്ഥകളും, എല്ലാ വാറൻ്റികളും വ്യാപാരക്ഷമതയുടെ വ്യവസ്ഥകളും ഉൾപ്പെടെ, എക്സ്പ്രസ്, സൂചിപ്പിക്കൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിയമാനുസൃതം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എല്ലാ വാറൻ്റികളും വ്യവസ്ഥകളും വ്യക്തമായി നിരാകരിക്കുന്നു. , ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യത്തിനായുള്ള ഫിറ്റ്നസ്, ശീർഷകം, ശാന്തമായ ആസ്വാദനം, കൃത്യത, അല്ലെങ്കിൽ ലംഘനം എന്നിവ. സൈറ്റ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുമെന്ന് ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ വിതരണക്കാരും ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ല, തടസ്സമില്ലാതെ, സമയബന്ധിതമായ, സുരക്ഷിതമായ അല്ലെങ്കിൽ പിശകില്ലാത്ത അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭ്യമാകും, അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യവും വിശ്വസനീയവും വൈറസുകളോ മറ്റ് ഹാനികരമായ കോഡുകളോ ഇല്ലാത്തതും പൂർണ്ണവും നിയമപരവുമായിരിക്കും , അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷിതം. ബാധകമായ നിയമത്തിന് സൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും വാറൻ്റികൾ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, അത്തരം വാറൻ്റികളെല്ലാം ആദ്യ ഉപയോഗ തീയതി മുതൽ തൊണ്ണൂറ് (90) ദിവസത്തേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ചില അധികാരപരിധികൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാറൻ്റികൾ ഒഴിവാക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല, അതിനാൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഒഴിവാക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാധകമായേക്കില്ല. ചില അധികാരപരിധികൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാറൻ്റി എത്രത്തോളം നീണ്ടുനിൽക്കുമെന്ന പരിമിതികൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല, അതിനാൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞ പരിമിതി നിങ്ങൾക്ക് ബാധകമായേക്കില്ല.

ബാധ്യതയുടെ പരിധി

നിയമം അനുവദനീയമായ പരമാവധി പരിധി വരെ, ഒരു കാരണവശാലും കമ്പനിയോ ഞങ്ങളുടെ വിതരണക്കാരോ നിങ്ങളോടോ ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിക്കോ നഷ്ടമായ ലാഭം, നഷ്ടപ്പെട്ട ഡാറ്റ, പകരമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സംഭരണച്ചെലവ് അല്ലെങ്കിൽ പരോക്ഷമായ, അനന്തരഫലമായ, മാതൃകാപരമായ, ആകസ്മികമായ, ഈ നിബന്ധനകളിൽ നിന്നോ നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേക അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷാപരമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് കമ്പനിയെ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ. സൈറ്റിലേക്കുള്ള ആക്‌സസ്സും ഉപയോഗവും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിലും അപകടസാധ്യതയിലുമാണ്, നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിനോ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിനോ എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ഡാറ്റ നഷ്‌ടപ്പെടുന്നതിന് നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉത്തരവാദി.

നിയമം അനുവദനീയമായ പരമാവധി പരിധി വരെ, ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്തായാലും, ഈ കരാറിൽ നിന്നോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ബാധ്യത, എല്ലായ്‌പ്പോഴും പരമാവധി അമ്പത് യുഎസ് ഡോളറായി (ഞങ്ങൾ $50) പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കും. ഒന്നിലധികം ക്ലെയിമുകളുടെ അസ്തിത്വം ഈ പരിധി വർദ്ധിപ്പിക്കില്ല. ഞങ്ങളുടെ വിതരണക്കാർക്ക് ഈ കരാറിൽ നിന്നോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ ഒരു തരത്തിലുള്ള ബാധ്യതയും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു.

ചില അധികാരപരിധികൾ ആകസ്മികമോ അനന്തരഫലമോ ആയ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കുള്ള ബാധ്യതയുടെ പരിമിതിയോ ഒഴിവാക്കലോ അനുവദിക്കുന്നില്ല, അതിനാൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞ പരിമിതിയോ ഒഴിവാക്കലോ നിങ്ങൾക്ക് ബാധകമായേക്കില്ല.

കാലാവധിയും അവസാനിപ്പിക്കലും. ഈ വിഭാഗത്തിന് വിധേയമായി, നിങ്ങൾ സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ നിബന്ധനകൾ പൂർണ്ണമായി നിലനിൽക്കും. ഈ നിബന്ധനകൾ ലംഘിച്ച് സൈറ്റിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗം ഉൾപ്പെടെ, ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിൽ ഏത് സമയത്തും സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഞങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തുകയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഈ നിബന്ധനകൾക്ക് കീഴിലുള്ള നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടും സൈറ്റ് ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കാനുമുള്ള അവകാശവും ഉടനടി അവസാനിക്കും. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങളുടെ തത്സമയ ഡാറ്റാബേസുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപയോക്തൃ ഉള്ളടക്കം ഇല്ലാതാക്കുന്നത് ഉൾപ്പെട്ടേക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഈ നിബന്ധനകൾക്ക് കീഴിലുള്ള നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് കമ്പനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു ബാധ്യതയും ഉണ്ടാകില്ല. ഈ നിബന്ധനകൾക്ക് കീഴിലുള്ള നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷവും, ഈ നിബന്ധനകളിലെ ഇനിപ്പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ നിലനിൽക്കും: സെക്ഷൻ 2 മുതൽ 2.5, സെക്ഷൻ 3, സെക്ഷൻ 4 മുതൽ 10 വരെ.

പകർപ്പവകാശ നയം

കമ്പനി മറ്റുള്ളവരുടെ ബൗദ്ധിക സ്വത്തിനെ മാനിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിൻ്റെ ഉപയോക്താക്കളും അത് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, പകർപ്പവകാശ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നയം ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു, അത് ഏതെങ്കിലും ലംഘന സാമഗ്രികൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും പകർപ്പവകാശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ലംഘിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ സൈറ്റിൻ്റെ ഉപയോക്താക്കളെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും നൽകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കളിൽ ഒരാൾ, ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ, ഒരു സൃഷ്ടിയിലെ പകർപ്പവകാശം(കൾ) നിയമവിരുദ്ധമായി ലംഘിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, രേഖാമൂലമുള്ള അറിയിപ്പിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ (അനുസരണം) 17 വരെ USC § 512(c)) ഞങ്ങളുടെ നിയുക്ത പകർപ്പവകാശ ഏജൻ്റിന് നൽകണം:

  • നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഒപ്പ്;
  • നിങ്ങൾ ലംഘനം നടത്തിയെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന പകർപ്പവകാശമുള്ള സൃഷ്ടിയുടെ(കളുടെ) തിരിച്ചറിയൽ;
  • ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങളിലെ ലംഘനമാണെന്ന് നിങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നതും നീക്കംചെയ്യാൻ ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതുമായ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ തിരിച്ചറിയൽ;
  • അത്തരം മെറ്റീരിയൽ കണ്ടെത്താൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നതിന് മതിയായ വിവരങ്ങൾ;
  • നിങ്ങളുടെ വിലാസം, ടെലിഫോൺ നമ്പർ, ഇ-മെയിൽ വിലാസം;
  • ആക്ഷേപകരമായ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഉപയോഗം പകർപ്പവകാശ ഉടമയോ അതിൻ്റെ ഏജൻ്റോ നിയമപ്രകാരമോ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് ഒരു പ്രസ്താവന; ഒപ്പം
  • വിജ്ഞാപനത്തിലെ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്നും വ്യാജസാക്ഷ്യത്തിന് വിധേയമാണെന്നും, നിങ്ങൾ ലംഘനം നടത്തിയതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന പകർപ്പവകാശത്തിൻ്റെ ഉടമ നിങ്ങളാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ പകർപ്പവകാശ ഉടമയുടെ പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്നുമുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന.

17 USC § 512(f) പ്രകാരം, ഒരു രേഖാമൂലമുള്ള അറിയിപ്പിൽ വസ്തുതാപരമായ വസ്തുതയെ തെറ്റായി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്, രേഖാമൂലമുള്ള അറിയിപ്പും ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ ഏതെങ്കിലും നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കും ചെലവുകൾക്കും അറ്റോർണി ഫീസ് എന്നിവയ്ക്കും പരാതിക്കാരനെ സ്വയമേവ ബാധ്യസ്ഥനാക്കുന്നു. പകര്പ്പവകാശലംഘനം.

ജനറൽ

ഈ നിബന്ധനകൾ ഇടയ്‌ക്കിടെയുള്ള പുനരവലോകനത്തിന് വിധേയമാണ്, ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അവസാന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് ഒരു ഇ-മെയിൽ അയച്ചുകൊണ്ടും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മാറ്റങ്ങളുടെ അറിയിപ്പ് പോസ്റ്റുചെയ്യുന്നതിലൂടെയും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിച്ചേക്കാം. സൈറ്റ്. നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നിലവിലെ ഇ-മെയിൽ വിലാസം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിയാണ്. നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അവസാന ഇ-മെയിൽ വിലാസം സാധുതയുള്ളതല്ലെങ്കിൽ, അത്തരം അറിയിപ്പ് അടങ്ങിയ ഇ-മെയിൽ ഞങ്ങളുടെ അയയ്‌ക്കുന്നത് നോട്ടീസിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ ഫലപ്രദമായ അറിയിപ്പായി മാറും. ഈ നിബന്ധനകളിലെ ഏത് മാറ്റവും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ അറിയിപ്പ് അയച്ചതിന് ശേഷമുള്ള മുപ്പത് (30) കലണ്ടർ ദിവസങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിലെ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള മുപ്പത് (30) കലണ്ടർ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിൻ്റെ പുതിയ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഉടനടി പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. അത്തരം മാറ്റങ്ങളുടെ അറിയിപ്പിന് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിൻ്റെ തുടർച്ചയായ ഉപയോഗം, അത്തരം മാറ്റങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ അംഗീകാരവും അത്തരം മാറ്റങ്ങളുടെ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും പാലിക്കുന്നതിനുള്ള കരാറും സൂചിപ്പിക്കും. തർക്ക പരിഹാരം. ഈ ആർബിട്രേഷൻ ഉടമ്പടി ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക. ഇത് കമ്പനിയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ കരാറിൻ്റെ ഭാഗമാണ്, നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു. നിർബന്ധിത ബൈൻഡിംഗ് ആർബിട്രേഷനും ഒരു ക്ലാസ് ആക്ഷൻ വേവറിനും വേണ്ടിയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ആർബിട്രേഷൻ കരാറിൻ്റെ പ്രയോഗക്ഷമത. അനൗപചാരികമായോ ചെറിയ ക്ലെയിം കോടതിയിലോ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത കമ്പനി നൽകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെയോ സേവനത്തിൻ്റെയോ നിബന്ധനകളുമായോ ഉപയോഗവുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ക്ലെയിമുകളും തർക്കങ്ങളും ഈ ആർബിട്രേഷൻ ഉടമ്പടിയുടെ നിബന്ധനകൾക്ക് കീഴിൽ വ്യക്തിഗത അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആർബിട്രേഷൻ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരിഹരിക്കപ്പെടും. മറ്റുവിധത്തിൽ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ, എല്ലാ ആർബിട്രേഷൻ നടപടികളും ഇംഗ്ലീഷിൽ നടക്കും. ഈ ആർബിട്രേഷൻ ഉടമ്പടി നിങ്ങൾക്കും കമ്പനിക്കും ഏതെങ്കിലും ഉപസ്ഥാപനങ്ങൾ, അഫിലിയേറ്റുകൾ, ഏജൻ്റുമാർ, ജീവനക്കാർ, താൽപ്പര്യമുള്ള മുൻഗാമികൾ, പിൻഗാമികൾ, നിയമനങ്ങൾ, അതുപോലെ എല്ലാ അംഗീകൃത അല്ലെങ്കിൽ അനധികൃത ഉപയോക്താക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ നിബന്ധനകൾക്ക് കീഴിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന സേവനങ്ങളുടെയോ സാധനങ്ങളുടെയോ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ബാധകമാണ്.

അറിയിപ്പ് ആവശ്യകതയും അനൗപചാരിക തർക്ക പരിഹാരവും. ഏതെങ്കിലും കക്ഷികൾ മദ്ധ്യസ്ഥത തേടുന്നതിന് മുമ്പ്, ക്ലെയിം അല്ലെങ്കിൽ തർക്കത്തിൻ്റെ സ്വഭാവവും അടിസ്ഥാനവും, അഭ്യർത്ഥിച്ച ആശ്വാസവും വിവരിക്കുന്ന തർക്കത്തിൻ്റെ രേഖാമൂലമുള്ള ഒരു അറിയിപ്പ് പാർട്ടി ആദ്യം മറ്റേ കക്ഷിക്ക് അയയ്ക്കണം. കമ്പനിക്ക് ഒരു അറിയിപ്പ് അയയ്ക്കേണ്ടത്: 16192 തീരദേശ ഹൈവേ. അറിയിപ്പ് ലഭിച്ച ശേഷം, നിങ്ങൾക്കും കമ്പനിക്കും അനൗപചാരികമായി ക്ലെയിം അല്ലെങ്കിൽ തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. അറിയിപ്പ് ലഭിച്ച് മുപ്പത് (30) ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളും കമ്പനിയും ക്ലെയിം അല്ലെങ്കിൽ തർക്കം പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും കക്ഷിക്ക് ഒരു ആർബിട്രേഷൻ നടപടികൾ ആരംഭിക്കാം. ഏത് കക്ഷിക്കും അർഹതയുള്ള അവാർഡിൻ്റെ തുക മദ്ധ്യസ്ഥൻ നിർണ്ണയിച്ചതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും കക്ഷി നടത്തിയ സെറ്റിൽമെൻ്റ് ഓഫറിൻ്റെ തുക മദ്ധ്യസ്ഥനോട് വെളിപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല.

ആർബിട്രേഷൻ നിയമങ്ങൾ. ഈ വിഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ ആർബിട്രേഷൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ബദൽ തർക്ക പരിഹാര ദാതാവായ അമേരിക്കൻ ആർബിട്രേഷൻ അസോസിയേഷൻ മുഖേനയാണ് ആർബിട്രേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത്. മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാൻ AAA ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ, ഒരു ബദൽ ADR ദാതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കക്ഷികൾ സമ്മതിക്കും. എഡിആർ ദാതാവിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ, അത്തരം നിയമങ്ങൾ നിബന്ധനകൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നത് ഒഴികെ, ആർബിട്രേഷൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കും. ആർബിട്രേഷനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന AAA ഉപഭോക്തൃ ആർബിട്രേഷൻ നിയമങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ adr.org-ൽ ലഭ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ AAA-യെ 1-800-778-7879 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ലഭ്യമാണ്. ഏക, നിഷ്പക്ഷ മദ്ധ്യസ്ഥനാണ് ആർബിട്രേഷൻ നടത്തുന്നത്. മൊത്തം പതിനായിരം യുഎസ് ഡോളറിൽ (US $10,000.00) കുറവുള്ള ഏതെങ്കിലും ക്ലെയിമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തർക്കങ്ങൾ, റിലീഫ് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന കക്ഷിയുടെ ഓപ്‌ഷനിൽ, ഹാജരാകാത്ത അധിഷ്‌ഠിത ആർബിട്രേഷനിലൂടെ പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ്. മൊത്തം പതിനായിരം യുഎസ് ഡോളർ (US $10,000.00) അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലുള്ള ക്ലെയിമുകൾക്കോ തർക്കങ്ങൾക്കോ വേണ്ടി, ആർബിട്രേഷൻ നിയമങ്ങളാൽ ഹിയറിംഗിൻ്റെ അവകാശം നിർണ്ണയിക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾ യുണൈറ്റഡ് സ്‌റ്റേറ്റ്‌സിന് പുറത്ത് താമസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, കക്ഷികൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വസതിയുടെ 100 മൈലിനുള്ളിലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഏത് ഹിയറിംഗും നടത്തും. നിങ്ങൾ യുഎസിന് പുറത്താണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും വാക്കാലുള്ള ഹിയറിംഗുകളുടെ തീയതി, സമയം, സ്ഥലം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് മദ്ധ്യസ്ഥൻ കക്ഷികൾക്ക് ന്യായമായ അറിയിപ്പ് നൽകും. ആർബിട്രേറ്റർ നൽകുന്ന അവാർഡിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഏത് വിധിയും യോഗ്യതയുള്ള അധികാരപരിധിയിലുള്ള ഏത് കോടതിയിലും നൽകാം. ആർബിട്രേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അവസാന സെറ്റിൽമെൻ്റ് ഓഫറിനേക്കാൾ മികച്ച ഒരു അവാർഡ് മദ്ധ്യസ്ഥൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചാൽ, കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് അവാർഡിൻ്റെ വലിയ തുക അല്ലെങ്കിൽ $2,500.00 നൽകും. ഓരോ കക്ഷിയും സ്വന്തം ചെലവുകളും ആർബിട്രേഷനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന വിതരണങ്ങളും വഹിക്കുകയും എഡിആർ ദാതാവിൻ്റെ ഫീസിൻ്റെയും ചെലവുകളുടെയും തുല്യ വിഹിതം നൽകുകയും ചെയ്യും.

ആർബിട്രേഷൻ നിയമങ്ങൾ. നോൺ-അപീരിയൻസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ആർബിട്രേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ, ടെലിഫോൺ വഴിയോ ഓൺലൈനായോ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ രേഖാമൂലമുള്ള സമർപ്പണങ്ങളെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ആർബിട്രേഷൻ നടത്തേണ്ടത്; ആർബിട്രേഷൻ ആരംഭിക്കുന്ന കക്ഷിയാണ് നിർദ്ദിഷ്ട രീതി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. കക്ഷികൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കക്ഷികളോ സാക്ഷികളോ വ്യക്തിപരമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് മധ്യസ്ഥതയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതല്ല.

സമയ പരിധികൾ. നിങ്ങളോ കമ്പനിയോ ആർബിട്രേഷൻ പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ, ആർബിട്രേഷൻ നടപടി ആരംഭിക്കേണ്ടതും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ പരിമിതികളുടെ ചട്ടങ്ങൾക്കകത്തും പ്രസക്തമായ ക്ലെയിമിനായി AAA നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം ചുമത്തിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ആവശ്യപ്പെടുകയും വേണം.

മദ്ധ്യസ്ഥൻ്റെ അധികാരം. ആർബിട്രേഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെയും കമ്പനിയുടെയും അവകാശങ്ങളും ബാധ്യതകളും മദ്ധ്യസ്ഥൻ തീരുമാനിക്കും, തർക്കം മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുമായി ഏകീകരിക്കുകയോ മറ്റേതെങ്കിലും കേസുകളുമായോ കക്ഷികളുമായോ ചേരുകയോ ചെയ്യില്ല. ഏതെങ്കിലും ക്ലെയിമിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാഗമോ ഭാഗികമോ ആയ നീക്കങ്ങൾ അനുവദിക്കാൻ മദ്ധ്യസ്ഥന് അധികാരമുണ്ട്. സാമ്പത്തിക നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനും ബാധകമായ നിയമം, AAA നിയമങ്ങൾ, നിബന്ധനകൾ എന്നിവ പ്രകാരം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലഭ്യമായ പണേതര പ്രതിവിധി അല്ലെങ്കിൽ ആശ്വാസം നൽകാനും മദ്ധ്യസ്ഥന് അധികാരമുണ്ട്. ആർബിട്രേറ്റർ ഒരു രേഖാമൂലമുള്ള അവാർഡും തീരുമാനത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവനയും പുറപ്പെടുവിക്കും, അത് അവാർഡിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അവശ്യ കണ്ടെത്തലുകളും നിഗമനങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു. ഒരു കോടതിയിലെ ഒരു ജഡ്ജിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അതേ അധികാരം വ്യക്തിഗത അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിലീഫ് നൽകാൻ മദ്ധ്യസ്ഥന് ഉണ്ട്. ആർബിട്രേറ്ററുടെ അവാർഡ് അന്തിമമാണ്, നിങ്ങൾക്കും കമ്പനിക്കും ബാധ്യതയുണ്ട്.

ജൂറി വിചാരണ ഒഴിവാക്കൽ. കോടതിയിൽ പോകാനും ഒരു ജഡ്ജിയുടെയോ ജൂറിയുടെയോ മുന്നിൽ വിചാരണ നടത്താനുമുള്ള അവരുടെ ഭരണഘടനാപരവും നിയമപരവുമായ അവകാശങ്ങൾ കക്ഷികൾ ഒഴിവാക്കുന്നു, പകരം എല്ലാ ക്ലെയിമുകളും തർക്കങ്ങളും ഈ ആർബിട്രേഷൻ പ്രകാരം പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ആർബിട്രേഷൻ നടപടിക്രമങ്ങൾ സാധാരണയായി ഒരു കോടതിയിൽ ബാധകമായ നിയമങ്ങളേക്കാൾ പരിമിതവും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമവും ചെലവ് കുറഞ്ഞതുമാണ്, മാത്രമല്ല കോടതിയുടെ വളരെ പരിമിതമായ അവലോകനത്തിന് വിധേയവുമാണ്. ആർബിട്രേഷൻ അവാർഡ് ഒഴിവാക്കുന്നതിനോ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനോ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും സ്‌റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെഡറൽ കോടതിയിൽ നിങ്ങൾക്കും കമ്പനിക്കും ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യവഹാരം ഉണ്ടായാൽ, തർക്കം പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് പകരം, നിങ്ങളും കമ്പനിയും ഒരു ജൂറി ട്രയലിന് എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ഒഴിവാക്കുന്നു. ഒരു ജഡ്ജി വഴി.

ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏകീകൃത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കൽ. ഈ ആർബിട്രേഷൻ കരാറിൻ്റെ പരിധിയിലുള്ള എല്ലാ ക്ലെയിമുകളും തർക്കങ്ങളും ക്ലാസ് അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല, വ്യക്തിഗത അടിസ്ഥാനത്തിൽ മദ്ധ്യസ്ഥത വഹിക്കുകയോ വ്യവഹാരം നടത്തുകയോ ചെയ്യണം, ഒന്നിലധികം ഉപഭോക്താക്കളുടെയോ ഉപയോക്താക്കളുടെയോ ക്ലെയിമുകൾ മറ്റേതെങ്കിലും ഉപഭോക്താവുമായി സംയുക്തമായി വ്യവഹാരം നടത്താനോ ഏകീകരിക്കാനോ കഴിയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോക്താവ്.

രഹസ്യാത്മകത. ആർബിട്രേഷൻ നടപടികളുടെ എല്ലാ വശങ്ങളും കർശനമായി രഹസ്യമായിരിക്കും. നിയമപ്രകാരം ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ രഹസ്യസ്വഭാവം നിലനിർത്താൻ കക്ഷികൾ സമ്മതിക്കുന്നു. ഈ ഉടമ്പടി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനോ ഒരു ആർബിട്രേഷൻ അവാർഡ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ നിരോധനാജ്ഞയോ നീതിയുക്തമോ ആയ ആശ്വാസം തേടുന്നതിനോ ആവശ്യമായ എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു കക്ഷിയെ ഈ ഖണ്ഡിക തടയില്ല.

വേർപിരിയൽ. ഈ ആർബിട്രേഷൻ ഉടമ്പടിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗമോ ഭാഗമോ നിയമപ്രകാരം അസാധുവായതോ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതോ ആയ അധികാരപരിധിയിലുള്ള ഒരു കോടതി കണ്ടെത്തിയാൽ, അത്തരം പ്രത്യേക ഭാഗമോ ഭാഗങ്ങളോ ബലപ്രയോഗവും ഫലവുമുള്ളതല്ല, അവ വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുകയും കരാറിൻ്റെ ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗം വിച്ഛേദിക്കുകയും ചെയ്യും. പൂർണ്ണ ശക്തിയിലും ഫലത്തിലും തുടരുക.

ഒഴിവാക്കാനുള്ള അവകാശം. ഈ ആർബിട്രേഷൻ കരാറിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും പരിമിതികളും അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്ന കക്ഷിക്ക് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. അത്തരം ഒഴിവാക്കൽ ഈ ആർബിട്രേഷൻ കരാറിൻ്റെ മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഗത്തെ ഒഴിവാക്കുകയോ ബാധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതല്ല.

കരാറിൻ്റെ അതിജീവനം. കമ്പനിയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനെ ഈ ആർബിട്രേഷൻ കരാർ അതിജീവിക്കും.

ചെറിയ ക്ലെയിം കോടതി. എന്നിരുന്നാലും, മേൽപ്പറഞ്ഞവ, നിങ്ങൾക്കോ കമ്പനിക്കോ ചെറിയ ക്ലെയിം കോടതിയിൽ ഒരു വ്യക്തിഗത നടപടി എടുക്കാം.

അടിയന്തര തുല്യമായ ആശ്വാസം. ഏതുവിധേനയും മേൽപ്പറഞ്ഞവയിൽ, ആർബിട്രേഷൻ തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാത്ത തൽസ്ഥിതി നിലനിർത്തുന്നതിന് ഏതെങ്കിലും കക്ഷിക്ക് ഒരു സംസ്ഥാന അല്ലെങ്കിൽ ഫെഡറൽ കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ അടിയന്തര തുല്യമായ ആശ്വാസം തേടാം. ഇടക്കാല നടപടികൾക്കായുള്ള അഭ്യർത്ഥന ഈ ആർബിട്രേഷൻ ഉടമ്പടിക്ക് കീഴിലുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും അവകാശങ്ങളുടെയും കടമകളുടെയും ഇളവായി കണക്കാക്കില്ല.

ക്ലെയിമുകൾ ആർബിട്രേഷന് വിധേയമല്ല. മേൽപ്പറഞ്ഞവയാണെങ്കിലും, അപകീർത്തിപ്പെടുത്തൽ, കമ്പ്യൂട്ടർ വഞ്ചന, ദുരുപയോഗ നിയമത്തിൻ്റെ ലംഘനം, മറ്റ് കക്ഷിയുടെ പേറ്റൻ്റ്, പകർപ്പവകാശം, വ്യാപാരമുദ്ര അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപാര രഹസ്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ലംഘനമോ ദുരുപയോഗമോ സംബന്ധിച്ച ക്ലെയിമുകൾ ഈ ആർബിട്രേഷൻ കരാറിന് വിധേയമല്ല.

മേൽപ്പറഞ്ഞ ആർബിട്രേഷൻ കരാർ കക്ഷികളെ കോടതിയിൽ വ്യവഹാരം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഏത് സാഹചര്യത്തിലും, അത്തരം ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കാലിഫോർണിയയിലെ നെതർലാൻഡ്സ് കൗണ്ടിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കോടതികളുടെ വ്യക്തിപരമായ അധികാരപരിധിയിൽ സമർപ്പിക്കാൻ കക്ഷികൾ ഇതിനാൽ സമ്മതിക്കുന്നു.

സൈറ്റ് യുഎസ് കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കാം കൂടാതെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ കയറ്റുമതി അല്ലെങ്കിൽ ഇറക്കുമതി നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കാം. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കയറ്റുമതി നിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച്, കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നേടിയ ഏതെങ്കിലും യുഎസ് സാങ്കേതിക ഡാറ്റയോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നങ്ങളോ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ കയറ്റുമതി ചെയ്യുകയോ വീണ്ടും കയറ്റുമതി ചെയ്യുകയോ കൈമാറുകയോ ചെയ്യില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു.

വിഭാഗം 10.8-ലെ വിലാസത്തിലാണ് കമ്പനി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരു കാലിഫോർണിയ നിവാസിയാണെങ്കിൽ, 400 R Street, Sacramento, CA 95814 എന്ന വിലാസത്തിൽ രേഖാമൂലം അല്ലെങ്കിൽ (800 എന്ന നമ്പറിൽ ടെലിഫോൺ മുഖേന) കാലിഫോർണിയ ഉപഭോക്തൃ കാര്യ വകുപ്പിൻ്റെ ഉപഭോക്തൃ ഉൽപ്പന്ന വിഭാഗത്തിൻ്റെ പരാതി സഹായ യൂണിറ്റിലേക്ക് പരാതികൾ അറിയിക്കാം. ) 952-5210.

ഇലക്ട്രോണിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്. നിങ്ങളും കമ്പനിയും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക് മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ സൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇമെയിലുകൾ അയച്ചാലും, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി സൈറ്റിൽ അറിയിപ്പുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ വഴി നിങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയാലും. കരാർ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി, ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് രൂപത്തിൽ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ആശയവിനിമയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ (എ) സമ്മതം നൽകുന്നു; കൂടാതെ (ബി) കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും കരാറുകളും അറിയിപ്പുകളും വെളിപ്പെടുത്തലുകളും മറ്റ് ആശയവിനിമയങ്ങളും ഹാർഡ് കോപ്പി റൈറ്റിംഗിലാണെങ്കിൽ അത്തരം ആശയവിനിമയങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും നിയമപരമായ ബാധ്യത ഇലക്‌ട്രോണിക് രീതിയിൽ നിറവേറ്റുന്നുവെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു.

മുഴുവൻ നിബന്ധനകളും. സൈറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളും ഞങ്ങളും തമ്മിലുള്ള മുഴുവൻ കരാറും ഈ നിബന്ധനകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഈ നിബന്ധനകളുടെ ഏതെങ്കിലും അവകാശമോ വ്യവസ്ഥയോ പ്രയോഗിക്കുന്നതിനോ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനോ ഉള്ള ഞങ്ങളുടെ പരാജയം അത്തരം അവകാശത്തിൻ്റെയോ വ്യവസ്ഥയുടെയോ ഇളവായി പ്രവർത്തിക്കില്ല. ഈ നിബന്ധനകളിലെ വിഭാഗ ശീർഷകങ്ങൾ സൗകര്യത്തിന് മാത്രമുള്ളതാണ്, നിയമപരമോ കരാറോ ആയ ഫലങ്ങളൊന്നുമില്ല. "ഉൾപ്പെടെ" എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം "പരിമിതികളില്ലാതെ" എന്നാണ്. ഈ നിബന്ധനകളിലെ ഏതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥകൾ അസാധുവായതോ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതോ ആണെങ്കിൽ, ഈ നിബന്ധനകളിലെ മറ്റ് വ്യവസ്ഥകൾ തടസ്സപ്പെടാത്തതും അസാധുവായതോ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതോ ആയ വ്യവസ്ഥകൾ പരിഷ്കരിച്ചതായി കണക്കാക്കും, അങ്ങനെ അത് സാധുതയുള്ളതും നിയമം അനുവദനീയമായ പരമാവധി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതുമാണ്. കമ്പനിയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം ഒരു സ്വതന്ത്ര കരാറുകാരനുടേതാണ്, ഒരു കക്ഷിയും മറ്റേയാളുടെ ഏജൻ്റോ പങ്കാളിയോ അല്ല. ഈ നിബന്ധനകളും ഇവിടെയുള്ള നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളും കടമകളും, കമ്പനിയുടെ മുൻകൂർ രേഖാമൂലമുള്ള സമ്മതമില്ലാതെ നിങ്ങൾ നിയുക്തമാക്കുകയോ, ഉപകരാർ നൽകുകയോ, നിയോഗിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യരുത്, കൂടാതെ മേൽപ്പറഞ്ഞവ ലംഘിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും അസൈൻമെൻ്റ്, ഉപകരാർ, ഡെലിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൈമാറ്റം എന്നിവ അസാധുവായിരിക്കും. ശൂന്യം. കമ്പനിക്ക് ഈ നിബന്ധനകൾ സ്വതന്ത്രമായി നൽകാം. ഈ നിബന്ധനകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അസൈനികൾക്ക് ബാധകമായിരിക്കും.

നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത. ദയവായി ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതാ നയം വായിക്കുക.

പകർപ്പവകാശം/വ്യാപാരമുദ്ര വിവരങ്ങൾ. പകർപ്പവകാശം ©. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തം. സൈറ്റിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യാപാരമുദ്രകളും ലോഗോകളും സേവന അടയാളങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ സ്വത്തോ മറ്റ് മൂന്നാം കക്ഷികളുടെ സ്വത്തോ ആണ്. ഞങ്ങളുടെ മുൻകൂർ രേഖാമൂലമുള്ള സമ്മതമോ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് സ്വന്തമാക്കിയേക്കാവുന്ന അത്തരം മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ സമ്മതമോ ഇല്ലാതെ ഈ മാർക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുവാദമില്ല.

ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിവരങ്ങൾ

വിലാസം:
16192 Coastal Highway

ഇമെയിൽ: [email protected]

ഫോൺ: +1-415-937-7737