Safe Deal - Licensavtal för slutanvändare - skydda dig mot ogynnsamma erbjudanden, bedrägerier och dålig service.
path

Slutanvändarlicensavtal (EULA) för Safe Deal Extension

Detta slutanvändarlicensavtal ("EULA") är ett juridiskt avtal mellan dig och Web Panda Inc. . Vårt EULA skapades av EULA-mall för förlängning av säker affär.

Detta EULA-avtal reglerar ditt förvärv och användning av vår Safe Deal Extension-programvara ("programvara") direkt från Web Panda Inc. eller indirekt genom en auktoriserad återförsäljare eller distributör av Web Panda Inc. ("återförsäljare").

Vänligen läs detta EULA-avtal noggrant innan du slutför installationsprocessen och använder programvaran Safe Deal Extension. Den tillhandahåller en licens för att använda Safe Deal Extension-programvaran och innehåller garantiinformation och ansvarsfriskrivningar.

Om du registrerar dig för en gratis testversion av Safe Deal Extension-programvaran kommer detta EULA-avtal också att styra den testperioden. Genom att klicka på "acceptera" eller installera och/eller använda programvaran Safe Deal Extension bekräftar du ditt godkännande av programvaran och samtycker till att bli bunden av villkoren i detta EULA-avtal.

Om du ingår detta EULA-avtal på uppdrag av ett företag eller annan juridisk person, intygar du att du har befogenhet att binda en sådan enhet och dess dotterbolag till dessa villkor. Om du inte har sådan behörighet eller om du inte godkänner villkoren i detta EULA-avtal, ska du inte installera eller använda programvaran, och du får inte acceptera detta EULA-avtal.

Detta licensavtal gäller endast för programvaran som tillhandahålls av Web Panda Inc. härmed oavsett om annan programvara hänvisas till eller beskrivs häri. Villkoren gäller även för alla Web Panda Inc.-uppdateringar, tillägg, internetbaserade tjänster och supporttjänster för programvaran, såvida inte andra villkor medföljer dessa artiklar vid leverans. Om så är fallet gäller dessa villkor.

Licensbeviljande

Web Panda Inc. ger dig härmed en personlig, icke-överlåtbar, icke-exklusiv licens att använda Safe Deal Extension-programvaran på dina enheter i enlighet med villkoren i detta EULA-avtal.

Du har tillåtelse att ladda Safe Deal Extension-programvaran (till exempel en PC, bärbar dator, mobil eller surfplatta) under din kontroll. Du ansvarar för att din enhet uppfyller minimikraven för Safe Deal Extension-programvaran.

Du har inte tillåtelse att:

  • Redigera, ändra, modifiera, anpassa, översätta eller på annat sätt ändra hela eller någon del av programvaran och inte heller tillåta att hela eller någon del av programvaran kombineras med eller inkorporeras i någon annan programvara, och inte heller dekompilera, demontera eller bakåtkonstruera Programvara eller försök att göra något sådant
  • Reproducera, kopiera, distribuera, sälja vidare eller på annat sätt använda programvaran för kommersiellt syfte
  • Tillåt tredje part att använda programvaran på uppdrag av eller till förmån för tredje part
  • Använd programvaran på något sätt som bryter mot tillämplig lokal, nationell eller internationell lag
  • använda programvaran för alla ändamål som Web Panda Inc. anser är ett brott mot detta EULA-avtal

Immateriell egendom och ägande

Web Panda Inc. ska alltid behålla ägandet av programvaran som den ursprungligen laddades ner av dig och alla efterföljande nedladdningar av programvaran av dig. Programvaran (och upphovsrätten och andra immateriella rättigheter av vilken natur som helst i Programvaran, inklusive eventuella ändringar som görs i den) är och ska förbli Web Panda Inc.s egendom.

Web Panda Inc. förbehåller sig rätten att bevilja licenser för att använda programvaran till tredje part.

Uppsägning

Detta EULA-avtal träder i kraft från det datum du först använder programvaran och ska fortsätta tills det sägs upp. Du kan säga upp det när som helst efter skriftligt meddelande till Web Panda Inc.

Det kommer också att upphöra omedelbart om du inte följer någon av villkoren i detta EULA-avtal. Vid en sådan uppsägning kommer licenserna som beviljats av detta EULA-avtal omedelbart att upphöra och du samtycker till att stoppa all åtkomst och användning av programvaran. De bestämmelser som till sin natur fortsätter och överlever kommer att överleva varje uppsägning av detta EULA-avtal.

Gällande lag

Detta EULA-avtal, och alla tvister som uppstår ur eller i samband med detta EULA-avtal, ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i oss