Safe Deal - zaštitite se od loših ponuda, prijevara i loše usluge.
path

Uvjeti korištenja web stranice

Verzija 1.0

Web-mjesto Safe Deal koje se nalazi na https://www.joinsafedeal.com/ djelo je zaštićeno autorskim pravima koje pripada Web Panda Inc.. Određene značajke web-mjesta mogu podlijegati dodatnim smjernicama, uvjetima ili pravilima, koja će biti objavljena na Stranica u vezi s takvim značajkama.

Svi takvi dodatni uvjeti, smjernice i pravila uključeni su referencom u ove Uvjete.

Ovi Uvjeti korištenja opisuju pravno obvezujuće odredbe i uvjete koji nadziru vašu upotrebu Stranice. PRIJAVLJIVANJEM NA STRANICU, SUKLADNI STE S OVIM UVJETIMA i izjavljujete da imate ovlasti i sposobnost prihvatiti ove Uvjete. TREBATE IMATI NAJMANJE 18 GODINA KAKO BISTE PRISTUPILI STRANICI. AKO SE NE SLAŽETE SA SVIM ODREDBAMA OVIH UVJETA, NEMOJTE SE PRIJAVLJIVATI I/ILI KORISTITI STRANICU.

Pristup stranici

Podložno ovim Uvjetima. Tvrtka vam daje neprenosivu, neisključivu, opozivu, ograničenu licencu za pristup Stranici isključivo za vašu osobnu, nekomercijalnu upotrebu.

Određena ograničenja. Prava koja su vam odobrena ovim Uvjetima podliježu sljedećim ograničenjima: (a) ne smijete prodavati, iznajmljivati, iznajmljivati, prenositi, dodjeljivati, distribuirati, hostirati ili na drugi način komercijalno iskorištavati Stranicu; (b) nećete mijenjati, raditi izvedene radove, rastavljati, obrnuto kompajlirati ili vršiti obrnuti inženjering bilo kojeg dijela Stranice; (c) nećete pristupiti web stranici kako biste izgradili sličnu ili konkurentnu web stranicu; i (d) osim kako je ovdje izričito navedeno, niti jedan dio Stranice ne smije se kopirati, reproducirati, distribuirati, ponovno objavljivati, preuzimati, prikazivati, objavljivati ili prenositi u bilo kojem obliku ili na bilo koji način osim ako nije drugačije naznačeno, svako buduće izdanje, ažuriranje ili drugi dodaci funkcionalnosti stranice podliježu ovim Uvjetima. Sve obavijesti o autorskim pravima i drugim pravima vlasništva na stranici moraju se zadržati na svim njezinim kopijama.

Tvrtka zadržava pravo promijeniti, obustaviti ili ukinuti Stranicu sa ili bez obavijesti. Odobrili ste da se tvrtka neće smatrati odgovornom prema vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu promjenu, prekid ili ukidanje stranice ili bilo kojeg dijela.

Bez podrške ili održavanja. Slažete se da Tvrtka neće imati nikakvu obvezu pružiti vam bilo kakvu podršku u vezi sa Stranicom.

Isključujući bilo koji korisnički sadržaj koji možete pružiti, svjesni ste da su sva prava intelektualnog vlasništva, uključujući autorska prava, patente, zaštitne znakove i poslovne tajne, na Stranici i njenom sadržaju u vlasništvu Društva ili dobavljača Društva. Imajte na umu da vam ovi Uvjeti i pristup web-mjestu ne daju nikakva prava, vlasništvo ili interes u bilo kakvim pravima intelektualnog vlasništva, osim ograničenih prava pristupa navedenih u odjeljku 2.1. Tvrtka i njeni dobavljači pridržavaju sva prava koja nisu navedena u ovim Uvjetima.

Veze i oglasi trećih strana; Ostali korisnici

Linkovi i oglasi trećih strana. Stranica može sadržavati poveznice na web stranice i usluge trećih strana i/ili prikazivati oglase za treće strane. Takve veze i oglasi trećih strana nisu pod kontrolom Društva, a Tvrtka nije odgovorna ni za kakve veze i oglase trećih strana. Tvrtka omogućuje pristup ovim vezama i oglasima trećih strana samo kao pogodnost za vas i ne pregledava, odobrava, nadzire, podržava, jamči niti daje bilo kakve izjave u vezi s vezama i oglasima trećih strana. Sve veze i oglase trećih strana koristite na vlastitu odgovornost i pri tome trebate primijeniti odgovarajuću razinu opreza i diskrecije. Kada kliknete bilo koju od poveznica i oglasa treće strane, primjenjuju se primjenjivi uvjeti i pravila treće strane, uključujući praksu treće strane o privatnosti i prikupljanju podataka.

Ostali korisnici. Svaki korisnik stranice je isključivo odgovoran za bilo koji i sav vlastiti korisnički sadržaj. Budući da ne kontroliramo korisnički sadržaj, prihvaćate i slažete se da nismo odgovorni za bilo kakav korisnički sadržaj, bilo da ste ga dostavili vi ili drugi. Suglasni ste da Tvrtka neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu kao rezultat takvih interakcija. Ako postoji spor između vas i bilo kojeg korisnika Stranice, nemamo obvezu uključiti se.

Ovime oslobađate i zauvijek razrješujete tvrtku i naše službenike, zaposlenike, agente, nasljednike i dodjeljuje, te se ovime odričete i odričete, svakog prošlog, sadašnjeg i budućeg spora, potraživanja, kontroverze, zahtjeva, prava, obveze, odgovornosti, radnje i uzrok radnje bilo koje vrste i prirode, koji su proizašli ili proizlaze izravno ili neizravno iz, ili koji se izravno ili neizravno odnose na, Stranicu. Ako ste stanovnik Kalifornije, ovime se odričete odjeljka 1542 građanskog zakona Kalifornije u vezi s gore navedenim, koji kaže: "opće oslobađanje ne odnosi se na potraživanja za koja vjerovnik ne zna ili ne sumnja da postoje u njegovu ili njezinu korist na vrijeme izvršenja otpusta, za koje je on ili ona znao da je moralo bitno utjecati na njegovu ili njezinu nagodbu s dužnikom."

Kolačići i web svjetionici. Kao i svaka druga web stranica, Safe Deal koristi 'kolačiće'. Ovi se kolačići koriste za pohranjivanje informacija uključujući postavke posjetitelja i stranice na web stranici kojima je posjetitelj pristupio ili ih je posjetio. Podaci se koriste za optimizaciju korisničkog iskustva prilagodbom sadržaja naše web stranice na temelju vrste preglednika posjetitelja i/ili drugih informacija.

Odricanje od odgovornosti

Stranica je dostupna na osnovi "kakva jest" i "kako je dostupna", a tvrtka i naši dobavljači izričito se odriču svih i svih jamstava i uvjeta bilo koje vrste, bilo izričitih, implicitnih ili zakonskih, uključujući sva jamstva ili uvjete prodaje , prikladnost za određenu svrhu, naslov, mirno uživanje, točnost ili nekršenje. Mi i naši dobavljači ne jamčimo da će stranica ispuniti vaše zahtjeve, da će biti dostupna neprekidno, pravovremeno, sigurno ili bez grešaka, ili da će biti točna, pouzdana, bez virusa ili drugog štetnog koda, potpuna, legalna , ili sigurno. Ako važeći zakon zahtijeva bilo kakva jamstva u vezi sa web mjestom, sva takva jamstva ograničena su na devedeset (90) dana od datuma prve uporabe.

Neke jurisdikcije ne dopuštaju isključivanje implicitnih jamstava, tako da se gore navedeno isključenje možda ne odnosi na vas. Neke jurisdikcije ne dopuštaju ograničenja trajanja impliciranog jamstva, tako da se gore navedeno ograničenje možda ne odnosi na vas.

Ograničenje odgovornosti

U najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, ni u kojem slučaju tvrtka ili naši dobavljači neće biti odgovorni vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu izgubljenu dobit, izgubljene podatke, troškove nabave zamjenskih proizvoda ili bilo kakve neizravne, posljedične, egzemplarne, slučajne, posebne ili kaznene štete koje proizlaze iz ili se odnose na ove uvjete ili vašu upotrebu ili nemogućnost korištenja stranice čak i ako je tvrtka obaviještena o mogućnosti takve štete. Pristup i korištenje stranice je prema vlastitom nahođenju i riziku te ćete isključivo vi biti odgovorni za bilo kakvo oštećenje vašeg uređaja ili računalnog sustava ili gubitak podataka koji iz toga proizađe.

U najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, bez obzira na sve što je ovdje sadržano u suprotnosti, naša odgovornost prema vama za bilo kakvu štetu koja proizlazi iz ili u vezi s ovim ugovorom, u svakom će trenutku biti ograničena na najviše pedeset američkih dolara (US $50). Postojanje više od jednog zahtjeva neće povećati ovo ograničenje. Slažete se da naši dobavljači neće snositi odgovornost bilo koje vrste koja proizlazi iz ili se odnosi na ovaj ugovor.

Neke jurisdikcije ne dopuštaju ograničenje ili isključenje odgovornosti za slučajne ili posljedične štete, tako da se gore navedeno ograničenje ili isključenje možda ne odnosi na vas.

Trajanje i raskid. U skladu s ovim Odjeljkom, ovi Uvjeti ostat će na snazi i učinku dok koristite Stranicu. Možemo suspendirati ili ukinuti vaša prava na korištenje web-mjesta u bilo kojem trenutku iz bilo kojeg razloga prema vlastitom nahođenju, uključujući bilo kakvo korištenje web-mjesta u suprotnosti s ovim Uvjetima. Nakon prestanka vaših prava prema ovim Uvjetima, vaš račun i pravo na pristup i korištenje stranice će se odmah ukinuti. Razumijete da svako ukidanje vašeg računa može uključivati brisanje vašeg korisničkog sadržaja povezanog s vašim računom iz naših živih baza podataka. Tvrtka neće snositi nikakvu odgovornost prema vama za bilo kakav ukidanje vaših prava prema ovim Uvjetima. Čak i nakon ukidanja vaših prava prema ovim Uvjetima, sljedeće odredbe ovih Uvjeta ostat će na snazi: Odjeljci 2 do 2.5, Odjeljci 3 i Odjeljci 4 do 10.

Pravila o autorskim pravima

Tvrtka poštuje intelektualno vlasništvo drugih i traži da korisnici naše stranice čine isto. U vezi s našom web stranicom, usvojili smo i implementirali politiku koja poštuje zakon o autorskim pravima koja predviđa uklanjanje svih materijala koji krše autorska prava i ukidanje korisnika naše mrežne stranice koji opetovano krše prava intelektualnog vlasništva, uključujući autorska prava. Ako smatrate da jedan od naših korisnika, korištenjem naše stranice, nezakonito krši autorska prava u djelu i želite da se materijal koji navodno krši autorska prava ukloni, sljedeće informacije u obliku pisane obavijesti (sukladno do 17 USC § 512(c)) moraju se dostaviti našem imenovanom agentu za autorska prava:

  • vaš fizički ili elektronički potpis;
  • identifikaciju djela zaštićenog autorskim pravima za koje tvrdite da su povrijeđena;
  • identifikaciju materijala na našim uslugama za koje tvrdite da krše autorska prava i za koje tražite da ih uklonimo;
  • dovoljno informacija koje nam omogućuju lociranje takvog materijala;
  • Vašu adresu, broj telefona i e-mail adresu;
  • izjavu da u dobroj vjeri vjerujete da korištenje spornog materijala nije ovlašteno od strane vlasnika autorskih prava, njegovog agenta ili prema zakonu; i
  • izjavu da su informacije u obavijesti točne, te pod kaznenom kaznom za krivokletstvo, da ste ili vlasnik autorskog prava koje je navodno povrijeđeno ili da ste ovlašteni djelovati u ime vlasnika autorskog prava.

Imajte na umu da, sukladno 17 USC § 512(f), svako krivo predstavljanje materijalne činjenice u pisanoj obavijesti automatski podvrgava tuženu stranu odgovornosti za sve štete, troškove i odvjetničke naknade koje smo imali u vezi s pisanom obavijesti i navodom o kršenje autorskih prava.

Općenito

Ovi Uvjeti podložni su povremenoj reviziji, a ako napravimo bilo kakve značajne izmjene, možemo vas obavijestiti slanjem e-pošte na posljednju adresu e-pošte koju ste nam dali i/ili istaknutim objavljivanjem obavijesti o promjenama na našem stranica. Vi ste odgovorni da nam dostavite svoju najnoviju adresu e-pošte. U slučaju da posljednja adresa e-pošte koju ste nam dali nije valjana, naše slanje e-pošte koja sadrži takvu obavijest će bez obzira na to predstavljati učinkovitu obavijest o promjenama opisanim u obavijesti. Sve promjene ovih Uvjeta stupaju na snagu najranije od trideset (30) kalendarskih dana nakon što smo vam poslali obavijest e-poštom ili trideset (30) kalendarskih dana od našeg objavljivanja obavijesti o promjenama na našoj stranici. Ove promjene će odmah stupiti na snagu za nove korisnike naše stranice. Nastavak korištenja našeg web-mjesta nakon obavijesti o takvim promjenama značit će vašu potvrdu takvih promjena i suglasnost s odredbama i uvjetima takvih promjena. Rješavanje sporova. Molimo pažljivo pročitajte ovaj Arbitražni sporazum. To je dio vašeg ugovora s tvrtkom i utječe na vaša prava. Sadrži postupke za OBVEZNU OBVEZUJUĆU ARBITRAŽU I ODRICANJE OD SKUPNE TUŽBE.

Primjenjivost arbitražnog sporazuma. Svi zahtjevi i sporovi u vezi s Uvjetima ili upotrebom bilo kojeg proizvoda ili usluge koju pruža Društvo, a koji se ne mogu riješiti neformalno ili na sudu za sporove male vrijednosti, rješavat će se obvezujućom arbitražom na pojedinačnoj osnovi prema uvjetima ovog Ugovora o arbitraži. Osim ako nije drugačije dogovoreno, svi arbitražni postupci će se voditi na engleskom jeziku. Ovaj ugovor o arbitraži odnosi se na vas i tvrtku te na sve podružnice, podružnice, agente, zaposlenike, prethodnike u interesu, nasljednike i opunomoćenike, kao i na sve ovlaštene ili neovlaštene korisnike ili korisnike usluga ili dobara pruženih prema Uvjetima.

Obavijest o obavijesti i neformalno rješavanje sporova. Prije nego što bilo koja strana može zatražiti arbitražu, mora prvo poslati drugoj strani pisanu Obavijest o sporu u kojoj opisuje prirodu i osnovu tužbenog zahtjeva ili spora, te traženu olakšicu. Obavijest Društvu treba poslati na: 16192 Coastal Highway. Nakon primitka Obavijesti, Vi i Tvrtka možete pokušati neformalno riješiti zahtjev ili spor. Ako vi i Društvo ne riješite zahtjev ili spor u roku od trideset (30) dana nakon primitka Obavijesti, bilo koja strana može pokrenuti arbitražni postupak. Iznos bilo koje ponude za nagodbu koju je dala bilo koja strana ne smije se otkriti arbitru sve dok arbitar ne odredi iznos nagrade na koju bilo koja strana ima pravo.

Arbitražna pravila. Arbitraža će se pokrenuti putem Američke arbitražne udruge, uspostavljenog pružatelja usluga alternativnog rješavanja sporova koji nudi arbitražu kako je navedeno u ovom odjeljku. Ako AAA nije dostupan za arbitražu, strane će se dogovoriti da odaberu alternativnog pružatelja ADR-a. Pravila Pružatelja ADR-a regulirat će sve aspekte arbitraže osim u mjeri u kojoj su takva pravila u suprotnosti s Uvjetima. Pravila AAA potrošačke arbitraže koja reguliraju arbitražu dostupna su online na adr.org ili nazovite AAA na broj 1-800-778-7879. Arbitražu će voditi jedan, neutralni arbitar. Svi zahtjevi ili sporovi u kojima je ukupni iznos tražene nagrade manji od deset tisuća američkih dolara (10.000,00 američkih dolara) mogu se riješiti obvezujućom arbitražom koja se ne temelji na pojavljivanju, po izboru strane koja traži pomoć. Za zahtjeve ili sporove u kojima je ukupni iznos tražene nagrade deset tisuća američkih dolara (10.000,00 američkih dolara) ili više, pravo na saslušanje bit će određeno Arbitražnim pravilima. Bilo koje saslušanje održat će se na lokaciji unutar 100 milja od vašeg prebivališta, osim ako ne živite izvan Sjedinjenih Država i ako se strane ne dogovore drugačije. Ako živite izvan SAD-a, arbitar će strankama dati razumnu obavijest o datumu, vremenu i mjestu bilo kojeg usmenog saslušanja. Svaka presuda o pravorijeku koju je donio arbitar može se unijeti u bilo koji nadležni sud. Ako vam arbitar dodijeli nagradu koja je veća od zadnje ponude za nagodbu koju vam je tvrtka dala prije pokretanja arbitraže, tvrtka će vam platiti nagradu koja je veća ili 2.500,00 USD. Svaka će stranka snositi vlastite troškove i isplate proizašle iz arbitraže te će platiti jednaki udio u naknadama i troškovima pružatelja ADR-a.

Arbitražna pravila. Ako je izabrana arbitraža bez pojavljivanja, arbitraža će se voditi telefonom, putem interneta i/ili isključivo na temelju pisanih podnesaka; konkretan način odabire stranka koja pokreće arbitražu. Arbitraža neće uključivati nikakvo osobno pojavljivanje stranaka ili svjedoka osim ako se strane drugačije ne dogovore.

Vremenska ograničenja. Ako vi ili Tvrtka pokrenete arbitražu, arbitražna radnja mora biti pokrenuta i/ili zahtijevana unutar zastare i unutar bilo kojeg roka određenog Pravilima AAA za odgovarajući zahtjev.

Ovlaštenje arbitra. Ako se pokrene arbitraža, arbitar će odlučiti o pravima i obvezama vas i Društva, a spor se neće objediniti s bilo kojim drugim stvarima niti spojiti s bilo kojim drugim predmetima ili strankama. Arbitar će imati ovlasti odobriti prijedloge koji su pozitivni u odnosu na cijeli ili dio bilo kojeg zahtjeva. Arbitar će imati ovlasti dodijeliti novčanu odštetu i odobriti bilo koji nenovčani pravni lijek ili olakšicu koja je dostupna pojedincu prema primjenjivom zakonu, Pravilima AAA i Uvjetima. Arbitar će izdati pisanu pravorijek i izjavu o odluci u kojoj će opisati bitne nalaze i zaključke na kojima se pravorijek temelji. Arbitar ima iste ovlasti dodijeliti olakšicu na individualnoj osnovi koju bi imao sudac na sudu. Odluka arbitra je konačna i obvezujuća za vas i tvrtku.

Odricanje od suđenja pred porotom. STRANE SE OVIM ODRIČU SVOJIH USTAVNIH I ZAKONSKIH PRAVA NA SUD I NA SUĐENJE PRED SUKOM ILI POROTOM, umjesto da izaberu da će se svi zahtjevi i sporovi rješavati arbitražom prema ovom Ugovoru o arbitraži. Arbitražni postupci obično su ograničeniji, učinkovitiji i jeftiniji od pravila koja se primjenjuju na sudu i podliježu vrlo ograničenoj reviziji od strane suda. U slučaju da dođe do bilo kakvog spora između vas i Društva na bilo kojem državnom ili saveznom sudu u parnici za poništavanje ili provedbu arbitražne odluke ili na neki drugi način, VI I TVRTKA SE ODRIĆETE SVIH PRAVA NA POROTNO SUĐENJE, umjesto da odlučite da se spor riješi. od strane suca.

Odricanje od grupnih ili konsolidiranih tužbi. Sva potraživanja i sporovi unutar opsega ovog sporazuma o arbitraži moraju biti arbitražni ili sporeni na pojedinačnoj osnovi, a ne na grupnoj osnovi, a zahtjevi više od jednog kupca ili korisnika ne mogu biti arbitražni ili parničeni zajedno ili konsolidirani s zahtjevima bilo kojeg drugog kupca ili korisnika.

Povjerljivost. Svi aspekti arbitražnog postupka bit će strogo povjerljivi. Strane su suglasne da će čuvati povjerljivost osim ako nije drugačije propisano zakonom. Ovaj stavak neće spriječiti stranku da podnese sudu sve informacije potrebne za izvršenje ovog Ugovora, za izvršenje arbitražne odluke ili za traženje zabrane ili pravične pravne zaštite.

Odvojivost. Ako bilo koji dio ili dijelove ovog Arbitražnog sporazuma prema zakonu utvrdi da su nevaljani ili neprovedivi od strane nadležnog suda, tada će takav određeni dio ili dijelovi biti bez snage i učinka i bit će raskinuti, a ostatak Ugovora će nastaviti punom snagom i učinkom.

Pravo na odricanje. Bilo kojeg ili svih prava i ograničenja navedenih u ovom Arbitražnom ugovoru može se odreći strana protiv koje je postavljen zahtjev. Takvo odricanje ne odriče se niti utječe na bilo koji drugi dio ovog Ugovora o arbitraži.

Opstanak sporazuma. Ovaj ugovor o arbitraži ostat će na snazi i nakon raskida vašeg odnosa s tvrtkom.

Sud za male sporove. Bez obzira na gore navedeno, ili vi ili tvrtka možete pokrenuti pojedinačnu tužbu na sudu za sporove male vrijednosti.

Hitna pravna pomoć. Bez obzira na gore navedeno, bilo koja strana može tražiti hitnu pravičnu olakšicu pred državnim ili saveznim sudom kako bi održala status quo do arbitraže. Zahtjev za privremene mjere neće se smatrati odricanjem od bilo kojih drugih prava ili obveza prema ovom Ugovoru o arbitraži.

Zahtjevi koji ne podliježu arbitraži. Bez obzira na prethodno navedeno, tužbe za klevetu, kršenje Zakona o računalnim prijevarama i zlouporabi te kršenje ili zlouporaba patenata, autorskih prava, zaštitnih znakova ili poslovnih tajni druge strane neće biti predmetom ovog Ugovora o arbitraži.

U bilo kojim okolnostima u kojima gore navedeni Arbitražni sporazum dopušta strankama da vode parnicu na sudu, strane se ovime slažu podvrgnuti se osobnoj nadležnosti sudova koji se nalaze unutar Nizozemske županije, Kalifornija, u te svrhe.

Stranica može podlijegati američkim zakonima o kontroli izvoza i može podlijegati izvoznim ili uvoznim propisima u drugim zemljama. Suglasni ste da nećete izvoziti, ponovno izvoziti ili prenositi, izravno ili neizravno, bilo koje američke tehničke podatke stečene od Društva ili bilo koje proizvode koji koriste takve podatke, čime se krše izvozni zakoni ili propisi Sjedinjenih Država.

Tvrtka se nalazi na adresi u odjeljku 10.8. Ako ste stanovnik Kalifornije, možete prijaviti pritužbe Jedinici za pomoć pri pritužbama Odjela za potrošačke proizvode Kalifornijskog odjela za zaštitu potrošača tako da ih kontaktirate pismenim putem na 400 R Street, Sacramento, CA 95814 ili telefonom na (800 ) 952-5210.

Elektroničke komunikacije. Komunikacija između vas i Tvrtke koristi se elektroničkim sredstvima, bilo da koristite Stranicu ili nam šaljete e-poštu, bilo da Tvrtka objavljuje obavijesti na Stranici ili komunicira s Vama putem e-pošte. U ugovorne svrhe, vi (a) pristajete primati komunikacije od Društva u elektroničkom obliku; i (b) suglasni da sve odredbe i uvjeti, ugovori, obavijesti, objave i druga komunikacija koju Vam tvrtka dostavlja elektroničkim putem zadovoljavaju sve zakonske obveze koje bi takve komunikacije zadovoljile da su u tiskanom obliku.

Cjelokupni uvjeti. Ovi Uvjeti sačinjavaju cjelokupni ugovor između vas i nas u vezi s korištenjem stranice. Naš neuspjeh da iskoristimo ili provedemo bilo koje pravo ili odredbu ovih Uvjeta neće se smatrati odricanjem od takvog prava ili odredbe. Naslovi odjeljaka u ovim Uvjetima služe samo radi praktičnosti i nemaju pravni ili ugovorni učinak. Riječ "uključujući" znači "uključujući bez ograničenja". Ako se bilo koja odredba ovih Uvjeta smatra nevažećom ili neprovedivom, ostale odredbe ovih Uvjeta neće biti narušene, a nevažeća ili neprovediva odredba smatrat će se izmijenjenom tako da je važeća i provediva u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom. Vaš odnos s tvrtkom je odnos neovisnog izvođača i nijedna strana nije agent ili partner druge strane. Ove Uvjete i vaša prava i obveze ovdje ne smijete dodijeliti, podugovoriti, delegirati ili na drugi način prenijeti bez prethodnog pisanog pristanka Društva, a svaki pokušaj ustupanja, podugovora, delegiranja ili prijenosa u suprotnosti s gore navedenim bit će ništavan i poništiti. Tvrtka može slobodno prenijeti ove Uvjete. Odredbe i uvjeti navedeni u ovim Uvjetima bit će obvezujući za opunomoćenike.

Vaša privatnost. Molimo pročitajte našu Politiku privatnosti.

Informacije o autorskom pravu/zaštitnom znaku. Autorska prava ©. Sva prava pridržana. Svi zaštitni znakovi, logotipi i oznake usluga prikazani na stranici su naše vlasništvo ili vlasništvo drugih trećih strana. Nije vam dopušteno koristiti ove Oznake bez našeg prethodnog pisanog pristanka ili pristanka takve treće strane koja bi mogla posjedovati Oznake.

Podaci za kontakt

Adresa:
16192 Coastal Highway

E-mail: [email protected]

Telefon: +1-415-937-7737