Safe Deal - Galutinio vartotojo licencijos sutartis - apsisaugokite nuo nepalankių sandorių, sukčiavimo ir prasto aptarnavimo.
path

Saugaus sandorio pratęsimo galutinio vartotojo licencijos sutartis (EULA).

Ši galutinio vartotojo licencijos sutartis („EULA“) yra teisinė sutartis tarp jūsų ir „Web Panda Inc.“. Mūsų EULA buvo sukurta naudojant EULA šabloną saugaus sandorio pratęsimui.

Ši EULA sutartis reglamentuoja mūsų saugaus sandorio išplėtimo programinės įrangos („Programinė įranga“) įsigijimą ir naudojimą tiesiogiai iš „Web Panda Inc.“ arba netiesiogiai per „Web Panda Inc.“ įgaliotąjį perpardavėją ar platintoją („Perpardavėjas“).

Prieš baigdami diegimo procesą ir naudodami saugaus sandorio plėtinio programinę įrangą, atidžiai perskaitykite šią EULA sutartį. Jame suteikiama licencija naudoti Safe Deal Extension programinę įrangą ir pateikiama informacija apie garantiją bei atsakomybės apribojimai.

Jei užsiregistruosite nemokamai išbandyti saugaus sandorio plėtinio programinę įrangą, ši EULA sutartis taip pat bus taikoma šiam bandomajam laikotarpiui. Spustelėdami „sutinku“ arba įdiegdami ir (arba) naudodami saugaus sandorio plėtinio programinę įrangą, patvirtinate, kad sutinkate su Programine įranga ir sutinkate laikytis šios EULA sutarties sąlygų.

Jei sudarote šią EULA sutartį įmonės ar kito juridinio asmens vardu, pareiškiate, kad turite teisę įpareigoti tokį subjektą ir su juo susijusias įmones laikytis šių taisyklių ir sąlygų. Jei neturite tokių įgaliojimų arba nesutinkate su šios EULA sutarties sąlygomis, neįdiekite ir nenaudokite Programinės įrangos ir jūs neturite sutikti su šia EULA sutartimi.

Ši EULA sutartis taikoma tik Web Panda Inc. tiekiamai programinei įrangai, neatsižvelgiant į tai, ar čia nurodyta ar aprašyta kita programinė įranga. Sąlygos taip pat taikomos bet kokiems „Web Panda Inc.“ naujinimams, priedams, internetinėms paslaugoms ir programinės įrangos palaikymo paslaugoms, nebent su tais elementais pristatomos kitos sąlygos. Jei taip, taikomos šios sąlygos.

Licencijos suteikimas

„Web Panda Inc.“ suteikia jums asmeninę, neperleidžiamą, neišskirtinę licenciją naudoti saugaus sandorio plėtinio programinę įrangą jūsų įrenginiuose pagal šios EULA sutarties sąlygas.

Jums leidžiama įkelti saugaus sandorio išplėtimo programinę įrangą (pvz., asmeninį kompiuterį, nešiojamąjį kompiuterį, mobilųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį), kurį valdote. Jūs esate atsakingi už tai, kad jūsų įrenginys atitiktų minimalius saugaus sandorio plėtinio programinės įrangos reikalavimus.

Jums neleidžiama:

  • Redaguoti, keisti, modifikuoti, pritaikyti, išversti ar kitaip keisti visą arba bet kurią programinę įrangą, taip pat neleisti, kad visa Programinė įranga ar bet kuri jos dalis būtų sujungta su kita programine įranga arba į ją būtų įtraukta, taip pat nedekompiliuoti, išardyti ar apgręžti Programinė įranga arba bandymas atlikti tokius veiksmus
  • Atgaminti, kopijuoti, platinti, perparduoti ar kitaip naudoti programinę įrangą bet kokiais komerciniais tikslais
  • Leisti bet kuriai trečiajai šaliai naudoti Programinę įrangą bet kurios trečiosios šalies vardu arba jos naudai
  • Naudokite programinę įrangą bet kokiu būdu, kuris pažeidžia galiojančius vietinius, nacionalinius ar tarptautinius įstatymus
  • naudoti Programinę įrangą bet kokiam tikslui, kurį Web Panda Inc. laiko šios EULA sutarties pažeidimu

Intelektinė nuosavybė ir nuosavybė

„Web Panda Inc.“ visada išlaiko jūsų iš pradžių atsisiųstos Programinės įrangos ir visų vėlesnių jūsų atsisiunčiamų Programinės įrangos nuosavybės teisę. Programinė įranga (ir autorių teisės bei kitos bet kokio pobūdžio programinės įrangos intelektinės nuosavybės teisės, įskaitant bet kokius joje padarytus pakeitimus) yra ir išliks Web Panda Inc. nuosavybė.

Web Panda Inc. pasilieka teisę suteikti licencijas naudoti programinę įrangą trečiosioms šalims.

Nutraukimas

Ši GVLS sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai pirmą kartą naudojate programinę įrangą ir galioja iki jos nutraukimo. Galite bet kada ją nutraukti, raštu įspėję Web Panda Inc.

Ji taip pat bus nedelsiant nutraukta, jei nesilaikysite kurios nors šios GVLS sutarties sąlygos. Nutraukus šią GVLS sutartį, licencijos, suteiktos pagal šią EULA sutartį, nedelsiant nustos galioti, o jūs sutinkate sustabdyti bet kokią prieigą prie Programinės įrangos ir jos naudojimą. Nuostatos, kurios pagal savo pobūdį tęsiasi ir galioja, išliks ir nutraukus šią GVLS sutartį.

Reglamentuojantys teisės aktai

Šią EULA sutartį ir bet kokius ginčus, kylančius iš šios EULA sutarties arba su ja susijusius, reglamentuoja mūsų įstatymai ir jie yra aiškinami pagal mūsų įstatymus.