Safe Deal - Sluttbrukerlisensavtale - beskytte deg mot ugunstige avtaler, svindel og dårlig service.
path

Sluttbrukerlisensavtale (EULA) for Safe Deal Extension

Denne sluttbrukerlisensavtalen ("EULA") er en juridisk avtale mellom deg og Web Panda Inc. . Vår EULA ble opprettet av EULA Template for Safe Deal Extension.

Denne EULA-avtalen regulerer ditt anskaffelse og bruk av vår Safe Deal Extension-programvare ("programvare") direkte fra Web Panda Inc. eller indirekte gjennom en autorisert Web Panda Inc. forhandler eller distributør ("forhandler").

Vennligst les denne EULA-avtalen nøye før du fullfører installasjonsprosessen og bruker Safe Deal Extension-programvaren. Den gir en lisens til å bruke Safe Deal Extension-programvaren og inneholder garantiinformasjon og ansvarsfraskrivelser.

Hvis du registrerer deg for en gratis prøveversjon av Safe Deal Extension-programvaren, vil denne EULA-avtalen også styre den prøveversjonen. Ved å klikke "godta" eller installere og/eller bruke Safe Deal Extension-programvaren, bekrefter du at du godtar programvaren og godtar å bli bundet av vilkårene i denne EULA-avtalen.

Hvis du inngår denne EULA-avtalen på vegne av et selskap eller annen juridisk enhet, bekrefter du at du har myndighet til å binde en slik enhet og dens tilknyttede selskaper til disse vilkårene og betingelsene. Hvis du ikke har slik autoritet eller hvis du ikke er enig i vilkårene og betingelsene i denne EULA-avtalen, må du ikke installere eller bruke programvaren, og du må ikke godta denne EULA-avtalen.

Denne EULA-avtalen skal kun gjelde for programvaren levert av Web Panda Inc., uavhengig av om annen programvare refereres til eller beskrives her. Vilkårene gjelder også for alle Web Panda Inc.-oppdateringer, tillegg, Internett-baserte tjenester og støttetjenester for programvaren, med mindre andre vilkår følger med disse varene ved levering. I så fall gjelder disse vilkårene.

Lisensbevilgning

Web Panda Inc. gir deg herved en personlig, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv lisens til å bruke Safe Deal Extension-programvaren på enhetene dine i samsvar med vilkårene i denne EULA-avtalen.

Du har tillatelse til å laste Safe Deal Extension-programvaren (for eksempel en PC, bærbar PC, mobil eller nettbrett) under din kontroll. Du er ansvarlig for å sikre at enheten din oppfyller minimumskravene til Safe Deal Extension-programvaren.

Du har ikke lov til å:

  • Redigere, endre, modifisere, tilpasse, oversette eller på annen måte endre hele eller deler av programvaren, og heller ikke tillate at hele eller deler av programvaren kombineres med eller blir inkorporert i annen programvare, og heller ikke dekompilere, demontere eller omvendt konstruere Programvare eller forsøk på å gjøre slike ting
  • Reprodusere, kopiere, distribuere, videreselge eller på annen måte bruke programvaren til kommersielle formål
  • Tillat en tredjepart å bruke programvaren på vegne av eller til fordel for en tredjepart
  • Bruk programvaren på en måte som bryter med gjeldende lokal, nasjonal eller internasjonal lov
  • bruke programvaren til ethvert formål som Web Panda Inc. anser er et brudd på denne EULA-avtalen

Intellektuell eiendom og eierskap

Web Panda Inc. skal til enhver tid beholde eierskapet til programvaren slik den opprinnelig ble lastet ned av deg og alle påfølgende nedlastinger av programvaren av deg. Programvaren (og opphavsretten, og andre immaterielle rettigheter av hvilken som helst art i Programvaren, inkludert eventuelle modifikasjoner som er gjort i denne) er og skal forbli eiendommen til Web Panda Inc.

Web Panda Inc. forbeholder seg retten til å gi lisenser for å bruke programvaren til tredjeparter.

Avslutning

Denne EULA-avtalen trer i kraft fra datoen du bruker programvaren for første gang og skal fortsette til den sies opp. Du kan si opp det når som helst etter skriftlig varsel til Web Panda Inc.

Den vil også avsluttes umiddelbart hvis du ikke overholder noen av vilkårene i denne EULA-avtalen. Ved en slik oppsigelse vil lisensene gitt av denne EULA-avtalen opphøre umiddelbart, og du samtykker i å stoppe all tilgang og bruk av programvaren. Bestemmelsene som etter sin natur fortsetter og overlever, vil overleve enhver oppsigelse av denne EULA-avtalen.

Gjeldende lov

Denne EULA-avtalen, og enhver tvist som oppstår fra eller i forbindelse med denne EULA-avtalen, skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i oss