Safe Deal - Licencni ugovor za krajnjeg korisnika - zaštitite se od nepovoljnih ponuda, prijevara i loše usluge.
path

Licencni ugovor krajnjeg korisnika (EULA) proširenja Safe Deal

Ovaj Licencni ugovor za krajnjeg korisnika ("EULA") pravni je ugovor između vas i Web Panda Inc. Naš EULA stvoren je pomoću EULA predloška za proširenje sigurnog ugovora.

Ovaj EULA ugovor regulira vašu nabavu i korištenje našeg softvera Safe Deal Extension ("Softver") izravno od Web Panda Inc. ili neizravno preko ovlaštenog preprodavača ili distributera Web Panda Inc. ("Prodavač").

Pažljivo pročitajte ovaj EULA ugovor prije dovršetka postupka instalacije i korištenja softvera Safe Deal Extension. Omogućuje licencu za korištenje softvera Safe Deal Extension i sadrži informacije o jamstvu i odricanje od odgovornosti.

Ako se registrirate za besplatnu probnu verziju softvera Safe Deal Extension, ovaj EULA ugovor također će regulirati tu probu. Klikom na "prihvaćam" ili instaliranjem i/ili korištenjem softvera Safe Deal Extension, potvrđujete svoje prihvaćanje softvera i pristajete na obveze prema uvjetima ovog EULA ugovora.

Ako ulazite u ovaj EULA ugovor u ime tvrtke ili drugog pravnog subjekta, izjavljujete da imate ovlasti obvezati takav subjekt i njegova povezana društva na ove odredbe i uvjete. Ako nemate takvo ovlaštenje ili ako se ne slažete s odredbama i uvjetima ovog EULA ugovora, nemojte instalirati niti koristiti softver i ne smijete prihvatiti ovaj EULA ugovor.

Ovaj EULA ugovor primjenjivat će se samo na softver koji isporučuje Web Panda Inc. bez obzira na to spominje li se ili opisuje drugi softver. Uvjeti se također odnose na sva ažuriranja, dodatke, internetske usluge i usluge podrške za softver Web Panda Inc., osim ako te stavke ne prate drugi uvjeti prilikom isporuke. Ako je tako, vrijede ti uvjeti.

Dodjela licence

Web Panda Inc. vam ovime daje osobnu, neprenosivu, neekskluzivnu licencu za korištenje softvera Safe Deal Extension na vašim uređajima u skladu s uvjetima ovog EULA ugovora.

Dopušteno vam je učitavanje softvera Safe Deal Extension (na primjer, računalo, prijenosno računalo, mobitel ili tablet) pod vašom kontrolom. Vi ste odgovorni osigurati da vaš uređaj ispunjava minimalne zahtjeve softvera Safe Deal Extension.

Nije vam dopušteno:

  • Uređivati, mijenjati, modificirati, prilagođavati, prevoditi ili na drugi način mijenjati cijeli ili bilo koji dio Softvera niti dopustiti da se cijeli ili bilo koji dio Softvera kombinira ili ugradi u bilo koji drugi softver, niti dekompilirati, rastaviti ili napraviti obrnuti inženjering Softver ili pokušaj da se takve stvari urade
  • Reproducirati, kopirati, distribuirati, preprodavati ili na drugi način koristiti softver u bilo koju komercijalnu svrhu
  • Dopustite bilo kojoj trećoj strani korištenje softvera u ime ili za dobrobit bilo koje treće strane
  • Koristite softver na bilo koji način koji krši bilo koji primjenjivi lokalni, nacionalni ili međunarodni zakon
  • koristiti softver u bilo koju svrhu koju Web Panda Inc. smatra kršenjem ovog EULA ugovora

Intelektualno vlasništvo i vlasništvo

Web Panda Inc. će u svakom trenutku zadržati vlasništvo nad Softverom koji ste izvorno preuzeli i nad svim kasnijim preuzimanjima Softvera od strane vas. Softver (i autorska prava, te druga prava intelektualnog vlasništva bilo koje prirode u Softveru, uključujući sve njegove izmjene) jesu i ostat će vlasništvo Web Panda Inc.

Web Panda Inc. zadržava pravo davanja licenci za korištenje softvera trećim stranama.

Raskid

Ovaj EULA ugovor stupa na snagu od datuma kada ste prvi put upotrijebili Softver i vrijedit će do raskida. Možete ga prekinuti u bilo kojem trenutku uz pisanu obavijest Web Pandi Inc.

Također će odmah prekinuti ako se ne pridržavate bilo koje odredbe ovog EULA ugovora. Po takvom raskidu, licence dodijeljene ovim EULA ugovorom će odmah prestati i vi se slažete da ćete zaustaviti svaki pristup i korištenje softvera. Odredbe koje po svojoj prirodi traju i opstaju ostat će na snazi i nakon raskida ovog EULA ugovora.

Mjerodavno pravo

Ovaj EULA ugovor i svaki spor koji proizlazi iz ili u vezi s ovim EULA ugovorom bit će uređen i tumačen u skladu s našim zakonima