Безопасна сделка - предпазете се от лоши сделки, измами и лошо обслужване.
path

Условия за ползване на уебсайта

Версия 1.0

Уебсайтът Safe Deal, намиращ се на адрес https://www.joinsafedeal.com/, е защитено с авторски права произведение, принадлежащо на Web Panda Inc.. Някои функции на сайта може да са предмет на допълнителни насоки, условия или правила, които ще бъдат публикувани на Сайт във връзка с такива функции.

Всички такива допълнителни условия, насоки и правила са включени чрез препратка в тези Условия.

Тези Условия за ползване описват правно обвързващите правила и условия, които контролират използването на сайта от ваша страна. КАТО ВЛИЗВАТЕ В САЙТА, ВИЕ СЕ СЪОБЩАВАТЕ С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ и декларирате, че имате правомощията и капацитета да влезете в тези Условия. ТРЯБВА ДА ИМАТЕ ПОНЕ 18 ГОДИНИ ЗА ДОСТЪП ДО САЙТА. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ, НЕ ВЛИЗАЙТЕ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ САЙТА.

Достъп до сайта

Предмет на настоящите Условия. Компанията ви предоставя непрехвърляем, неизключителен, отменим, ограничен лиценз за достъп до сайта единствено за ваша лична, некомерсиална употреба.

Определени ограничения. Правата, одобрени за Вас в настоящите Условия, са предмет на следните ограничения: (a) нямате право да продавате, отдавате под наем, на лизинг, прехвърляте, възлагате, разпространявате, хоствате или по друг начин комерсиално да използвате Сайта; (b) нямате право да променяте, правите производни произведения на, разглобявате, обратно компилирате или извършвате обратно инженерство на която и да е част от сайта; (c) нямате достъп до Сайта, за да създадете подобен или конкурентен уебсайт; и (d) освен както е изрично посочено тук, никоя част от сайта не може да бъде копирана, възпроизвеждана, разпространявана, препубликувана, изтегляна, показвана, публикувана или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, освен ако не е посочено друго, всяко бъдещо издание, актуализация или други добавки към функционалността на сайта са предмет на тези условия. Всички бележки за авторски права и други права на собственост на сайта трябва да се запазят на всички негови копия.

Компанията си запазва правото да променя, спира или спира Сайта със или без предизвестие до Вас. Вие одобрихте, че Компанията няма да носи отговорност пред вас или трета страна за каквато и да е промяна, прекъсване или прекратяване на Сайта или която и да е част.

Без поддръжка или поддръжка. Вие се съгласявате, че Компанията няма да има задължение да ви предоставя каквато и да е поддръжка във връзка със сайта.

С изключение на всяко Потребителско съдържание, което можете да предоставите, вие сте наясно, че всички права върху интелектуална собственост, включително авторски права, патенти, търговски марки и търговски тайни, в сайта и неговото съдържание са собственост на Компанията или доставчиците на Компанията. Обърнете внимание, че настоящите Условия и достъпът до сайта не ви дават никакви права, права на собственост или дялове върху или върху каквито и да било права на интелектуална собственост, с изключение на правата за ограничен достъп, посочени в раздел 2.1. Компанията и нейните доставчици си запазват всички права, които не са предоставени в настоящите Условия.

Връзки и реклами на трети страни; Други потребители

Връзки и реклами на трети страни. Сайтът може да съдържа връзки към уебсайтове и услуги на трети страни и/или да показва реклами за трети страни. Такива връзки и реклами на трети страни не са под контрола на Компанията и Компанията не носи отговорност за никакви връзки и реклами на трети страни. Компанията предоставя достъп до тези Връзки и реклами на трети страни само като удобство за Вас и не преглежда, одобрява, наблюдава, одобрява, гарантира или прави каквито и да било изявления по отношение на Връзки и реклами на трети страни. Вие използвате всички връзки и реклами на трети страни на свой собствен риск и трябва да прилагате подходящо ниво на предпазливост и дискретност при това. Когато щракнете върху някоя от връзките и рекламите на трети страни, се прилагат приложимите условия и политики на трети страни, включително практиките за поверителност и събиране на данни на третите страни.

Други потребители. Всеки потребител на сайта е изцяло отговорен за всяко и цялото си потребителско съдържание. Тъй като ние не контролираме потребителското съдържание, вие потвърждавате и се съгласявате, че не носим отговорност за каквото и да е потребителско съдържание, независимо дали е предоставено от вас или от други. Вие се съгласявате, че Компанията няма да носи отговорност за каквито и да е загуби или щети, възникнали в резултат на такива взаимодействия. Ако има спор между вас и някой потребител на сайта, ние не сме задължени да се намесваме.

С настоящото вие освобождавате и освобождавате завинаги Компанията и нашите служители, служители, агенти, приемници и правоприемници от и с настоящото се отказвате и отказвате от всеки минал, настоящ и бъдещ спор, иск, противоречие, искане, право, задължение, отговорност, действие и причина за действие от всякакъв вид и естество, което е възникнало или произтича пряко или косвено от, или което се отнася пряко или косвено към сайта. Ако сте жител на Калифорния, вие с настоящото се отказвате от раздел 1542 от Гражданския кодекс на Калифорния във връзка с гореизложеното, който гласи: „общото освобождаване не се разпростира върху искове, за които кредиторът не знае или не подозира, че съществуват в негова полза в време на изпълнение на освобождаването, което, ако е известно на него или нея, трябва да е повлияло съществено на неговото или нейното споразумение с длъжника."

Бисквитки и уеб маяци. Както всеки друг уебсайт, Safe Deal използва „бисквитки“. Тези бисквитки се използват за съхраняване на информация, включително предпочитанията на посетителите и страниците на уебсайта, до които посетителят е отворил или посетил. Информацията се използва за оптимизиране на изживяването на потребителите чрез персонализиране на съдържанието на нашата уеб страница въз основа на типа браузър на посетителите и/или друга информация.

Отказ от отговорност

Сайтът се предоставя на принципа „какъвто е“ и „както е наличен“ и компанията и нашите доставчици изрично отказват всякакви гаранции и условия от всякакъв вид, независимо дали изрични, подразбиращи се или законови, включително всички гаранции или условия за продаваемост , годност за определена цел, заглавие, тихо удоволствие, точност или ненарушение. Ние и нашите доставчици не гарантираме, че сайтът ще отговаря на вашите изисквания, ще бъде достъпен непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки или ще бъде точен, надежден, без вируси или друг вреден код, пълен, законен , или безопасно. Ако приложимото законодателство изисква гаранции по отношение на сайта, всички такива гаранции са ограничени по продължителност до деветдесет (90) дни от датата на първото използване.

Някои юрисдикции не позволяват изключване на подразбиращи се гаранции, така че горното изключение може да не се отнася за вас. Някои юрисдикции не позволяват ограничения за продължителността на подразбиращата се гаранция, така че горното ограничение може да не се отнася за вас.

Ограничение на отговорността

В максималната степен, позволена от закона, при никакви обстоятелства компанията или нашите доставчици не носят отговорност пред вас или трета страна за пропуснати ползи, загубени данни, разходи за доставка на заместващи продукти или каквито и да било непреки, последващи, примерни, случайни, специални или наказателни щети, произтичащи от или свързани с тези условия или вашето използване на или невъзможност да използвате сайта, дори ако компанията е била уведомена за възможността от такива щети. Достъпът до и използването на сайта е по ваша собствена преценка и риск и вие ще носите цялата отговорност за всяка повреда на вашето устройство или компютърна система, или загуба на данни в резултат на това.

В максималната степен, позволена от закона, независимо от каквото и да е противоположно, съдържащо се тук, нашата отговорност към вас за всякакви щети, произтичащи от или свързани с това споразумение, винаги ще бъде ограничена до максимум петдесет щатски долара (US $50). Наличието на повече от един иск няма да увеличи това ограничение. Вие се съгласявате, че нашите доставчици няма да носят никаква отговорност, произтичаща от или свързана с това споразумение.

Някои юрисдикции не позволяват ограничаване или изключване на отговорност за случайни или последващи щети, така че горното ограничение или изключване може да не се отнася за вас.

Срок и прекратяване. Съгласно този раздел, тези условия ще останат в пълна сила и действие, докато използвате сайта. Ние можем да спрем или прекратим правата ви да използвате сайта по всяко време по каквато и да е причина по наше усмотрение, включително за всяко използване на сайта в нарушение на тези условия. При прекратяване на вашите права съгласно настоящите Условия, вашият акаунт и правото на достъп и използване на сайта ще бъдат прекратени незабавно. Вие разбирате, че всяко прекратяване на вашия акаунт може да включва изтриване на вашето потребителско съдържание, свързано с вашия акаунт, от нашите живи бази данни. Компанията няма да носи каквато и да е отговорност пред вас за прекратяване на правата ви съгласно тези условия. Дори след прекратяване на правата ви съгласно тези условия, следните разпоредби на тези условия ще останат в сила: раздели 2 до 2.5, раздел 3 и раздели 4 до 10.

Правила за авторско право

Компанията уважава интелектуалната собственост на другите и моли потребителите на нашия сайт да правят същото. Във връзка с нашия сайт ние приехме и въведохме политика за спазване на закона за авторското право, която предвижда премахване на всякакви материали в нарушение и прекратяване на потребителите на нашия онлайн сайт, които са многократни нарушители на правата върху интелектуалната собственост, включително авторските права. Ако смятате, че някой от нашите потребители, чрез използването на нашия сайт, нарушава незаконно авторското(ите) право(а) върху произведение и желаете материалът, за който се твърди, че е в нарушение, да бъде премахнат, следната информация под формата на писмено уведомление (съгласно към 17 USC § 512(c)) трябва да бъдат предоставени на нашия назначен агент по авторски права:

  • вашия физически или електронен подпис;
  • идентифициране на произведението(ята), защитено с авторски права, за което твърдите, че е нарушено;
  • идентифициране на материалите в нашите услуги, за които твърдите, че нарушават и които искате да премахнем;
  • достатъчно информация, която да ни позволи да намерим такъв материал;
  • вашият адрес, телефонен номер и имейл адрес;
  • декларация, че имате добросъвестно убеждение, че използването на нежелателния материал не е разрешено от собственика на авторските права, негов агент или съгласно закона; и
  • декларация, че информацията в известието е точна и под наказателна отговорност за лъжесвидетелстване, че вие сте собственик на авторските права, за които се твърди, че са били нарушени, или че сте упълномощени да действате от името на собственика на авторските права.

Моля, имайте предвид, че съгласно 17 USC § 512(f), всяко погрешно представяне на съществен факт в писмено уведомление автоматично подлага страната, която се оплаква, на отговорност за всички щети, разходи и адвокатски хонорари, направени от нас във връзка с писменото уведомление и твърдението за нарушаване на авторски права.

Общ

Тези Условия подлежат на периодично преразглеждане и ако направим някакви съществени промени, може да ви уведомим, като ви изпратим имейл на последния имейл адрес, който сте ни предоставили, и/или като публикуваме на видно място известие за промените в нашия сайт. Вие носите отговорност да ни предоставите най-актуалния си имейл адрес. В случай, че последният имейл адрес, който сте ни предоставили, не е валиден, нашето изпращане на имейла, съдържащ такова известие, ще представлява ефективно известие за промените, описани в известието. Всякакви промени в тези Условия ще влязат в сила най-рано от тридесет (30) календарни дни след изпращането на известие по имейл до вас или тридесет (30) календарни дни след публикуването на известие за промените на нашия сайт. Тези промени ще влязат в сила незабавно за новите потребители на нашия сайт. Продължаването на използването на нашия сайт след известие за такива промени означава вашето потвърждение за тези промени и съгласието ви да се обвържете с правилата и условията на тези промени. Решаване на спорове. Моля, прочетете внимателно това арбитражно споразумение. Това е част от вашия договор с компанията и засяга вашите права. Той съдържа процедури за ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ОБВЪРЗВАЩ АРБИТРАЖ И ОТКАЗ ОТ ГРУПОВ ИСК.

Приложимост на арбитражното споразумение. Всички искове и спорове във връзка с Условията или използването на който и да е продукт или услуга, предоставени от Компанията, които не могат да бъдат решени неофициално или в съд за искове с малък материален интерес, се разрешават чрез обвързващ арбитраж на индивидуална основа съгласно условията на това Арбитражно споразумение. Освен ако не е договорено друго, всички арбитражни процедури ще се провеждат на английски език. Това арбитражно споразумение се прилага за вас и Компанията, както и за всички дъщерни дружества, филиали, агенти, служители, предшественици по интереси, приемници и правоприемници, както и всички упълномощени или неупълномощени потребители или бенефициенти на услуги или стоки, предоставени съгласно Условията.

Изискване за предизвестие и неофициално разрешаване на спорове. Преди която и да е от страните да потърси арбитраж, страната трябва първо да изпрати на другата страна писмено Известие за спор, описващо естеството и основанието на иска или спора, както и исканото обезщетение. Известие до компанията трябва да бъде изпратено на: 16192 Coastal Highway. След като бъде получено Известието, вие и Компанията може да се опитате да разрешите иска или спора неофициално. Ако вие и Компанията не разрешите иска или спора в рамките на тридесет (30) дни след получаване на Известието, всяка от страните може да започне арбитражно производство. Сумата на всяко предложение за уреждане, направено от която и да е страна, не може да бъде разкривана на арбитъра, докато арбитърът не определи сумата на наградата, на която която и да е от страните има право.

Правила за арбитраж. Арбитражът ще бъде иницииран чрез Американската арбитражна асоциация, утвърден доставчик на алтернативно разрешаване на спорове, който предлага арбитраж, както е посочено в този раздел. Ако AAA не е на разположение за арбитраж, страните се съгласяват да изберат алтернативен доставчик на ADR. Правилата на Доставчика на АРС уреждат всички аспекти на арбитража, освен доколкото тези правила са в противоречие с Условията. Правилата на AAA за потребителски арбитраж, уреждащи арбитража, са достъпни онлайн на adr.org или като се обадите на AAA на 1-800-778-7879. Арбитражът се провежда от един единствен неутрален арбитър. Всички искове или спорове, при които общата сума на исканата награда е по-малка от десет хиляди щатски долара (10 000,00 щатски долара), могат да бъдат разрешени чрез обвързващ арбитраж без явяване, по избор на страната, която търси обезщетение. За искове или спорове, при които общата сума на исканата награда е десет хиляди щатски долара (10 000,00 щатски долара) или повече, правото на изслушване ще се определя от Арбитражните правила. Всяко изслушване ще се проведе на място в рамките на 100 мили от вашето местоживеене, освен ако не пребивавате извън Съединените щати и освен ако страните не се споразумеят за друго. Ако пребивавате извън САЩ, арбитърът ще уведоми страните в разумен срок за датата, часа и мястото на всички устни изслушвания. Всяко решение относно наградата, постановено от арбитъра, може да бъде внесено във всеки съд с компетентна юрисдикция. Ако арбитърът ви предостави награда, която е по-голяма от последното предложение за уреждане, което Компанията ви е направила преди започването на арбитража, Компанията ще ви плати по-голямата от наградата или $2,500.00. Всяка страна поема собствените си разходи и плащания, произтичащи от арбитража, и трябва да плати равен дял от таксите и разходите на Доставчика на АРС.

Правила за арбитраж. Ако бъде избран арбитраж без явяване, арбитражът се провежда по телефона, онлайн и/или въз основа единствено на писмени становища; конкретният начин се избира от страната, инициираща арбитража. Арбитражът не включва лично явяване на страните или свидетели, освен ако страните не са договорили друго.

Времеви ограничения. Ако вие или Компанията предприемете арбитраж, арбитражното действие трябва да бъде инициирано и/или изискано в рамките на давността и в рамките на всеки краен срок, наложен съгласно правилата на AAA за съответния иск.

Правомощия на арбитър. Ако бъде започнат арбитраж, арбитърът ще реши правата и задълженията на Вас и Компанията и спорът няма да бъде консолидиран с други въпроси или съединен с други дела или страни. Арбитърът има правомощието да уважи искания за отказ от всички или част от всеки иск. Арбитърът има правомощието да присъжда парични обезщетения и да предоставя всякакви непарични компенсации или обезщетения, достъпни за физическо лице съгласно приложимото законодателство, Правилата на AAA и Условията. Арбитърът издава писмено решение и протокол за решение, описващи основните констатации и заключения, на които се основава решението. Арбитърът има същото правомощие да присъди облекчение на индивидуална основа, каквото би имал съдия в съд. Решението на арбитъра е окончателно и обвързващо за Вас и Компанията.

Отказ от съдебен процес. С НАСТОЯЩОТО СТРАНИТЕ СЕ ОТКАЗВАТ ОТ СВОИТЕ КОНСТИТУЦИОННИ И ЗАКОНОВИ ПРАВА ДА ОТИДАТ В СЪДА И ДА ИМАТ ПРОЦЕС ПРЕД СЪДИЯ ИЛИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДИ, като вместо това избират всички искове и спорове да се разрешават чрез арбитраж съгласно настоящото Арбитражно споразумение. Арбитражните процедури обикновено са по-ограничени, по-ефективни и по-евтини от правилата, приложими в съда, и подлежат на много ограничен контрол от съда. В случай, че възникне съдебен спор между вас и Компанията в който и да е щат или федерален съд по дело за отмяна или изпълнение на арбитражно решение или по друг начин, ВИЕ И КОМПАНИЯТА СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ ВСИЧКИ ПРАВА НА СЪДЕБЕН СЪСЪД, като вместо това избирате спорът да бъде разрешен от съдия.

Отказ от групови или консолидирани искове. Всички искове и спорове в рамките на обхвата на това арбитражно споразумение трябва да бъдат арбитражирани или съдени на индивидуална основа, а не на класова основа, и искове на повече от един клиент или потребител не могат да бъдат арбитражирани или съдени съвместно или консолидирани с тези на всеки друг клиент или потребител.

Конфиденциалност. Всички аспекти на арбитражното производство са строго поверителни. Страните се съгласяват да пазят поверителност, освен ако не се изисква друго от закона. Този параграф няма да възпрепятства страните да предоставят на съд каквато и да е информация, необходима за изпълнение на това Споразумение, за изпълнение на арбитражно решение или за търсене на съдебна забрана или защита по справедливост.

Разделимост. Ако някоя част или части от това Арбитражно споразумение бъдат установени съгласно закона за невалидни или неприложими от съд с компетентна юрисдикция, тогава тази конкретна част или части няма да имат сила и действие и ще бъдат отделени, а останалата част от Споразумението ще бъде прекратена. продължават с пълна сила.

Право на отказ. Някое или всички права и ограничения, изложени в това Арбитражно споразумение, могат да бъдат отказани от страната, срещу която е предявен искът. Такъв отказ не отменя или засяга друга част от това Арбитражно споразумение.

Оцеляване на споразумението. Това арбитражно споразумение ще остане в сила след прекратяването на отношенията ви с Компанията.

Съд за искове с малък материален интерес. Независимо от гореизложеното, вие или Компанията можете да заведете индивидуален иск в съд за искове с малък материален интерес.

Спешна защита по справедливост. Както и да е посочено по-горе, всяка от страните може да потърси спешно обезщетение по справедливост пред щатски или федерален съд, за да запази статуквото в очакване на арбитража. Искането за временни мерки не се счита за отказ от други права или задължения по настоящото Арбитражно споразумение.

Искове, които не подлежат на арбитраж. Независимо от гореизложеното, искове за клевета, нарушение на Закона за компютърни измами и злоупотреби и нарушаване или злоупотреба с патент, авторско право, търговска марка или търговски тайни на другата страна не са предмет на това Арбитражно споразумение.

При всякакви обстоятелства, при които горепосоченото арбитражно споразумение позволява на страните да водят дела в съда, страните се съгласяват да се подчинят на личната юрисдикция на съдилищата, разположени в Нидерландски окръг, Калифорния, за такива цели.

Сайтът може да подлежи на законите за контрол на износа на САЩ и може да бъде предмет на разпоредби за износ или внос в други страни. Вие се съгласявате да не експортирате, реекспортирате или прехвърляте, пряко или косвено, каквито и да било американски технически данни, придобити от Компанията, или каквито и да било продукти, използващи такива данни, в нарушение на законите или разпоредбите за износ на Съединените щати.

Компанията се намира на адреса в раздел 10.8. Ако сте жител на Калифорния, можете да подадете оплаквания до отдела за помощ при жалби към отдела за потребителски продукти на Калифорнийския департамент по въпросите на потребителите, като се свържете с тях писмено на 400 R Street, Sacramento, CA 95814 или по телефона на (800 ) 952-5210.

Електронни комуникации. Комуникациите между вас и Компанията използват електронни средства, независимо дали използвате сайта или ни изпращате имейли, или дали Компанията публикува известия на сайта или комуникира с вас по имейл. За договорни цели вие (а) се съгласявате да получавате съобщения от Компанията в електронна форма; и (b) се съгласявате, че всички правила и условия, споразумения, известия, разкривания и други комуникации, които Дружеството ви предоставя по електронен път, отговарят на всяко законово задължение, което тези комуникации биха изпълнили, ако бяха на хартиен носител.

Всички условия. Тези Условия представляват цялото споразумение между вас и нас относно използването на сайта. Неуспехът ни да упражним или наложим което и да е право или разпоредба от тези Условия не действа като отказ от такова право или разпоредба. Заглавията на разделите в тези Условия са само за удобство и нямат правно или договорно действие. Думата "включително" означава "включително без ограничение". Ако някоя разпоредба от настоящите Условия се счита за невалидна или неприложима, другите разпоредби на тези Условия няма да бъдат засегнати и невалидната или неприложима разпоредба ще се счита за променена, така че да е валидна и приложима в максималната степен, разрешена от закона. Вашите взаимоотношения с Компанията са отношения на независим изпълнител и никоя от страните не е агент или партньор на другата. Тези Условия, както и вашите права и задължения тук, не могат да бъдат възлагани, възлагани на подизпълнители, делегирани или прехвърляни по друг начин от вас без предварителното писмено съгласие на Компанията и всеки опит за възлагане, подизпълнение, делегиране или прехвърляне в нарушение на горепосоченото ще бъде невалидно и невалиден. Компанията може свободно да прехвърли тези Условия. Правилата и условията, изложени в настоящите Условия, са задължителни за правоприемниците.

Вашата поверителност. Моля, прочетете нашата Политика за поверителност.

Информация за авторско право/търговска марка. Авторско право ©. Всички права запазени. Всички търговски марки, лога и марки за услуги, показани на сайта, са наша собственост или собственост на други трети страни. Нямате право да използвате тези марки без нашето предварително писмено съгласие или съгласието на такава трета страна, която може да притежава марките.

Информация за връзка

Адрес:
16192 Coastal Highway

електронна поща: [email protected]

Телефон: +1-415-937-7737