Safe Deal - protektahan ang iyong sarili mula sa masasamang deal, scam at hindi magandang serbisyo.
path

Mga Tuntunin sa Paggamit ng Website

Bersyon 1.0

Ang website ng Safe Deal na matatagpuan sa https://www.joinsafedeal.com/ ay isang naka-copyright na gawa na pagmamay-ari ng Web Panda Inc.. Maaaring sumailalim ang ilang partikular na feature ng Site sa karagdagang mga alituntunin, tuntunin, o panuntunan, na ipo-post sa Site na may kaugnayan sa naturang mga tampok.

Lahat ng mga karagdagang tuntunin, alituntunin, at panuntunan ay isinama sa pamamagitan ng pagtukoy sa Mga Tuntuning ito.

Inilarawan ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ang mga tuntunin at kundisyon na may bisa na legal na namamahala sa iyong paggamit ng Site. SA PAMAMAGITAN NG PAGLA-LOG IN SA SITE, IKAW AY SUMUNOD NA ANG MGA TUNTUNIN NA ITO at kinakatawan mo na mayroon kang awtoridad at kapasidad na pumasok sa Mga Tuntuning ito. DAPAT IKAW AY 18 TAONG EDAD man lang para ma-access ang site. KUNG HINDI KA SANG-AYON SA LAHAT NG PROVISYON NG MGA TERM NA ITO, HUWAG MAG-LOG IN AT/O GAMITIN ANG SITE.

Access sa Site

Napapailalim sa Mga Tuntuning ito. Binibigyan ka ng Kumpanya ng hindi naililipat, hindi eksklusibo, mababawi, limitadong lisensya upang ma-access ang Site para lamang sa iyong personal, hindi pangkomersyal na paggamit.

Ilang Mga Paghihigpit. Ang mga karapatan na naaprubahan sa iyo sa Mga Tuntuning ito ay napapailalim sa mga sumusunod na paghihigpit: (a) hindi mo dapat ibenta, rentahan, paupahan, ilipat, italaga, ipamahagi, i-host, o kung hindi man komersyal na pagsasamantalahan ang Site; (b) hindi mo dapat baguhin, gagawa ng mga derivative na gawa ng, kalasin, i-reverse compile o i-reverse engineer ang alinmang bahagi ng Site; (c) hindi mo dapat i-access ang Site upang makabuo ng katulad o mapagkumpitensyang website; at (d) maliban kung hayagang nakasaad dito, walang bahagi ng Site ang maaaring kopyahin, kopyahin, ipamahagi, i-publish muli, i-download, ipapakita, i-post o i-transmit sa anumang anyo o sa anumang paraan maliban kung ipinahiwatig, anumang hinaharap na release, update, o iba pang karagdagan sa pagpapagana ng Site ay sasailalim sa Mga Tuntuning ito. Ang lahat ng copyright at iba pang pagmamay-ari na mga abiso sa Site ay dapat na panatilihin sa lahat ng mga kopya nito.

Inilalaan ng Kumpanya ang karapatan na baguhin, suspindihin, o itigil ang Site na mayroon o walang abiso sa iyo. Inaprubahan mo na ang Kumpanya ay hindi mananagot sa iyo o sa anumang third-party para sa anumang pagbabago, pagkaantala, o pagwawakas ng Site o anumang bahagi.

Walang Suporta o Pagpapanatili. Sumasang-ayon ka na ang Kumpanya ay walang obligasyon na magbigay sa iyo ng anumang suporta na may kaugnayan sa Site.

Hindi kasama ang anumang Nilalaman ng User na maaari mong ibigay, alam mo na ang lahat ng mga karapatan sa intelektwal na ari-arian, kabilang ang mga copyright, patent, trademark, at mga lihim ng kalakalan, sa Site at ang nilalaman nito ay pagmamay-ari ng mga supplier ng Kumpanya o Kumpanya. Tandaan na ang Mga Tuntuning ito at pag-access sa Site ay hindi nagbibigay sa iyo ng anumang mga karapatan, titulo o interes sa o sa anumang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian, maliban sa limitadong mga karapatan sa pag-access na ipinahayag sa Seksyon 2.1. Inilalaan ng kumpanya at ng mga supplier nito ang lahat ng karapatan na hindi ibinigay sa Mga Tuntuning ito.

Mga Link at Ad ng Third-Party; Iba pang mga Gumagamit

Mga Link at Ad ng Third-Party. Ang Site ay maaaring maglaman ng mga link sa mga third-party na website at serbisyo, at/o mga display advertisement para sa mga third-party. Ang nasabing Mga Third-Party na Link at Ad ay hindi nasa ilalim ng kontrol ng Kumpanya, at ang Kumpanya ay hindi mananagot para sa anumang Third-Party na Link at Mga Ad. Nagbibigay ang kumpanya ng access sa Mga Link at Ad ng Third-Party na ito bilang isang kaginhawahan lamang sa iyo, at hindi sinusuri, inaaprubahan, sinusubaybayan, ineendorso, ginagarantiyahan, o gumagawa ng anumang mga representasyon na may kinalaman sa Mga Third-Party na Link at Mga Ad. Ginagamit mo ang lahat ng Third-Party na Link at Ad sa iyong sariling peligro, at dapat maglapat ng angkop na antas ng pag-iingat at pagpapasya sa paggawa nito. Kapag nag-click ka sa alinman sa Mga Link at Ad ng Third-Party, nalalapat ang mga naaangkop na tuntunin at patakaran ng third party, kabilang ang privacy at mga kasanayan sa pangangalap ng data ng third party.

Iba pang mga Gumagamit. Ang bawat user ng Site ay tanging responsable para sa anuman at lahat ng sarili nitong Nilalaman ng User. Dahil hindi namin kinokontrol ang Nilalaman ng User, kinikilala at sinasang-ayunan mo na hindi kami mananagot para sa anumang Nilalaman ng User, ibinigay mo man o ng iba. Sumasang-ayon ka na ang Kumpanya ay hindi mananagot para sa anumang pagkawala o pinsala na natamo bilang resulta ng anumang naturang pakikipag-ugnayan. Kung mayroong hindi pagkakaunawaan sa pagitan mo at ng sinumang gumagamit ng Site, wala kaming obligasyon na maging kasangkot.

Sa pamamagitan nito ay pinakawalan mo at magpakailanman na pinaalis ang Kumpanya at ang aming mga opisyal, empleyado, ahente, kahalili, at itinalaga mula sa, at sa pamamagitan nito ay isinusuko at tinatalikuran, ang bawat isa at bawat nakaraan, kasalukuyan at hinaharap na hindi pagkakaunawaan, paghahabol, kontrobersya, kahilingan, karapatan, obligasyon, pananagutan, aksyon at sanhi ng pagkilos ng bawat uri at kalikasan, na lumitaw o lumitaw nang direkta o hindi direkta mula sa, o na nauugnay nang direkta o hindi direktang sa, Site. Kung ikaw ay residente ng California, isinusuko mo dito ang kodigo sibil ng California na seksyon 1542 kaugnay ng nabanggit, na nagsasaad na: "ang pangkalahatang pagpapalaya ay hindi umaabot sa mga paghahabol na hindi alam o pinaghihinalaan ng pinagkakautangan na umiral sa kanyang pabor sa oras ng pagpapatupad ng pagpapalaya, na kung alam niya ay tiyak na nakaapekto sa kanyang pakikipag-ayos sa may utang."

Cookies at Web Beacon. Tulad ng ibang website, gumagamit ang Safe Deal ng 'cookies'. Ang cookies na ito ay ginagamit upang mag-imbak ng impormasyon kabilang ang mga kagustuhan ng mga bisita, at ang mga pahina sa website na na-access o binisita ng bisita. Ang impormasyon ay ginagamit upang i-optimize ang karanasan ng mga gumagamit sa pamamagitan ng pag-customize ng nilalaman ng aming web page batay sa uri ng browser ng mga bisita at/o iba pang impormasyon.

Mga Disclaimer

Ang site ay ibinibigay sa "as-is" at "as available" na batayan, at ang kumpanya at ang aming mga supplier ay hayagang itinatanggi ang anuman at lahat ng mga warranty at kundisyon ng anumang uri, hayag man, ipinahiwatig, o ayon sa batas, kabilang ang lahat ng mga warranty o kundisyon ng pagiging mabibili , kaangkupan para sa isang partikular na layunin, pamagat, tahimik na kasiyahan, katumpakan, o hindi paglabag. Hindi namin ginagarantiyahan at ng aming mga supplier na matutugunan ng site ang iyong mga kinakailangan, magiging available nang walang tigil, napapanahon, secure, o walang error, o magiging tumpak, maaasahan, walang mga virus o iba pang nakakapinsalang code, kumpleto, legal. , o ligtas. Kung ang naaangkop na batas ay nangangailangan ng anumang warranty na may kinalaman sa site, ang lahat ng naturang warranty ay limitado sa tagal hanggang siyamnapung (90) araw mula sa petsa ng unang paggamit.

Hindi pinapayagan ng ilang hurisdiksyon ang pagbubukod ng mga ipinahiwatig na warranty, kaya maaaring hindi nalalapat sa iyo ang pagbubukod sa itaas. Ang ilang mga hurisdiksyon ay hindi nagpapahintulot ng mga limitasyon sa kung gaano katagal ang isang ipinahiwatig na warranty, kaya ang limitasyon sa itaas ay maaaring hindi nalalapat sa iyo.

Limitasyon sa Pananagutan

Sa pinakamataas na lawak na pinahihintulutan ng batas, sa anumang pagkakataon ang kumpanya o ang aming mga supplier ay mananagot sa iyo o sa alinmang third-party para sa anumang nawalang kita, nawalang data, mga gastos sa pagkuha ng mga kapalit na produkto, o anumang hindi direkta, kinahinatnan, huwaran, hindi sinasadya, mga espesyal o parusang pinsala na nagmumula sa o nauugnay sa mga tuntuning ito o sa iyong paggamit ng, o kawalan ng kakayahang gamitin ang site kahit na pinayuhan ang kumpanya ng posibilidad ng naturang mga pinsala. Ang pag-access at paggamit ng site ay nasa iyong sariling pagpapasya at panganib, at ikaw ang tanging mananagot para sa anumang pinsala sa iyong device o computer system, o pagkawala ng data na nagreresulta mula rito.

Sa pinakamataas na lawak na pinahihintulutan ng batas, sa kabila ng anumang bagay na salungat na nakapaloob dito, ang aming pananagutan sa iyo para sa anumang pinsalang magmumula o nauugnay sa kasunduang ito, ay sa lahat ng oras ay limitado sa maximum na limampung US dollars (us $50). Ang pagkakaroon ng higit sa isang claim ay hindi magpapalaki sa limitasyong ito. Sumasang-ayon ka na ang aming mga supplier ay walang pananagutan sa anumang uri na magmumula o nauugnay sa kasunduang ito.

Hindi pinapayagan ng ilang hurisdiksyon ang limitasyon o pagbubukod ng pananagutan para sa mga incidental o consequential damages, kaya maaaring hindi nalalapat sa iyo ang limitasyon o pagbubukod sa itaas.

Termino at Pagwawakas. Alinsunod sa Seksyon na ito, ang Mga Tuntuning ito ay mananatiling ganap at may bisa habang ginagamit mo ang Site. Maaari naming suspindihin o wakasan ang iyong mga karapatan na gamitin ang Site sa anumang oras para sa anumang dahilan sa aming sariling paghuhusga, kabilang ang para sa anumang paggamit ng Site na lumalabag sa Mga Tuntuning ito. Sa pagwawakas ng iyong mga karapatan sa ilalim ng Mga Tuntuning ito, ang iyong Account at karapatang ma-access at gamitin ang Site ay magwawakas kaagad. Naiintindihan mo na ang anumang pagwawakas ng iyong Account ay maaaring may kasamang pagtanggal ng iyong Nilalaman ng User na nauugnay sa iyong Account mula sa aming mga live na database. Ang kumpanya ay hindi magkakaroon ng anumang pananagutan sa iyo para sa anumang pagwawakas ng iyong mga karapatan sa ilalim ng Mga Tuntuning ito. Kahit na matapos ang iyong mga karapatan sa ilalim ng Mga Tuntuning ito ay wakasan, ang mga sumusunod na probisyon ng Mga Tuntuning ito ay mananatiling may bisa: Seksyon 2 hanggang 2.5, Seksyon 3 at Seksyon 4 hanggang 10.

Patakaran sa Copyright

Iginagalang ng kumpanya ang intelektwal na pag-aari ng iba at hinihiling na gawin din ng mga user ng aming Site ang gayon. Kaugnay ng aming Site, pinagtibay at ipinatupad namin ang isang patakarang may kinalaman sa batas sa copyright na nagbibigay para sa pag-alis ng anumang lumalabag na materyales at para sa pagwawakas ng mga user ng aming online na Site na paulit-ulit na lumalabag sa mga karapatan sa intelektwal na ari-arian, kabilang ang mga copyright. Kung naniniwala ka na ang isa sa aming mga user ay, sa pamamagitan ng paggamit ng aming Site, labag sa batas na lumalabag sa (mga) copyright sa isang gawa, at nais na alisin ang pinaghihinalaang lumalabag na materyal, ang sumusunod na impormasyon sa anyo ng isang nakasulat na abiso (alinsunod sa hanggang 17 USC § 512(c)) ay dapat ibigay sa aming itinalagang Ahente ng Copyright:

  • ang iyong pisikal o elektronikong lagda;
  • pagkakakilanlan ng (mga) naka-copyright na gawa na inaangkin mo na nilabag;
  • pagkakakilanlan ng materyal sa aming mga serbisyo na sinasabi mong lumalabag at hinihiling mo sa amin na alisin;
  • sapat na impormasyon upang pahintulutan kaming mahanap ang naturang materyal;
  • iyong address, numero ng telepono, at e-mail address;
  • isang pahayag na mayroon kang magandang loob na paniniwala na ang paggamit ng hindi kanais-nais na materyal ay hindi pinahihintulutan ng may-ari ng copyright, ahente nito, o sa ilalim ng batas; at
  • isang pahayag na ang impormasyon sa notification ay tumpak, at sa ilalim ng parusa ng pagsisinungaling, na ikaw ang may-ari ng copyright na di-umano'y nilabag o na pinahintulutan kang kumilos sa ngalan ng may-ari ng copyright.

Pakitandaan na, alinsunod sa 17 USC § 512(f), anumang maling representasyon ng materyal na katotohanan sa isang nakasulat na abiso ay awtomatikong sasailalim sa nagrereklamong partido sa pananagutan para sa anumang mga pinsala, gastos at bayad sa abogado na natamo namin kaugnay ng nakasulat na abiso at paratang ng paglabag sa copyright.

Heneral

Ang Mga Tuntuning ito ay napapailalim sa paminsan-minsang pagbabago, at kung gumawa kami ng anumang malalaking pagbabago, maaari ka naming abisuhan sa pamamagitan ng pagpapadala sa iyo ng isang e-mail sa huling e-mail address na iyong ibinigay sa amin at/o sa pamamagitan ng kitang-kitang pag-post ng abiso ng mga pagbabago sa aming Lugar. Responsable ka sa pagbibigay sa amin ng iyong pinakabagong e-mail address. Kung sakaling ang huling e-mail address na iyong ibinigay sa amin ay hindi wasto ang aming pagpapadala ng e-mail na naglalaman ng naturang paunawa ay gayunpaman ay bubuo ng epektibong paunawa ng mga pagbabagong inilarawan sa paunawa. Ang anumang mga pagbabago sa Mga Tuntuning ito ay magkakabisa sa pinakamaagang tatlumpung (30) araw sa kalendaryo kasunod ng aming pagpapadala ng isang paunawa sa e-mail sa iyo o tatlumpung (30) araw sa kalendaryo kasunod ng aming pag-post ng paunawa ng mga pagbabago sa aming Site. Ang mga pagbabagong ito ay magiging epektibo kaagad para sa mga bagong gumagamit ng aming Site. Ang patuloy na paggamit ng aming Site kasunod ng paunawa ng naturang mga pagbabago ay magsasaad ng iyong pagkilala sa mga naturang pagbabago at kasunduan na sumailalim sa mga tuntunin at kundisyon ng naturang mga pagbabago. Resolusyon sa hindi pagkakaunawaan. Mangyaring basahin nang mabuti ang Arbitration Agreement na ito. Ito ay bahagi ng iyong kontrata sa Kumpanya at nakakaapekto sa iyong mga karapatan. Naglalaman ito ng mga pamamaraan para sa MANDATORY BIDING ARBITRATION AT ISANG CLASS ACTION WAIVER.

Applicability ng Arbitration Agreement. Ang lahat ng mga paghahabol at hindi pagkakaunawaan na may kaugnayan sa Mga Tuntunin o ang paggamit ng anumang produkto o serbisyo na ibinigay ng Kumpanya na hindi malulutas nang impormal o sa maliit na korte ng paghahabol ay dapat lutasin sa pamamagitan ng may-bisang arbitrasyon sa isang indibidwal na batayan sa ilalim ng mga tuntunin ng Kasunduan sa Arbitrasyon na ito. Maliban kung napagkasunduan, ang lahat ng mga paglilitis sa arbitrasyon ay gaganapin sa Ingles. Ang Kasunduan sa Arbitrasyon na ito ay nalalapat sa iyo at sa Kumpanya, at sa anumang mga subsidiary, kaakibat, ahente, empleyado, nauna sa interes, mga kahalili, at itinalaga, gayundin sa lahat ng awtorisado o hindi awtorisadong mga user o benepisyaryo ng mga serbisyo o kalakal na ibinigay sa ilalim ng Mga Tuntunin.

Kinakailangan sa Paunawa at Impormal na Paglutas ng Hindi Pagkakaunawaan. Bago maaaring humingi ng arbitrasyon ang alinmang partido, dapat munang magpadala ang partido sa kabilang partido ng nakasulat na Notice of Dispute na naglalarawan sa kalikasan at batayan ng claim o hindi pagkakaunawaan, at ang hiniling na lunas. Ang Paunawa sa Kumpanya ay dapat ipadala sa: 16192 Coastal Highway. Pagkatapos matanggap ang Paunawa, ikaw at ang Kumpanya ay maaaring subukang lutasin ang paghahabol o hindi pagkakaunawaan nang hindi pormal. Kung hindi mo niresolba at ng Kumpanya ang paghahabol o pagtatalo sa loob ng tatlumpung (30) araw pagkatapos matanggap ang Paunawa, maaaring magsimula ang alinmang partido ng paglilitis sa arbitrasyon. Ang halaga ng anumang alok sa pag-areglo na ginawa ng sinumang partido ay hindi maaaring ibunyag sa arbitrator hanggang matapos matukoy ng arbitrator ang halaga ng award kung saan ang alinmang partido ay may karapatan.

Mga Panuntunan sa Arbitrasyon. Ang arbitrasyon ay dapat simulan sa pamamagitan ng American Arbitration Association, isang itinatag na alternatibong tagapagbigay ng solusyon sa hindi pagkakaunawaan na nag-aalok ng arbitrasyon gaya ng itinakda sa seksyong ito. Kung ang AAA ay hindi magagamit sa arbitrate, ang mga partido ay dapat sumang-ayon na pumili ng alternatibong ADR Provider. Ang mga alituntunin ng ADR Provider ay dapat mamamahala sa lahat ng aspeto ng arbitrasyon maliban kung ang mga tuntunin ay sumasalungat sa Mga Tuntunin. Ang AAA Consumer Arbitration Rules na namamahala sa arbitrasyon ay available online sa adr.org o sa pamamagitan ng pagtawag sa AAA sa 1-800-778-7879. Ang arbitrasyon ay dapat isagawa ng isang solong, neutral na arbitrator. Anumang mga paghahabol o pagtatalo kung saan ang kabuuang halaga ng hinihinging parangal ay mas mababa sa Sampung Libong US Dollars (US $10,000.00) ay maaaring malutas sa pamamagitan ng umiiral na non-appearance-based arbitration, sa opsyon ng partido na naghahanap ng lunas. Para sa mga paghahabol o hindi pagkakaunawaan kung saan ang kabuuang halaga ng hinihinging award ay Sampung Libong US Dollars (US $10,000.00) o higit pa, ang karapatan sa isang pagdinig ay matutukoy ng Mga Panuntunan sa Arbitrasyon. Ang anumang pagdinig ay gaganapin sa isang lokasyon sa loob ng 100 milya mula sa iyong tirahan, maliban kung ikaw ay nakatira sa labas ng Estados Unidos, at maliban kung ang mga partido ay sumang-ayon sa ibang paraan. Kung ikaw ay naninirahan sa labas ng US, ang arbitrator ay magbibigay sa mga partido ng makatwirang paunawa ng petsa, oras at lugar ng anumang oral na mga pagdinig. Ang anumang paghatol sa award na ibinigay ng arbitrator ay maaaring ilagay sa alinmang korte ng karampatang hurisdiksyon. Kung bibigyan ka ng arbitrator ng award na mas malaki kaysa sa huling alok ng settlement na ginawa ng Kumpanya sa iyo bago ang pagsisimula ng arbitrasyon, babayaran ka ng Kumpanya ng mas malaki sa award o $2,500.00. Bawat partido ay sasagutin ang sarili nitong mga gastos at mga disbursement na nagmumula sa arbitrasyon at dapat magbayad ng pantay na bahagi ng mga bayarin at gastos ng ADR Provider.

Mga Panuntunan sa Arbitrasyon. Kung ang arbitrasyon na hindi batay sa hitsura ay inihalal, ang arbitrasyon ay isasagawa sa pamamagitan ng telepono, online at/o batay lamang sa nakasulat na mga pagsusumite; ang tiyak na paraan ay pipiliin ng partidong nagpasimula ng arbitrasyon. Ang arbitrasyon ay hindi dapat magsasangkot ng anumang personal na pagpapakita ng mga partido o mga saksi maliban kung napagkasunduan ng mga partido.

Mga Limitasyon sa Oras. Kung ikaw o ang Kumpanya ay magpapatuloy sa arbitrasyon, ang aksyon sa arbitrasyon ay dapat na simulan at/o hilingin sa loob ng batas ng mga limitasyon at sa loob ng anumang deadline na ipinataw sa ilalim ng Mga Panuntunan ng AAA para sa nauugnay na paghahabol.

Awtoridad ng Arbitrator. Kung sinimulan ang arbitrasyon, ang arbitrator ang magpapasya sa mga karapatan at pananagutan mo at ng Kumpanya, at ang hindi pagkakaunawaan ay hindi pagsasama-samahin sa anumang iba pang usapin o isasama sa anumang iba pang mga kaso o partido. Ang arbitrator ay dapat magkaroon ng awtoridad na magbigay ng mga mosyon na dispositive ng lahat o bahagi ng anumang paghahabol. Ang arbitrator ay dapat magkaroon ng awtoridad na magbigay ng pera na pinsala, at magbigay ng anumang hindi pera na remedyo o kaluwagan na magagamit ng isang indibidwal sa ilalim ng naaangkop na batas, ang AAA Rules, at ang Mga Tuntunin. Ang arbitrator ay dapat mag-isyu ng nakasulat na award at pahayag ng desisyon na naglalarawan sa mahahalagang natuklasan at konklusyon kung saan nakabatay ang award. Ang arbitrator ay may parehong awtoridad na magbigay ng relief sa isang indibidwal na batayan na magiging isang hukom sa isang hukuman ng batas. Ang award ng arbitrator ay pinal at may bisa sa iyo at sa Kumpanya.

Pagwawaksi sa Paglilitis ng Hurado. ANG MGA PARTIDO DITO AY ITINATAWID ANG KANILANG CONSTITUTIONAL AT STATUTORY KARAPATAN UPANG PUMUNTA SA KORTE AT MAGKAROON NG PAGSUBOK SA HARAP NG ISANG HUKOM O ISANG HURADO, sa halip ay pinili na ang lahat ng mga paghahabol at hindi pagkakaunawaan ay dapat lutasin sa pamamagitan ng arbitrasyon sa ilalim ng Arbitration Agreement na ito. Ang mga pamamaraan ng arbitrasyon ay karaniwang mas limitado, mas mahusay at mas mura kaysa sa mga patakarang naaangkop sa isang hukuman at napapailalim sa napakalimitadong pagsusuri ng isang hukuman. Kung sakaling magkaroon ng anumang paglilitis sa pagitan mo at ng Kumpanya sa alinmang korte ng estado o pederal sa isang demanda upang bakantehin o ipatupad ang isang award sa arbitrasyon o kung hindi man, IKAW AT ANG KUMPANYA AY IBABAW ANG LAHAT NG KARAPATAN SA ISANG PAGSUBOK NG HURADO, sa halip ay pipiliin na malutas ang hindi pagkakaunawaan ng isang hukom.

Pagwawaksi ng Klase o Pinagsama-samang Pagkilos. Ang lahat ng mga paghahabol at hindi pagkakaunawaan sa loob ng saklaw ng kasunduan sa arbitrasyon na ito ay dapat na arbitrasyon o litigasyon sa isang indibidwal na batayan at hindi sa batayan ng klase, at ang mga paghahabol ng higit sa isang customer o user ay hindi maaaring arbitrasyon o litigasyon nang sama-sama o pagsamahin sa sinumang iba pang customer o gumagamit.

Pagiging kompidensyal. Ang lahat ng aspeto ng paglilitis sa arbitrasyon ay dapat na mahigpit na kumpidensyal. Sumasang-ayon ang mga partido na panatilihin ang pagiging kumpidensyal maliban kung kinakailangan ng batas. Ang talatang ito ay hindi dapat pumipigil sa isang partido na magsumite sa korte ng batas ng anumang impormasyong kinakailangan upang maipatupad ang Kasunduang ito, upang ipatupad ang isang arbitration award, o upang humingi ng injunctive o patas na kaluwagan.

Pagkahihiwalay. Kung ang anumang bahagi o bahagi ng Kasunduan sa Arbitrasyon na ito ay napatunayang hindi wasto o hindi maipapatupad ng isang hukuman na may karampatang hurisdiksyon sa ilalim ng batas, kung gayon ang partikular na bahagi o mga bahagi ay walang puwersa at epekto at dapat putulin at ang natitirang bahagi ng Kasunduan ay dapat magpatuloy sa buong puwersa at epekto.

Karapatang Mag-Waive. Anuman o lahat ng mga karapatan at limitasyon na itinakda sa Kasunduan sa Arbitrasyon na ito ay maaaring iwaksi ng partido kung saan iginiit ang paghahabol. Ang nasabing pagwawaksi ay hindi dapat talikdan o makakaapekto sa anumang iba pang bahagi ng Kasunduan sa Arbitrasyon na ito.

Kaligtasan ng Kasunduan. Ang Arbitration Agreement na ito ay makakaligtas sa pagwawakas ng iyong relasyon sa Kumpanya.

Small Claims Court. Gayunpaman ang nabanggit, ikaw o ang Kumpanya ay maaaring magdala ng indibidwal na aksyon sa maliit na korte ng paghahabol.

Emergency Equitable Relief. Sa anumang paraan ang nabanggit, alinman sa partido ay maaaring humingi ng emerhensiyang patas na kaluwagan sa harap ng isang estado o pederal na hukuman upang mapanatili ang status quo na nakabinbing arbitrasyon. Ang isang kahilingan para sa pansamantalang mga hakbang ay hindi dapat ituring na isang pagwawaksi ng anumang iba pang mga karapatan o obligasyon sa ilalim ng Kasunduan sa Arbitrasyon na ito.

Mga Claim na Hindi Sumasailalim sa Arbitrasyon. Sa kabila ng nabanggit, ang mga paghahabol ng paninirang-puri, paglabag sa Computer Fraud and Abuse Act, at paglabag o maling paggamit ng patent, copyright, trademark o trade secret ng kabilang partido ay hindi dapat sumailalim sa Arbitration Agreement na ito.

Sa anumang pagkakataon kung saan pinahihintulutan ng nabanggit na Kasunduan sa Arbitrasyon ang mga partido na maglitis sa hukuman, sumasang-ayon ang mga partido na magsumite sa personal na hurisdiksyon ng mga hukuman na matatagpuan sa loob ng Netherlands County, California, para sa mga naturang layunin.

Ang Site ay maaaring sumailalim sa mga batas sa pagkontrol sa pag-export ng US at maaaring sumailalim sa mga regulasyon sa pag-export o pag-import sa ibang mga bansa. Sumasang-ayon kang hindi i-export, muling i-export, o ilipat, direkta o hindi direkta, ang anumang teknikal na data ng US na nakuha mula sa Kumpanya, o anumang mga produkto na gumagamit ng naturang data, na lumalabag sa mga batas o regulasyon sa pag-export ng United States.

Ang kumpanya ay matatagpuan sa address sa Seksyon 10.8. Kung ikaw ay residente ng California, maaari kang mag-ulat ng mga reklamo sa Complaint Assistance Unit ng Division of Consumer Product ng California Department of Consumer Affairs sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa kanila nang nakasulat sa 400 R Street, Sacramento, CA 95814, o sa pamamagitan ng telepono sa (800). ) 952-5210.

Elektronikong Komunikasyon. Ang mga komunikasyon sa pagitan mo at ng Kumpanya ay gumagamit ng mga elektronikong paraan, kung ginagamit mo ang Site o magpadala sa amin ng mga email, o kung ang Kumpanya ay nag-post ng mga abiso sa Site o nakikipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng email. Para sa mga layuning kontraktwal, ikaw ay (a) pumapayag na tumanggap ng mga komunikasyon mula sa Kumpanya sa isang elektronikong anyo; at (b) sumang-ayon na ang lahat ng mga tuntunin at kundisyon, kasunduan, abiso, pagsisiwalat, at iba pang komunikasyon na ibinibigay sa iyo ng Kumpanya sa elektronikong paraan ay tumutupad sa anumang legal na obligasyon na matutugunan ng naturang mga komunikasyon kung ito ay nakasulat sa hard copy.

Buong Tuntunin. Ang Mga Tuntuning ito ay bumubuo sa buong kasunduan sa pagitan mo at sa amin tungkol sa paggamit ng Site. Ang aming kabiguan na gamitin o ipatupad ang anumang karapatan o probisyon ng Mga Tuntuning ito ay hindi dapat gumana bilang isang pagwawaksi ng naturang karapatan o probisyon. Ang mga pamagat ng seksyon sa Mga Tuntuning ito ay para sa kaginhawahan lamang at walang legal o kontraktwal na epekto. Ang salitang "kabilang" ay nangangahulugang "kabilang ang walang limitasyon". Kung ang anumang probisyon ng Mga Tuntuning ito ay pinaniniwalaang hindi wasto o hindi maipapatupad, ang iba pang mga probisyon ng Mga Tuntunin na ito ay hindi mababawasan at ang di-wasto o hindi maipapatupad na probisyon ay ituring na binago upang ito ay wasto at maipapatupad sa maximum na lawak na pinahihintulutan ng batas. Ang iyong relasyon sa Kumpanya ay sa isang independiyenteng kontratista, at walang partido ang ahente o kasosyo ng isa. Ang Mga Tuntuning ito, at ang iyong mga karapatan at obligasyon dito, ay hindi maaaring italaga, i-subcontract, italaga, o kung hindi man ay ilipat mo nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng Kumpanya, at anumang pagtatangkang pagtatalaga, subkontrata, delegasyon, o paglipat na lumalabag sa nabanggit ay magiging walang bisa at walang bisa. Maaaring malayang italaga ng kumpanya ang Mga Tuntuning ito. Ang mga tuntunin at kundisyon na itinakda sa Mga Tuntuning ito ay may bisa sa mga nakatalaga.

Ang iyong Privacy. Pakibasa ang aming Patakaran sa Privacy.

Impormasyon sa Copyright/Trademark. Copyright ©. Lahat ng karapatan ay nakalaan. Ang lahat ng mga trademark, logo at mga marka ng serbisyo na ipinapakita sa Site ay pag-aari namin o pag-aari ng iba pang mga third-party. Hindi ka pinahihintulutang gamitin ang Mga Marka na ito nang wala ang aming paunang nakasulat na pahintulot o ang pahintulot ng naturang ikatlong partido na maaaring nagmamay-ari ng Mga Marka.

Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan

Address:
16192 Coastal Highway

Email: [email protected]

Telepono: +1-415-937-7737