Safe Deal - Final acord de licență utilizator - protejați-vă de oferte nefavorabile, escrocherii și servicii slabe.
path

Acordul de licență pentru utilizatorul final (EULA) pentru Safe Deal Extension

Acest Acord de licență pentru utilizatorul final („EULA”) este un acord legal între dvs. și Web Panda Inc. . EULA-ul nostru a fost creat de Template EULA for Safe Deal Extension.

Acest acord EULA guvernează achiziția și utilizarea software-ului nostru Safe Deal Extension („Software”) direct de la Web Panda Inc. sau indirect prin intermediul unui revânzător sau distribuitor autorizat Web Panda Inc. (un „Reseller”).

Vă rugăm să citiți cu atenție acest acord EULA înainte de a finaliza procesul de instalare și de a utiliza software-ul Safe Deal Extension. Acesta oferă o licență de utilizare a software-ului Safe Deal Extension și conține informații despre garanție și declinări de răspundere.

Dacă vă înregistrați pentru o încercare gratuită a software-ului Safe Deal Extension, acest acord EULA va guverna și acea încercare. Făcând clic pe „Accept” sau instalând și/sau utilizând software-ul Safe Deal Extension, confirmați acceptarea Software-ului și sunteți de acord să deveniți legat de termenii acestui acord EULA.

Dacă încheiați acest acord EULA în numele unei companii sau al unei alte entități juridice, declarați că aveți autoritatea de a obliga această entitate și afiliații săi la acești termeni și condiții. Dacă nu aveți o astfel de autoritate sau dacă nu sunteți de acord cu termenii și condițiile acestui acord EULA, nu instalați sau utilizați Software-ul și nu trebuie să acceptați acest acord EULA.

Acest acord EULA se va aplica numai Software-ului furnizat de Web Panda Inc. prin prezenta, indiferent dacă se face referire la alt software sau este descris aici. Termenii se aplică și oricăror actualizări, suplimente, servicii bazate pe Internet și servicii de asistență pentru Software-ul Web Panda Inc., cu excepția cazului în care alți termeni însoțesc acele articole la livrare. Dacă da, se aplică acei termeni.

Acordarea licenței

Web Panda Inc. vă acordă prin prezenta o licență personală, netransferabilă și neexclusivă pentru a utiliza software-ul Safe Deal Extension pe dispozitivele dumneavoastră în conformitate cu termenii acestui acord EULA.

Vi se permite să încărcați software-ul Safe Deal Extension (de exemplu, un computer, laptop, mobil sau tabletă) sub controlul dumneavoastră. Sunteți responsabil să vă asigurați că dispozitivul dvs. îndeplinește cerințele minime ale software-ului Safe Deal Extension.

Nu aveți voie să:

  • Editați, modificați, modificați, adaptați, traduceți sau schimbați în alt mod întregul sau orice parte a Software-ului și nici nu permiteți ca întregul sau orice parte a Software-ului să fie combinat cu sau să devină încorporat în orice alt software, nici să decompileze, să dezasamblați sau să facă inginerie inversă Software sau încercarea de a face astfel de lucruri
  • Reproduceți, copiați, distribuiți, revindeți sau utilizați în alt mod Software-ul în orice scop comercial
  • Permiteți oricărei terțe părți să utilizeze Software-ul în numele sau în beneficiul oricărei terțe părți
  • Utilizați Software-ul în orice mod care încalcă orice lege locală, națională sau internațională aplicabilă
  • utilizați Software-ul în orice scop pe care Web Panda Inc. îl consideră o încălcare a acestui acord EULA

Proprietatea intelectuală și proprietatea

Web Panda Inc. va păstra în orice moment dreptul de proprietate asupra Software-ului, așa cum a fost descărcat inițial de dvs. și a tuturor descărcărilor ulterioare ale Software-ului de către dvs. Software-ul (și drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală de orice natură în Software, inclusiv orice modificări aduse acestuia) sunt și vor rămâne proprietatea Web Panda Inc.

Web Panda Inc. își rezervă dreptul de a acorda licențe de utilizare a Software-ului terților.

Încetarea

Acest acord EULA intră în vigoare de la data la care utilizați pentru prima dată Software-ul și va continua până la reziliere. Îl puteți rezilia în orice moment, printr-o notificare scrisă către Web Panda Inc.

De asemenea, se va rezilia imediat dacă nu reușiți să respectați oricare dintre termenii acestui acord EULA. La o astfel de reziliere, licențele acordate prin acest acord EULA se vor rezilia imediat și sunteți de acord să opriți orice acces și utilizare a Software-ului. Prevederile care, prin natura lor, continuă și supraviețuiesc, vor supraviețui oricărei rezilieri a acestui acord EULA.

Legea aplicabilă

Acest acord EULA și orice dispută care decurge din sau în legătură cu acest acord EULA, vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile noastre