பாதுகாப்பான ஒப்பந்தம் - மோசமான ஒப்பந்தங்கள், மோசடிகள் மற்றும் மோசமான சேவையிலிருந்து உங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள்.
path

இணையதள பயன்பாட்டு விதிமுறைகள்

பதிப்பு 1.0

https://www.joinsafedeal.com/ இல் அமைந்துள்ள சேஃப் டீல் இணையதளம், வெப் பாண்டா இன்க் நிறுவனத்திற்குச் சொந்தமான பதிப்புரிமை பெற்ற படைப்பாகும். தளத்தின் சில அம்சங்கள் கூடுதல் வழிகாட்டுதல்கள், விதிமுறைகள் அல்லது விதிகளுக்கு உட்பட்டதாக இருக்கலாம், அவை வெளியிடப்படும் அத்தகைய அம்சங்களுடன் தொடர்புடைய தளம்.

அத்தகைய கூடுதல் விதிமுறைகள், வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் விதிகள் அனைத்தும் இந்த விதிமுறைகளில் குறிப்பிடுவதன் மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த பயன்பாட்டு விதிமுறைகள், தளத்தின் உங்கள் பயன்பாட்டை மேற்பார்வையிடும் சட்டப்பூர்வமாக பிணைக்கப்பட்ட விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளை விவரிக்கின்றன. தளத்தில் உள்நுழைவதன் மூலம், நீங்கள் இந்த விதிமுறைகளுக்கு இணங்குகிறீர்கள், மேலும் இந்த விதிமுறைகளுக்குள் நுழைவதற்கான அதிகாரமும் திறனும் உங்களுக்கு இருப்பதாக நீங்கள் குறிப்பிடுகிறீர்கள். தளத்தை அணுக உங்களுக்கு குறைந்தது 18 வயது இருக்க வேண்டும். இந்த விதிமுறைகளின் அனைத்து விதிகளிலும் நீங்கள் உடன்படவில்லை என்றால், தளத்தில் உள்நுழைந்து/அல்லது பயன்படுத்த வேண்டாம்.

தளத்திற்கான அணுகல்

இந்த விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டது. உங்கள் சொந்த, வணிகரீதியான பயன்பாட்டிற்காக மட்டுமே தளத்தை அணுகுவதற்கு, மாற்ற முடியாத, பிரத்தியேகமற்ற, திரும்பப்பெறக்கூடிய, வரையறுக்கப்பட்ட உரிமத்தை நிறுவனம் வழங்குகிறது.

சில கட்டுப்பாடுகள். இந்த விதிமுறைகளில் உங்களுக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட உரிமைகள் பின்வரும் கட்டுப்பாடுகளுக்கு உட்பட்டவை: (அ) நீங்கள் தளத்தை விற்கவோ, வாடகைக்கு விடவோ, குத்தகைக்கு விடவோ, இடமாற்றம் செய்யவோ, ஒதுக்கவோ, விநியோகிக்கவோ, ஹோஸ்ட் செய்யவோ அல்லது வணிக ரீதியாகச் சுரண்டவோ கூடாது; (ஆ) நீங்கள் தளத்தின் எந்தப் பகுதியையும் மாற்றவோ, வழித்தோன்றல் வேலைகளைச் செய்யவோ, பிரித்தெடுக்கவோ, தலைகீழாகத் தொகுக்கவோ அல்லது தலைகீழ் பொறியியலாளராகவோ செய்யக்கூடாது; (இ) ஒத்த அல்லது போட்டித்தன்மை கொண்ட இணையதளத்தை உருவாக்க நீங்கள் தளத்தை அணுகக்கூடாது; மற்றும் (ஈ) இங்கு வெளிப்படையாகக் கூறப்பட்டுள்ளதைத் தவிர, தளத்தின் எந்தப் பகுதியையும் நகலெடுக்கவோ, மறுஉருவாக்கம் செய்யவோ, விநியோகிக்கவோ, மீண்டும் வெளியிடவோ, பதிவிறக்கவோ, காட்சிப்படுத்தவோ, இடுகையிடவோ அல்லது எந்த வகையிலும் அல்லது எந்த வகையிலும் குறிப்பிடாமல், எதிர்கால வெளியீடு, புதுப்பித்தல், அல்லது தளத்தின் செயல்பாட்டிற்கு மற்ற கூடுதலாக இந்த விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டது. தளத்தில் உள்ள அனைத்து பதிப்புரிமை மற்றும் பிற தனியுரிமை அறிவிப்புகள் அதன் அனைத்து நகல்களிலும் வைத்திருக்க வேண்டும்.

உங்களுக்கு அறிவிப்புடன் அல்லது இல்லாமல் தளத்தை மாற்ற, இடைநிறுத்த அல்லது நிறுத்த நிறுவனத்திற்கு உரிமை உள்ளது. தளம் அல்லது எந்தப் பகுதியிலும் ஏதேனும் மாற்றம், குறுக்கீடு அல்லது நிறுத்துதல் ஆகியவற்றிற்கு நிறுவனம் உங்களுக்கோ அல்லது மூன்றாம் தரப்பினருக்கோ பொறுப்பாகாது என்று நீங்கள் ஒப்புதல் அளித்துள்ளீர்கள்.

ஆதரவு அல்லது பராமரிப்பு இல்லை. தளம் தொடர்பாக எந்தவொரு ஆதரவையும் உங்களுக்கு வழங்குவதற்கு நிறுவனத்திற்கு எந்தக் கடமையும் இல்லை என்பதை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.

நீங்கள் வழங்கக்கூடிய எந்தவொரு பயனர் உள்ளடக்கத்தையும் தவிர்த்து, தளத்தில் உள்ள அனைத்து அறிவுசார் சொத்துரிமைகள், காப்புரிமைகள், காப்புரிமைகள், வர்த்தக முத்திரைகள் மற்றும் வர்த்தக ரகசியங்கள் உட்பட, அதன் உள்ளடக்கம் நிறுவனம் அல்லது நிறுவனத்தின் சப்ளையர்களுக்கு சொந்தமானது என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். பிரிவு 2.1 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வரையறுக்கப்பட்ட அணுகல் உரிமைகளைத் தவிர, இந்த விதிமுறைகள் மற்றும் தளத்திற்கான அணுகல் உங்களுக்கு எந்த உரிமைகள், தலைப்பு அல்லது ஆர்வத்தை அல்லது அறிவுசார் சொத்துரிமைகள் மீதான ஆர்வத்தை வழங்காது என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். நிறுவனமும் அதன் சப்ளையர்களும் இந்த விதிமுறைகளில் வழங்கப்படாத அனைத்து உரிமைகளையும் கொண்டுள்ளனர்.

மூன்றாம் தரப்பு இணைப்புகள் & விளம்பரங்கள்; பிற பயனர்கள்

மூன்றாம் தரப்பு இணைப்புகள் & விளம்பரங்கள். தளத்தில் மூன்றாம் தரப்பு இணையதளங்கள் மற்றும் சேவைகளுக்கான இணைப்புகள் மற்றும்/அல்லது மூன்றாம் தரப்பினருக்கான காட்சி விளம்பரங்கள் இருக்கலாம். அத்தகைய மூன்றாம் தரப்பு இணைப்புகள் & விளம்பரங்கள் நிறுவனத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இல்லை, மேலும் எந்தவொரு மூன்றாம் தரப்பு இணைப்புகள் மற்றும் விளம்பரங்களுக்கும் நிறுவனம் பொறுப்பாகாது. நிறுவனம் இந்த மூன்றாம் தரப்பு இணைப்புகள் மற்றும் விளம்பரங்களுக்கான அணுகலை உங்களுக்கு வசதியாக மட்டுமே வழங்குகிறது, மேலும் மூன்றாம் தரப்பு இணைப்புகள் மற்றும் விளம்பரங்களைப் பற்றி மதிப்பாய்வு செய்யவோ, அங்கீகரிக்கவோ, கண்காணிக்கவோ, ஒப்புதல் அளிக்கவோ, உத்தரவாதம் அளிக்கவோ அல்லது எந்தப் பிரதிநிதித்துவமும் செய்யவோ இல்லை. நீங்கள் அனைத்து மூன்றாம் தரப்பு இணைப்புகளையும் விளம்பரங்களையும் உங்கள் சொந்த ஆபத்தில் பயன்படுத்துகிறீர்கள். மூன்றாம் தரப்பு இணைப்புகள் & விளம்பரங்களில் ஏதேனும் ஒன்றைக் கிளிக் செய்யும் போது, மூன்றாம் தரப்பினரின் தனியுரிமை மற்றும் தரவு சேகரிப்பு நடைமுறைகள் உட்பட பொருந்தக்கூடிய மூன்றாம் தரப்பினரின் விதிமுறைகள் மற்றும் கொள்கைகள் பொருந்தும்.

பிற பயனர்கள். ஒவ்வொரு தள பயனரும் அதன் சொந்த பயனர் உள்ளடக்கத்திற்கு மட்டுமே பொறுப்பாவார்கள். பயனர் உள்ளடக்கத்தை நாங்கள் கட்டுப்படுத்தாததால், உங்களால் அல்லது பிறரால் வழங்கப்பட்ட எந்தவொரு பயனர் உள்ளடக்கத்திற்கும் நாங்கள் பொறுப்பல்ல என்பதை நீங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள், ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள். அத்தகைய தொடர்புகளின் விளைவாக ஏற்படும் இழப்பு அல்லது சேதத்திற்கு நிறுவனம் பொறுப்பேற்காது என்பதை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள். உங்களுக்கும் எந்தவொரு தள பயனருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டால், நாங்கள் அதில் ஈடுபட வேண்டிய கட்டாயம் இல்லை.

நீங்கள் இதன்மூலம் நிறுவனம் மற்றும் எங்கள் அதிகாரிகள், ஊழியர்கள், முகவர்கள், வாரிசுகள் மற்றும் ஒதுக்கீட்டை விடுவித்து நிரந்தரமாக விடுவிக்கிறீர்கள், மேலும் ஒவ்வொரு கடந்த, நிகழ்கால மற்றும் எதிர்கால தகராறு, கோரிக்கை, சர்ச்சை, கோரிக்கை, உரிமை, கடமை, பொறுப்பு, தளத்தில் இருந்து நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ அல்லது நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ தொடர்புடைய, ஒவ்வொரு வகையான மற்றும் இயற்கையின் செயல் மற்றும் செயலுக்கான காரணம். நீங்கள் கலிபோர்னியாவில் வசிப்பவராக இருந்தால், மேற்கூறியவற்றுடன் தொடர்புடைய கலிபோர்னியா சிவில் கோட் பிரிவு 1542 ஐத் தள்ளுபடி செய்கிறீர்கள்: "கடன் வழங்குபவருக்குத் தெரியாத அல்லது அவருக்கு ஆதரவாக இருப்பதாக சந்தேகிக்கப்படும் உரிமைகோரல்களுக்கு ஒரு பொது வெளியீடு நீட்டிக்கப்படாது. விடுதலையை நிறைவேற்றும் நேரம், அது அவருக்குத் தெரிந்திருந்தால் கடனாளியுடனான அவரது தீர்வைப் பாதித்திருக்க வேண்டும்."

குக்கீகள் மற்றும் வெப் பீக்கான்கள். மற்ற இணையதளங்களைப் போலவே, பாதுகாப்பான ஒப்பந்தமும் 'குக்கீகளை' பயன்படுத்துகிறது. இந்த குக்கீகள் பார்வையாளர்களின் விருப்பத்தேர்வுகள் மற்றும் பார்வையாளர் அணுகிய அல்லது பார்வையிட்ட இணையதளத்தில் உள்ள பக்கங்கள் உள்ளிட்ட தகவல்களைச் சேமிக்கப் பயன்படுகிறது. பார்வையாளர்களின் உலாவி வகை மற்றும்/அல்லது பிற தகவல்களின் அடிப்படையில் எங்கள் வலைப்பக்க உள்ளடக்கத்தைத் தனிப்பயனாக்குவதன் மூலம் பயனர்களின் அனுபவத்தை மேம்படுத்த இந்தத் தகவல் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

மறுப்புகள்

தளம் "இருப்பது போல்" மற்றும் "கிடைக்கக்கூடியது" அடிப்படையில் வழங்கப்படுகிறது, மேலும் நிறுவனமும் எங்கள் சப்ளையர்களும் எந்தவொரு மற்றும் அனைத்து உத்தரவாதங்களையும் நிபந்தனைகளையும் வெளிப்படையாக மறுக்கிறார்கள், வெளிப்படையாக, மறைமுகமாக அல்லது சட்டப்பூர்வமாக, அனைத்து உத்தரவாதங்கள் அல்லது வணிகத்திறன் நிபந்தனைகள் உட்பட , ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்கான உடற்பயிற்சி, தலைப்பு, அமைதியான இன்பம், துல்லியம் அல்லது மீறல் இல்லாதது. தளம் உங்கள் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும், தடையின்றி, சரியான நேரத்தில், பாதுகாப்பான அல்லது பிழையற்ற அடிப்படையில் கிடைக்கும் அல்லது துல்லியமான, நம்பகமான, வைரஸ்கள் அல்லது பிற தீங்கு விளைவிக்கும் குறியீடுகள், முழுமையான, சட்டபூர்வமானதாக இருக்கும் என்று நாங்களும் எங்கள் சப்ளையர்களும் உத்தரவாதம் அளிக்கவில்லை. , அல்லது பாதுகாப்பானது. பொருந்தக்கூடிய சட்டத்திற்கு தளத்தைப் பொறுத்தவரை ஏதேனும் உத்தரவாதங்கள் தேவைப்பட்டால், அத்தகைய உத்தரவாதங்கள் அனைத்தும் முதல் உபயோகத்தின் தேதியிலிருந்து தொண்ணூறு (90) நாட்களுக்குள் வரையறுக்கப்படும்.

சில அதிகார வரம்புகள் மறைமுகமான உத்தரவாதங்களை விலக்க அனுமதிக்காது, எனவே மேலே உள்ள விலக்கு உங்களுக்குப் பொருந்தாது. சில அதிகார வரம்புகள் மறைமுகமான உத்தரவாதம் எவ்வளவு காலம் நீடிக்கும் என்பதற்கான வரம்புகளை அனுமதிக்காது, எனவே மேலே உள்ள வரம்பு உங்களுக்குப் பொருந்தாது.

பொறுப்பு மீதான வரம்பு

சட்டத்தால் அனுமதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச அளவிற்கு, எந்த ஒரு நிகழ்விலும் நிறுவனம் அல்லது எங்கள் சப்ளையர்கள் உங்களுக்கோ அல்லது எந்த மூன்றாம் தரப்பினருக்கோ இழந்த லாபம், இழந்த தரவு, மாற்று தயாரிப்புகளின் கொள்முதல் செலவுகள் அல்லது மறைமுகமான, விளைவான, முன்மாதிரியான, தற்செயலான, இந்த விதிமுறைகள் அல்லது உங்கள் பயன்பாடு, அல்லது தளத்தைப் பயன்படுத்த இயலாமை ஆகியவற்றிலிருந்து எழும் சிறப்பு அல்லது தண்டனைக்குரிய சேதங்கள். தளத்தை அணுகுவதும் பயன்படுத்துவதும் உங்கள் சொந்த விருப்பத்திலும் ஆபத்திலும் உள்ளது, மேலும் உங்கள் சாதனம் அல்லது கணினி அமைப்புக்கு ஏதேனும் சேதம் ஏற்பட்டால் அல்லது அதனால் ஏற்படும் தரவு இழப்புக்கு நீங்கள் மட்டுமே பொறுப்பாவீர்கள்.

சட்டத்தால் அனுமதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச அளவிற்கு, இதில் உள்ள வேறு எதுவாக இருந்தாலும், இந்த ஒப்பந்தத்தில் இருந்து எழும் அல்லது அது தொடர்பான ஏதேனும் சேதங்களுக்கு உங்களுக்கான எங்கள் பொறுப்பு, எல்லா நேரங்களிலும் அதிகபட்சமாக ஐம்பது அமெரிக்க டாலர்கள் (எங்களுக்கு $50) மட்டுமே. ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட உரிமைகோரல்களின் இருப்பு இந்த வரம்பை அதிகரிக்காது. இந்த ஒப்பந்தத்தில் இருந்து எழும் அல்லது அது தொடர்பான எந்த வகையிலும் எங்கள் சப்ளையர்களுக்கு எந்தப் பொறுப்பும் இருக்காது என்பதை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.

சில அதிகார வரம்புகள் தற்செயலான அல்லது விளைவான சேதங்களுக்கான பொறுப்பின் வரம்பு அல்லது விலக்கலை அனுமதிக்காது, எனவே மேலே உள்ள வரம்பு அல்லது விலக்கு உங்களுக்குப் பொருந்தாது.

கால மற்றும் முடிவு. இந்தப் பிரிவுக்கு உட்பட்டு, நீங்கள் தளத்தைப் பயன்படுத்தும் போது இந்த விதிமுறைகள் முழுச் செயல்பாட்டிலும் நடைமுறையிலும் இருக்கும். இந்த விதிமுறைகளை மீறும் தளத்தைப் பயன்படுத்துவது உட்பட, எங்கள் சொந்த விருப்பத்தின் பேரில் எந்தவொரு காரணத்திற்காகவும் தளத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கான உங்கள் உரிமைகளை நாங்கள் இடைநிறுத்தலாம் அல்லது நிறுத்தலாம். இந்த விதிமுறைகளின் கீழ் உங்கள் உரிமைகள் நிறுத்தப்பட்டவுடன், உங்கள் கணக்கு மற்றும் தளத்தை அணுகுவதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கும் உள்ள உரிமை உடனடியாக நிறுத்தப்படும். எங்களின் நேரடி தரவுத்தளங்களில் இருந்து உங்கள் கணக்குடன் தொடர்புடைய உங்கள் பயனர் உள்ளடக்கத்தை நீக்குவதை உள்ளடக்கியதாக உங்கள் கணக்கை நிறுத்தலாம் என்பதை நீங்கள் புரிந்துகொள்கிறீர்கள். இந்த விதிமுறைகளின் கீழ் உங்களின் உரிமைகளை நிறுத்துவதற்கு நிறுவனம் உங்களுக்கு எந்தப் பொறுப்பையும் கொண்டிருக்காது. இந்த விதிமுறைகளின் கீழ் உங்கள் உரிமைகள் நிறுத்தப்பட்ட பிறகும், இந்த விதிமுறைகளின் பின்வரும் விதிகள் நடைமுறையில் இருக்கும்: பிரிவுகள் 2 முதல் 2.5 வரை, பிரிவு 3 மற்றும் பிரிவுகள் 4 முதல் 10 வரை.

காப்புரிமைக் கொள்கை

நிறுவனம் மற்றவர்களின் அறிவுசார் சொத்துக்களை மதிக்கிறது மேலும் எங்கள் தளத்தின் பயனர்களும் அவ்வாறே செய்யும்படி கேட்கிறது. எங்கள் தளம் தொடர்பாக, பதிப்புரிமைச் சட்டத்தை நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு செயல்படுத்தியுள்ளோம், இது எந்தவொரு மீறல் பொருட்களையும் அகற்றுவதற்கும், பதிப்புரிமை உட்பட அறிவுசார் சொத்துரிமைகளை மீண்டும் மீண்டும் மீறும் எங்கள் ஆன்லைன் தளத்தின் பயனர்களை நிறுத்துவதற்கும் வழங்குகிறது. எங்கள் பயனர்களில் ஒருவர், எங்கள் தளத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், ஒரு படைப்பின் பதிப்புரிமையை (களை) சட்டவிரோதமாக மீறுகிறார் என்று நீங்கள் நம்பினால், மற்றும் மீறப்பட்டதாகக் கூறப்படும் உள்ளடக்கத்தை அகற்ற விரும்பினால், பின்வரும் தகவல்கள் எழுத்துப்பூர்வ அறிவிப்பின் வடிவத்தில் (அதன்படி) 17 USCக்கு § 512(c)) எங்களின் நியமிக்கப்பட்ட பதிப்புரிமை முகவருக்கு வழங்கப்பட வேண்டும்:

  • உங்கள் உடல் அல்லது மின்னணு கையொப்பம்;
  • நீங்கள் மீறப்பட்டதாகக் கூறும் பதிப்புரிமை பெற்ற பணி(களின்) அடையாளம்;
  • எங்கள் சேவைகளில் உள்ள உள்ளடக்கத்தை நீங்கள் மீறுவதாகக் கூறி, அகற்றும்படி எங்களைக் கோருகிறீர்கள்;
  • அத்தகைய பொருளைக் கண்டறிய எங்களை அனுமதிக்க போதுமான தகவல்கள்;
  • உங்கள் முகவரி, தொலைபேசி எண் மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரி;
  • ஆட்சேபனைக்குரிய பொருளைப் பயன்படுத்துவது பதிப்புரிமை உரிமையாளரால், அதன் முகவரால் அல்லது சட்டத்தின் கீழ் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை என்ற நல்ல நம்பிக்கையை நீங்கள் கொண்ட அறிக்கை; மற்றும்
  • அறிவிப்பில் உள்ள தகவல் துல்லியமானது மற்றும் பொய் சாட்சியத்தின் கீழ், நீங்கள் மீறப்பட்டதாகக் கூறப்படும் பதிப்புரிமையின் உரிமையாளர் அல்லது பதிப்புரிமை உரிமையாளரின் சார்பாக செயல்பட உங்களுக்கு அங்கீகாரம் உள்ளது.

17 USC § 512(f) க்கு இணங்க, எழுத்துப்பூர்வ அறிவிப்பில் உள்ள எந்தவொரு தவறான தகவல்களும், எழுத்துப்பூர்வ அறிவிப்பு மற்றும் குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக எங்களால் ஏற்படும் சேதங்கள், செலவுகள் மற்றும் வழக்கறிஞரின் கட்டணங்களுக்கு தானாகவே புகார் அளிக்கும் தரப்பினருக்கு பொறுப்பாகும். பதிப்புரிமை மீறல்.

பொது

இந்த விதிமுறைகள் அவ்வப்போது மறுபரிசீலனை செய்யப்படுகின்றன, மேலும் நாங்கள் ஏதேனும் கணிசமான மாற்றங்களைச் செய்தால், நீங்கள் எங்களுக்கு வழங்கிய கடைசி மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புவதன் மூலம் மற்றும்/அல்லது எங்களின் மாற்றங்களின் அறிவிப்பை முக்கியமாக இடுகையிடுவதன் மூலம் நாங்கள் உங்களுக்குத் தெரிவிக்கலாம். தளம். உங்களின் தற்போதைய மின்னஞ்சல் முகவரியை எங்களுக்கு வழங்குவதற்கு நீங்கள் பொறுப்பு. நீங்கள் எங்களுக்கு வழங்கிய கடைசி மின்னஞ்சல் முகவரி செல்லுபடியாகாத நிலையில், அத்தகைய அறிவிப்பைக் கொண்ட மின்னஞ்சலை நாங்கள் அனுப்புவது, அறிவிப்பில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள மாற்றங்களின் பயனுள்ள அறிவிப்பாக இருக்கும். இந்த விதிமுறைகளில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டால், நாங்கள் உங்களுக்கு மின்னஞ்சல் அறிவிப்பை அனுப்பிய முப்பது (30) காலண்டர் நாட்களில் அல்லது எங்கள் தளத்தில் மாற்றங்கள் குறித்த அறிவிப்பை வெளியிட்ட முப்பது (30) காலண்டர் நாட்களில் நடைமுறைக்கு வரும். எங்கள் தளத்தின் புதிய பயனர்களுக்கு இந்த மாற்றங்கள் உடனடியாக நடைமுறைக்கு வரும். அத்தகைய மாற்றங்களின் அறிவிப்பைத் தொடர்ந்து எங்கள் தளத்தைத் தொடர்ந்து பயன்படுத்துவது, அத்தகைய மாற்றங்களை நீங்கள் ஒப்புக்கொண்டதையும், அத்தகைய மாற்றங்களின் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்குக் கட்டுப்படுவதற்கான ஒப்பந்தத்தையும் குறிக்கும். தகராறு தீர்வு. இந்த நடுவர் ஒப்பந்தத்தை கவனமாக படிக்கவும். இது நிறுவனத்துடனான உங்கள் ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பகுதியாகும் மற்றும் உங்கள் உரிமைகளை பாதிக்கிறது. இது கட்டாய பிணைப்பு நடுவர் மற்றும் ஒரு வகுப்பு நடவடிக்கை தள்ளுபடிக்கான நடைமுறைகளைக் கொண்டுள்ளது.

நடுவர் ஒப்பந்தத்தின் பொருந்தக்கூடிய தன்மை. முறைசாரா அல்லது சிறிய உரிமைகோரல் நீதிமன்றத்தில் தீர்க்கப்பட முடியாத நிறுவனத்தால் வழங்கப்பட்ட எந்தவொரு தயாரிப்பு அல்லது சேவையின் விதிமுறைகள் அல்லது பயன்பாடு தொடர்பான அனைத்து உரிமைகோரல்களும் சர்ச்சைகளும் இந்த நடுவர் ஒப்பந்தத்தின் விதிமுறைகளின் கீழ் தனிப்பட்ட அடிப்படையில் பிணைப்பு நடுவர் மூலம் தீர்க்கப்படும். வேறுவிதமாக ஒப்புக் கொள்ளாவிட்டால், அனைத்து நடுவர் நடவடிக்கைகளும் ஆங்கிலத்தில் நடைபெறும். இந்த நடுவர் ஒப்பந்தம் உங்களுக்கும் நிறுவனத்திற்கும் மற்றும் எந்தவொரு துணை நிறுவனங்கள், துணை நிறுவனங்கள், முகவர்கள், பணியாளர்கள், ஆர்வமுள்ள முன்னோடிகள், வாரிசுகள் மற்றும் ஒதுக்குபவர்கள், அத்துடன் விதிமுறைகளின் கீழ் வழங்கப்பட்ட சேவைகள் அல்லது பொருட்களின் அனைத்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட அல்லது அங்கீகரிக்கப்படாத பயனர்கள் அல்லது பயனாளிகளுக்கும் பொருந்தும்.

அறிவிப்பு தேவை மற்றும் முறைசாரா தகராறு தீர்வு. எந்தவொரு தரப்பினரும் நடுவர் மன்றத்தை நாடுவதற்கு முன், தரப்பினர் முதலில் உரிமைகோரல் அல்லது சர்ச்சையின் தன்மை மற்றும் அடிப்படை மற்றும் கோரப்பட்ட நிவாரணத்தை விவரிக்கும் எழுத்துப்பூர்வ சர்ச்சை அறிவிப்பை மற்ற தரப்பினருக்கு அனுப்ப வேண்டும். நிறுவனத்திற்கு ஒரு அறிவிப்பு அனுப்பப்பட வேண்டும்: 16192 கடற்கரை நெடுஞ்சாலை. அறிவிப்பைப் பெற்ற பிறகு, நீங்களும் நிறுவனமும் உரிமைகோரல் அல்லது சர்ச்சையை முறைசாரா முறையில் தீர்க்க முயற்சி செய்யலாம். அறிவிப்பு பெறப்பட்ட முப்பது (30) நாட்களுக்குள் நீங்களும் நிறுவனமும் உரிமைகோரல் அல்லது சர்ச்சையைத் தீர்க்கவில்லை என்றால், எந்தவொரு தரப்பினரும் நடுவர் நடவடிக்கையைத் தொடங்கலாம். எந்தவொரு தரப்பினராலும் வழங்கப்படும் எந்தவொரு தீர்வுச் சலுகையின் தொகை, நடுவர் எந்தத் தரப்பினருக்கும் உரிமையுள்ள தீர்ப்பின் அளவைத் தீர்மானிக்கும் வரை, நடுவருக்குத் தெரிவிக்கப்படக்கூடாது.

நடுவர் விதிகள். இந்த பிரிவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி மத்தியஸ்தத்தை வழங்கும் நிறுவப்பட்ட மாற்று தகராறு தீர்வு வழங்குநரான அமெரிக்கன் ஆர்பிட்ரேஷன் அசோசியேஷன் மூலம் மத்தியஸ்தம் தொடங்கப்படும். AAA நடுவர் இல்லாவிட்டால், மாற்று ADR வழங்குநரைத் தேர்ந்தெடுக்க கட்சிகள் ஒப்புக்கொள்ளும். ADR வழங்குநரின் விதிகள் நடுவர் மன்றத்தின் அனைத்து அம்சங்களையும் நிர்வகிக்கும், அத்தகைய விதிகள் விதிமுறைகளுடன் முரண்படுகிறது. மத்தியஸ்தத்தை நிர்வகிக்கும் AAA நுகர்வோர் நடுவர் விதிகள் ஆன்லைனில் adr.org இல் கிடைக்கும் அல்லது AAA ஐ 1-800-778-7879 என்ற எண்ணில் அழைப்பதன் மூலம் கிடைக்கும். நடுநிலை நடுநிலை நடுவர் ஒருவரால் நடத்தப்படும். கோரப்பட்ட விருதின் மொத்தத் தொகை பத்தாயிரம் அமெரிக்க டாலர்களுக்கு (US $10,000.00) குறைவாக இருந்தால் ஏதேனும் உரிமைகோரல்கள் அல்லது தகராறுகள் நிவாரணம் கோரும் தரப்பினரின் விருப்பத்தின் பேரில் தோன்றாத அடிப்படையிலான நடுவர் மன்றத்தின் மூலம் தீர்க்கப்படலாம். கோரப்பட்ட விருதுக்கான மொத்தத் தொகை பத்தாயிரம் அமெரிக்க டாலர்கள் (அமெரிக்க $10,000.00) அல்லது அதற்கும் அதிகமாக இருக்கும் உரிமைகோரல்கள் அல்லது சர்ச்சைகளுக்கு, விசாரணைக்கான உரிமை நடுவர் விதிகளால் தீர்மானிக்கப்படும். நீங்கள் அமெரிக்காவிற்கு வெளியே வசிக்கும் வரையிலும், கட்சிகள் வேறுவிதமாக ஒப்புக்கொள்ளும் வரையிலும், நீங்கள் வசிக்கும் இடத்திலிருந்து 100 மைல்களுக்குள் உள்ள இடத்தில் எந்தவொரு விசாரணையும் நடைபெறும். நீங்கள் அமெரிக்காவிற்கு வெளியே வசிக்கிறீர்கள் என்றால், எந்தவொரு வாய்வழி விசாரணையின் தேதி, நேரம் மற்றும் இடம் பற்றிய நியாயமான அறிவிப்பை நடுவர் தரப்புகளுக்கு வழங்குவார். நடுவர் வழங்கிய தீர்ப்பின் மீதான எந்தத் தீர்ப்பும் தகுதியான அதிகார வரம்புடைய எந்த நீதிமன்றத்திலும் நுழையலாம். மத்தியஸ்தம் தொடங்குவதற்கு முன்பு நிறுவனம் உங்களுக்கு வழங்கிய கடைசி தீர்வுச் சலுகையை விட அதிகமான ஒரு விருதை நடுவர் உங்களுக்கு வழங்கினால், நிறுவனம் உங்களுக்கு விருதின் பெரும் தொகையை அல்லது $2,500.00 செலுத்தும். ஒவ்வொரு தரப்பினரும் நடுவர் மன்றத்தில் இருந்து எழும் அதன் சொந்த செலவுகள் மற்றும் வழங்கல்களை ஏற்க வேண்டும் மற்றும் ADR வழங்குநரின் கட்டணம் மற்றும் செலவுகளில் சமமான பங்கை செலுத்த வேண்டும்.

நடுவர் விதிகள். தோன்றாத அடிப்படையிலான நடுவர் மன்றம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால், நடுவர் தொலைபேசி, ஆன்லைன் மற்றும்/அல்லது எழுத்துப்பூர்வ சமர்ப்பிப்புகளின் அடிப்படையில் மட்டுமே நடத்தப்படும்; நடுவர் மன்றத்தைத் தொடங்கும் கட்சியால் குறிப்பிட்ட முறை தேர்ந்தெடுக்கப்படும். தரப்பினரால் ஒப்புக் கொள்ளப்படாவிட்டால், நடுவர் கட்சிகள் அல்லது சாட்சிகளின் தனிப்பட்ட தோற்றத்தை உள்ளடக்கியதாக இருக்காது.

நேர வரம்புகள். நீங்கள் அல்லது நிறுவனம் நடுவர் மன்றத்தைத் தொடர்ந்தால், மத்தியஸ்த நடவடிக்கையானது வரம்புகள் சட்டத்திற்குள்ளும், பொருத்தமான உரிமைகோரலுக்கு AAA விதிகளின் கீழ் விதிக்கப்பட்ட எந்தவொரு காலக்கெடுவிற்குள்ளும் தொடங்கப்பட வேண்டும் மற்றும்/அல்லது கோரப்பட வேண்டும்.

நடுவர் அதிகாரம். மத்தியஸ்தம் தொடங்கப்பட்டால், நடுவர் உங்கள் மற்றும் நிறுவனத்தின் உரிமைகள் மற்றும் பொறுப்புகளைத் தீர்மானிப்பார், மேலும் சர்ச்சை வேறு எந்த விஷயங்களுடனும் ஒருங்கிணைக்கப்படாது அல்லது வேறு வழக்குகள் அல்லது தரப்பினருடன் இணைக்கப்படாது. எந்தவொரு உரிமைகோரலின் அனைத்து அல்லது பகுதியையும் தீர்க்கும் இயக்கங்களை வழங்க நடுவருக்கு அதிகாரம் உள்ளது. நடுவர் பண சேதங்களை வழங்குவதற்கும், பொருந்தக்கூடிய சட்டம், AAA விதிகள் மற்றும் விதிமுறைகளின் கீழ் ஒரு தனிநபருக்குக் கிடைக்கும் பணமில்லாத பரிகாரம் அல்லது நிவாரணம் வழங்குவதற்கும் அதிகாரம் பெற்றவர். நடுவர் ஒரு எழுத்துப்பூர்வ விருது மற்றும் தீர்ப்பு அடிப்படையிலான அத்தியாவசிய கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் முடிவுகளை விவரிக்கும் முடிவின் அறிக்கையை வெளியிடுவார். ஒரு நீதிமன்றத்தில் நீதிபதிக்கு இருக்கும் அதே அதிகாரம் தனி நபர் அடிப்படையில் நிவாரணம் வழங்க நடுவருக்கு உள்ளது. நடுவர் விருது இறுதியானது மற்றும் உங்களுக்கும் நிறுவனத்திற்கும் கட்டுப்படும்.

ஜூரி விசாரணையின் தள்ளுபடி. நீதிமன்றத்திற்குச் செல்வதற்கும், ஒரு நீதிபதி அல்லது ஜூரியின் முன் விசாரணை நடத்துவதற்கும் தங்களின் அரசியலமைப்பு மற்றும் சட்டப்பூர்வ உரிமைகளை கட்சிகள் இதனால் கைவிடுகின்றன, அதற்குப் பதிலாக அனைத்து உரிமைகோரல்களும் சர்ச்சைகளும் இந்த நடுவர் ஒப்பந்தத்தின் கீழ் தீர்க்கப்படும் என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கின்றன. நடுவர் நடைமுறைகள் பொதுவாக ஒரு நீதிமன்றத்தில் பொருந்தக்கூடிய விதிகளை விட மிகவும் வரையறுக்கப்பட்டவை, திறமையானவை மற்றும் குறைந்த விலை கொண்டவை மற்றும் நீதிமன்றத்தால் மிகவும் வரையறுக்கப்பட்ட மதிப்பாய்வுக்கு உட்பட்டவை. உங்களுக்கும் நிறுவனத்துக்கும் இடையில் ஏதேனும் ஒரு மாநில அல்லது ஃபெடரல் நீதிமன்றத்தில் நடுவர் தீர்ப்பை ரத்து செய்ய அல்லது நடைமுறைப்படுத்த ஒரு வழக்கில் ஏதேனும் வழக்குகள் எழும் பட்சத்தில், நீங்களும் நிறுவனமும் ஒரு ஜூரி விசாரணைக்கு அனைத்து உரிமைகளையும் விட்டுவிடுங்கள், அதற்கு பதிலாக சர்ச்சை தீர்க்கப்பட வேண்டும் ஒரு நீதிபதி மூலம்.

வகுப்பு அல்லது ஒருங்கிணைந்த செயல்களின் தள்ளுபடி. இந்த நடுவர் ஒப்பந்தத்தின் எல்லைக்குள் உள்ள அனைத்து உரிமைகோரல்களும் தகராறுகளும் தனித்தனியாக மத்தியஸ்தம் செய்யப்பட வேண்டும் அல்லது வழக்காடப்பட வேண்டும், வர்க்க அடிப்படையில் அல்ல, மேலும் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட வாடிக்கையாளர் அல்லது பயனரின் உரிமைகோரல்களை வேறு எந்த வாடிக்கையாளருடனும் மத்தியஸ்தம் செய்யவோ அல்லது கூட்டாகவோ அல்லது ஒருங்கிணைக்கவோ முடியாது. அல்லது பயனர்.

இரகசியத்தன்மை. நடுவர் நடவடிக்கையின் அனைத்து அம்சங்களும் கண்டிப்பாக ரகசியமாக இருக்க வேண்டும். சட்டத்தால் தேவைப்படாவிட்டால், கட்சிகள் ரகசியத்தன்மையைப் பராமரிக்க ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். இந்த ஒப்பந்தத்தைச் செயல்படுத்த, நடுவர் தீர்ப்பை அமல்படுத்த அல்லது தடை அல்லது சமமான நிவாரணம் பெறுவதற்குத் தேவையான எந்தத் தகவலையும் நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிப்பதை இந்த பத்தி தடுக்காது.

துண்டிக்கக்கூடிய தன்மை. இந்த நடுவர் உடன்படிக்கையின் ஏதேனும் ஒரு பகுதி அல்லது பகுதிகள் சட்டத்தின் கீழ் செல்லாததாகவோ அல்லது செயல்படுத்த முடியாததாகவோ இருந்தால், அத்தகைய குறிப்பிட்ட பகுதி அல்லது பகுதிகள் எந்த சக்தியும் விளைவையும் கொண்டிருக்காது, மேலும் ஒப்பந்தத்தின் எஞ்சிய பகுதி துண்டிக்கப்படும். முழு சக்தியிலும் விளைவுகளிலும் தொடரவும்.

தள்ளுபடி செய்வதற்கான உரிமை. இந்த நடுவர் ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஏதேனும் அல்லது அனைத்து உரிமைகள் மற்றும் வரம்புகள் உரிமைகோரலுக்கு எதிராக வலியுறுத்தப்படும் தரப்பினரால் தள்ளுபடி செய்யப்படலாம். அத்தகைய தள்ளுபடி இந்த நடுவர் ஒப்பந்தத்தின் வேறு எந்தப் பகுதியையும் தள்ளுபடி செய்யாது அல்லது பாதிக்காது.

உடன்படிக்கையின் பிழைப்பு. இந்த நடுவர் ஒப்பந்தம் நிறுவனத்துடனான உங்கள் உறவை முறித்துக் கொள்ளும்.

சிறிய உரிமைகோரல் நீதிமன்றம். ஆயினும்கூட, நீங்கள் அல்லது நிறுவனம் சிறிய உரிமைகோரல் நீதிமன்றத்தில் ஒரு தனிப்பட்ட நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளலாம்.

அவசர சமமான நிவாரணம். எவ்வாறாயினும் மேற்கூறியவை, நிலுவையில் உள்ள நடுவர் மன்றத்தை நிலைநிறுத்துவதற்காக எந்தவொரு தரப்பினரும் ஒரு மாநில அல்லது கூட்டாட்சி நீதிமன்றத்தின் முன் அவசர சமமான நிவாரணத்தை நாடலாம். இடைக்கால நடவடிக்கைகளுக்கான கோரிக்கையானது, இந்த நடுவர் ஒப்பந்தத்தின் கீழ் வேறு எந்த உரிமைகள் அல்லது கடமைகளின் தள்ளுபடியாகக் கருதப்படாது.

உரிமைகோரல்கள் நடுவர் மன்றத்திற்கு உட்பட்டவை அல்ல. மேலே கூறப்பட்டிருந்தாலும், அவதூறு, கணினி மோசடி மற்றும் துஷ்பிரயோகம் சட்டத்தை மீறுதல் மற்றும் பிற தரப்பினரின் காப்புரிமை, பதிப்புரிமை, வர்த்தக முத்திரை அல்லது வர்த்தக ரகசியங்களை மீறுதல் அல்லது தவறாகப் பயன்படுத்துதல் ஆகியவற்றின் உரிமைகோரல்கள் இந்த நடுவர் ஒப்பந்தத்திற்கு உட்பட்டது அல்ல.

எந்தவொரு சூழ்நிலையிலும், மேற்கூறிய நடுவர் ஒப்பந்தம், நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடர கட்சிகளை அனுமதிக்கும் எந்தச் சூழ்நிலையிலும், அத்தகைய நோக்கங்களுக்காக, கலிபோர்னியாவின் நெதர்லாந்து கவுண்டியில் அமைந்துள்ள நீதிமன்றங்களின் தனிப்பட்ட அதிகார வரம்பிற்குச் சமர்ப்பிக்க கட்சிகள் இதன்மூலம் ஒப்புக்கொள்கின்றன.

தளம் அமெரிக்க ஏற்றுமதி கட்டுப்பாட்டு சட்டங்களுக்கு உட்பட்டதாக இருக்கலாம் மற்றும் பிற நாடுகளில் ஏற்றுமதி அல்லது இறக்குமதி விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டதாக இருக்கலாம். அமெரிக்காவின் ஏற்றுமதி சட்டங்கள் அல்லது விதிமுறைகளை மீறி, நிறுவனத்திடமிருந்து பெறப்பட்ட எந்தவொரு அமெரிக்க தொழில்நுட்பத் தரவையும் அல்லது அத்தகைய தரவைப் பயன்படுத்தும் தயாரிப்புகளையும் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ ஏற்றுமதி செய்யவோ, மறுஏற்றுமதி செய்யவோ அல்லது மாற்றவோ கூடாது என்பதை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.

நிறுவனம் பிரிவு 10.8 இல் உள்ள முகவரியில் அமைந்துள்ளது. நீங்கள் கலிபோர்னியாவில் வசிப்பவராக இருந்தால், 400 R Street, Sacramento, CA 95814 என்ற எண்ணில் எழுத்து மூலமாகவோ அல்லது தொலைபேசி மூலமாகவோ (800 ) 952-5210.

எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன்ஸ். நீங்கள் தளத்தைப் பயன்படுத்தினாலும் அல்லது எங்களுக்கு மின்னஞ்சல்களை அனுப்பினாலும் அல்லது நிறுவனம் தளத்தில் அறிவிப்புகளை இடுகையிட்டாலும் அல்லது மின்னஞ்சல் மூலம் உங்களுடன் தொடர்பு கொண்டாலும் உங்களுக்கும் நிறுவனத்திற்கும் இடையிலான தகவல்தொடர்புகள் மின்னணு வழிகளைப் பயன்படுத்துகின்றன. ஒப்பந்த நோக்கங்களுக்காக, நீங்கள் (அ) மின்னணு வடிவத்தில் நிறுவனத்திடமிருந்து தகவல்தொடர்புகளைப் பெற ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்; மற்றும் (b) நிறுவனம் உங்களுக்கு வழங்கும் அனைத்து விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள், ஒப்பந்தங்கள், அறிவிப்புகள், வெளிப்படுத்தல்கள் மற்றும் பிற தகவல்தொடர்புகள் கடின நகலாக எழுதப்பட்டிருந்தால், அத்தகைய தகவல்தொடர்புகள் திருப்திப்படுத்தும் எந்தவொரு சட்டப்பூர்வ கடமையையும் மின்னணு முறையில் திருப்திப்படுத்துகின்றன.

முழு விதிமுறைகள். இந்த விதிமுறைகள் தளத்தைப் பயன்படுத்துவது தொடர்பாக உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் இடையே உள்ள முழு ஒப்பந்தத்தையும் உருவாக்குகின்றன. இந்த விதிமுறைகளின் எந்தவொரு உரிமையையும் அல்லது விதியையும் செயல்படுத்துவதில் அல்லது செயல்படுத்துவதில் நாங்கள் தவறினால், அத்தகைய உரிமை அல்லது விதியை தள்ளுபடி செய்வதாக செயல்படாது. இந்த விதிமுறைகளில் உள்ள பிரிவு தலைப்புகள் வசதிக்காக மட்டுமே மற்றும் சட்ட அல்லது ஒப்பந்த விளைவு இல்லை. "உள்ளடக்கம்" என்ற வார்த்தையின் பொருள் "வரம்பு இல்லாமல் உட்பட". இந்த விதிமுறைகளின் எந்த விதியும் செல்லாததாகவோ அல்லது செயல்படுத்த முடியாததாகவோ இருந்தால், இந்த விதிமுறைகளின் பிற விதிகள் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கும், மேலும் செல்லுபடியாகாத அல்லது செயல்படுத்த முடியாத விதி மாற்றியமைக்கப்பட்டதாகக் கருதப்படும். நிறுவனத்துடனான உங்கள் உறவு ஒரு சுயாதீன ஒப்பந்தக்காரரின் உறவாகும், மேலும் எந்த தரப்பினரும் மற்றவரின் முகவர் அல்லது பங்குதாரர் அல்ல. இந்த விதிமுறைகள் மற்றும் இங்குள்ள உங்கள் உரிமைகள் மற்றும் கடமைகள், நிறுவனத்தின் முன் எழுத்துப்பூர்வ அனுமதியின்றி உங்களால் ஒதுக்கப்படவோ, துணை ஒப்பந்தம் செய்யவோ, பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படவோ அல்லது வேறுவிதமாக மாற்றப்படவோ முடியாது, மேலும் மேற்கூறியவற்றை மீறும் முயற்சிகள், துணை ஒப்பந்தம், பிரதிநிதித்துவம் அல்லது பரிமாற்றம் ஆகியவை செல்லாது மற்றும் வெற்றிடமானது. நிறுவனம் இந்த விதிமுறைகளை சுதந்திரமாக ஒதுக்கலாம். இந்த விதிமுறைகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் ஒதுக்கப்பட்டவர்கள் மீது கட்டுப்படும்.

உங்கள் தனியுரிமை. எங்கள் தனியுரிமைக் கொள்கையைப் படிக்கவும்.

பதிப்புரிமை/வர்த்தக முத்திரை தகவல். பதிப்புரிமை ©. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. தளத்தில் காட்டப்படும் அனைத்து வர்த்தக முத்திரைகள், லோகோக்கள் மற்றும் சேவை முத்திரைகள் எங்கள் சொத்து அல்லது பிற மூன்றாம் தரப்பினரின் சொத்து. எங்களின் முன் எழுத்துப்பூர்வ அனுமதி அல்லது மதிப்பெண்களை வைத்திருக்கும் மூன்றாம் தரப்பினரின் அனுமதியின்றி இந்த மதிப்பெண்களைப் பயன்படுத்த உங்களுக்கு அனுமதி இல்லை.

தொடர்பு தகவல்

முகவரி:
16192 Coastal Highway

மின்னஞ்சல்: [email protected]

தொலைபேசி: +1-415-937-7737