Saugus sandoris – apsisaugokite nuo blogų pasiūlymų, aferų ir prasto aptarnavimo.
path

Svetainės naudojimo sąlygos

1.0 versija

Safe Deal svetainė, esanti adresu https://www.joinsafedeal.com/, yra autorių teisių saugomas kūrinys, priklausantis Web Panda Inc.. Tam tikroms svetainės funkcijoms gali būti taikomos papildomos gairės, sąlygos ar taisyklės, kurios bus paskelbtos Svetainė, susijusi su tokiomis funkcijomis.

Visos tokios papildomos sąlygos, gairės ir taisyklės yra įtrauktos į šias sąlygas.

Šiose naudojimo sąlygose aprašytos teisiškai įpareigojančios sąlygos ir sąlygos, kuriomis vadovaujamasi, kaip naudojatės svetaine. PRISIJUNGIANT PRIE SVETAINĖS, JŪS LAIKOTE ŠIŲ SĄLYGŲ ir pareiškiate, kad turite įgaliojimus ir gebėjimus laikytis šių Sąlygų. TURĖTĖTE BŪTI MAŽESNUS 18 METŲ AMŽIAUS, KAD PASIEKTI SVETAINE. JEI NESUTINKATE SU VISAIS ŠIŲ SĄLYGŲ NUOSTATOS, NEPRISIJUNK IR (ARBA) NENAUDOKITE SVETAINĖS.

Prieiga prie Svetainės

Pagal šias sąlygas. Bendrovė suteikia jums neperleidžiamą, neišskirtinę, atšaukiamą, ribotą licenciją pasiekti Svetainę tik jūsų asmeniniam, nekomerciniam naudojimui.

Tam tikri apribojimai. Šiose Sąlygose jums patvirtintoms teisėms taikomi šie apribojimai: (a) jūs negalite parduoti, nuomoti, išnuomoti, perduoti, perleisti, platinti, talpinti ar kitaip komerciniais tikslais naudoti Svetainės; (b) jūs negalite keisti, nedaryti išvestinių darbų, išardyti, apgręžti ar nekeisti jokios Svetainės dalies; (c) negalite patekti į Svetainę norėdami sukurti panašią ar konkurencingą svetainę; ir (d) išskyrus atvejus, kai čia aiškiai nurodyta, jokia Svetainės dalis negali būti kopijuojama, atgaminta, platinama, pakartotinai publikuojama, atsisiunčiama, rodoma, paskelbta ar perduodama bet kokia forma ar bet kokiomis priemonėmis, nebent būtų nurodyta kitaip, bet koks būsimas leidimas, atnaujinimas ar kitiems Svetainės funkcionalumo papildymui taikomos šios sąlygos. Visi autorių teisių ir kiti nuosavybės pranešimai svetainėje turi būti saugomi visose jos kopijose.

Bendrovė pasilieka teisę keisti, sustabdyti arba nutraukti Svetainės veikimą, neįspėjusi arba neįspėjusi. Jūs patvirtinote, kad Bendrovė nebus laikoma atsakinga jums ar bet kuriai trečiajai šaliai už bet kokius Svetainės ar bet kurios jos dalies pakeitimus, pertraukimus ar nutraukimą.

Jokio palaikymo ar priežiūros. Jūs sutinkate, kad Bendrovė neprivalės teikti jums jokios pagalbos, susijusios su svetaine.

Išskyrus bet kokį naudotojo turinį, kurį galite pateikti, jūs žinote, kad visos intelektinės nuosavybės teisės, įskaitant autorių teises, patentus, prekių ženklus ir komercines paslaptis, esančios svetainėje ir jos turinyje, priklauso įmonei arba jos tiekėjams. Atminkite, kad šios sąlygos ir prieiga prie svetainės nesuteikia jums jokių teisių, nuosavybės teisių ar interesų į bet kokias intelektinės nuosavybės teises, išskyrus ribotas prieigos teises, nurodytas 2.1 skirsnyje. Bendrovė ir jos tiekėjai pasilieka visas šiose sąlygose nesuteiktas teises.

Trečiųjų šalių nuorodos ir skelbimai; Kiti vartotojai

Trečiųjų šalių nuorodos ir skelbimai. Svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines ir paslaugas ir (arba) gali būti rodomi trečiųjų šalių skelbimai. Tokios trečiųjų šalių nuorodos ir skelbimai nėra pavaldūs Bendrovės valdymui, todėl bendrovė nėra atsakinga už jokias trečiųjų šalių nuorodas ir skelbimus. Bendrovė suteikia prieigą prie šių trečiųjų šalių nuorodų ir skelbimų tik jūsų patogumui ir neperžiūri, netvirtina, nestebi, neparemia, negarantuoja ir neteikia jokių pareiškimų dėl trečiųjų šalių nuorodų ir skelbimų. Visas trečiųjų šalių nuorodas ir skelbimus naudojate prisiimdami riziką ir tai darydami turite laikytis tinkamo lygio atsargumo ir diskretiškumo. Kai spustelite bet kurią iš trečiųjų šalių nuorodų ir skelbimų, taikomos atitinkamos trečiosios šalies sąlygos ir politika, įskaitant trečiosios šalies privatumo ir duomenų rinkimo praktiką.

Kiti vartotojai. Kiekvienas svetainės vartotojas yra visiškai atsakingas už bet kokį ir visą savo Vartotojo turinį. Kadangi mes nekontroliuojame Vartotojo turinio, jūs pripažįstate ir sutinkate, kad nesame atsakingi už jokį Vartotojo turinį, nesvarbu, ar jūs ar kiti pateikiate jį. Jūs sutinkate, kad Bendrovė nebus atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, patirtą dėl bet kokios tokios sąveikos. Jei tarp jūsų ir bet kurio Svetainės naudotojo kyla ginčas, mes neįsipareigoti įsitraukti.

Jūs atleidžiate ir visam laikui atleidžiate Bendrovę ir mūsų pareigūnus, darbuotojus, agentus, įpėdinius ir pavedimus nuo kiekvieno buvusio, esamo ir būsimo ginčo, pretenzijos, ginčo, reikalavimo, teisės, pareigos, atsakomybės, taip pat atsisakote ir atsisakote nuo jų. bet kokio pobūdžio ir pobūdžio veiksmas ir veiksmų priežastis, tiesiogiai ar netiesiogiai iš svetainės arba tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su svetaine. Jei esate Kalifornijos gyventojas, atsisakote Kalifornijos civilinio kodekso 1542 skirsnio, susijusio su tuo, kas išdėstyta pirmiau, kuriame teigiama: „bendras atleidimas netaikomas reikalavimams, kurių kreditorius nežino arba neįtaria esant jo naudai. atleidimo įvykdymo laikas, kuris, jei jis žinojo, turėjo esminės įtakos jo atsiskaitymui su skolininku.

Slapukai ir žiniatinklio švyturiai. Kaip ir bet kuri kita svetainė, „Safe Deal“ naudoja „slapukus“. Šie slapukai naudojami informacijai, įskaitant lankytojų nuostatas, ir svetainės puslapius, kuriuos lankytojas pasiekė ar aplankė, saugoti. Informacija naudojama siekiant optimizuoti vartotojų patirtį, tinkinant mūsų tinklalapio turinį pagal lankytojų naršyklės tipą ir (arba) kitą informaciją.

Atsisakymas

Svetainė teikiama „tokia, kokia yra“ ir „kaip prieinama“, o įmonė ir mūsų tiekėjai aiškiai atsisako bet kokių garantijų ir sąlygų, nesvarbu, ar jos yra aiškios, numanomos ar įstatymais nustatytos, įskaitant visas garantijas ar tinkamumo parduoti sąlygas. , tinkamumas tam tikram tikslui, titulas, ramus malonumas, tikslumas ar nepažeidimas. Mes ir mūsų tiekėjai negarantuojame, kad svetainė atitiks jūsų reikalavimus, bus pasiekiama nepertraukiamai, laiku, saugi ar be klaidų arba bus tiksli, patikima, be virusų ar kito žalingo kodo, pilna, teisėta. , arba saugus. Jei taikomi įstatymai reikalauja su svetaine susijusių garantijų, visos tokios garantijos galioja iki devyniasdešimties (90) dienų nuo pirmojo naudojimo datos.

Kai kuriose jurisdikcijose neleidžiama išskirti numanomų garantijų, todėl aukščiau nurodyta išimtis jums gali būti netaikoma. Kai kurios jurisdikcijos neleidžia apriboti numanomos garantijos galiojimo laiko, todėl aukščiau nurodytas apribojimas jums gali būti netaikomas.

Atsakomybės apribojimas

Tiek, kiek leidžia įstatymai, įmonė ar mūsų tiekėjai jokiu būdu nėra atsakingi jums ar bet kokiai trečiajai šaliai už prarastą pelną, prarastus duomenis, pakaitinių produktų įsigijimo išlaidas ar bet kokias netiesiogines, pasekmes, pavyzdines, atsitiktines, specialios arba baudžiamosios žalos, kylančios dėl šių sąlygų arba su jomis susijusių arba jūsų naudojimosi svetaine ar negalėjimo naudotis svetaine, net jei įmonė buvo informuota apie tokios žalos galimybę. Prieiga prie svetainės ir naudojimasis ja yra jūsų nuožiūra ir rizika, todėl būsite visiškai atsakingas už bet kokią žalą jūsų įrenginiui ar kompiuterinei sistemai arba duomenų praradimą dėl to.

Tiek, kiek leidžia įstatymai, nepaisant nieko priešingai, mūsų atsakomybė prieš jus už bet kokią žalą, kylančią iš šios sutarties arba su ja susijusią, visada bus apribota ne daugiau kaip penkiasdešimt JAV dolerių (50 USD). Jei yra daugiau nei vienas ieškinys, ši riba nepadidės. Jūs sutinkate, kad mūsų tiekėjai neprisiims jokios atsakomybės, kylančios iš šios sutarties ar susijusios su ja.

Kai kuriose jurisdikcijose neleidžiama apriboti arba atmesti atsakomybę už atsitiktinius ar pasekminius nuostolius, todėl pirmiau nurodytas apribojimas arba išimtis jums gali būti netaikomi.

Terminas ir nutraukimas. Atsižvelgiant į šį skyrių, šios Sąlygos galios ir galios, kol naudositės svetaine. Mes galime sustabdyti arba nutraukti jūsų teises naudotis svetaine bet kuriuo metu dėl bet kokios priežasties savo nuožiūra, įskaitant bet kokį naudojimąsi svetaine pažeidžiant šias sąlygas. Nutraukus jūsų teises pagal šias Sąlygas, jūsų Paskyra ir teisė pasiekti ir naudotis Svetaine bus nedelsiant nutraukta. Jūs suprantate, kad bet koks jūsų paskyros nutraukimas gali būti susijęs su jūsų vartotojo turinio, susieto su jūsų paskyra, ištrynimu iš mūsų tiesioginių duomenų bazių. Bendrovė neprisiims jokios atsakomybės jums už bet kokį jūsų teisių pagal šias sąlygas nutraukimą. Net ir pasibaigus jūsų teisėms pagal šias Sąlygas, toliau nurodytos šių Sąlygų nuostatos liks galioti: 2–2.5, 3 ir 4–10 skyriai.

Autorių teisių politika

Bendrovė gerbia kitų intelektinę nuosavybę ir prašo, kad mūsų svetainės vartotojai tai padarytų. Su mūsų svetaine mes priėmėme ir įgyvendinome politiką, kuri gerbia autorių teisių įstatymą, numatančią bet kokios pažeidžiančios medžiagos pašalinimą ir mūsų internetinės svetainės naudotojų, kurie pakartotinai pažeidžia intelektinės nuosavybės teises, įskaitant autorių teises, veiklą. Jei manote, kad vienas iš mūsų vartotojų, naudodamasis mūsų svetaine, neteisėtai pažeidžia kūrinio autorių teises, ir norite, kad tariamai autorių teises pažeidžianti medžiaga būtų pašalinta, toliau nurodytą informaciją raštiško pranešimo forma (pagal iki 17 USC § 512(c)) turi būti pateikta mūsų paskirtam autorių teisių agentui:

  • jūsų fizinis ar elektroninis parašas;
  • autorių teisių saugomo kūrinio (-ų), kurio (-ių), jūsų teigimu, buvo pažeistos, identifikavimas;
  • mūsų paslaugų medžiagos, kuri, jūsų nuomone, pažeidžiama ir kurią prašote pašalinti, identifikavimas;
  • pakankamai informacijos, kad galėtume rasti tokią medžiagą;
  • savo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą;
  • pareiškimas, kad sąžiningai tikite, kad nepriimtinos medžiagos naudojimas nėra leistinas autorių teisių savininko, jo atstovo arba pagal įstatymus; ir
  • pareiškimas, kad pranešime pateikta informacija yra tiksli ir gresia bausmė už melagingus parodymus, kad esate tariamai pažeistų autorių teisių savininkas arba kad esate įgaliotas veikti autorių teisių savininko vardu.

Atkreipkite dėmesį, kad pagal 17 USC § 512(f) bet koks klaidingas reikšmingo fakto pateikimas rašytiniame pranešime automatiškai sukelia ieškovo atsakomybę už bet kokią žalą, išlaidas ir advokato mokesčius, kuriuos patyrėme dėl raštiško pranešimo ir kaltinimo autorinių teisių pažeidimas.

Generolas

Šios sąlygos gali būti retkarčiais peržiūrimos ir, jei atliksime kokių nors esminių pakeitimų, apie tai galime pranešti atsiųsdami el. laišką paskutiniu el. pašto adresu, kurį mums nurodėte ir (arba) aiškiai paskelbdami pranešimą apie pakeitimus mūsų svetainėje. Svetainė. Jūs esate atsakingi už tai, kad mums pateiktumėte naujausią savo el. pašto adresą. Tuo atveju, jei paskutinis el. pašto adresas, kurį mums nurodėte, negalioja, mūsų išsiųstas el. laiškas su tokiu pranešimu vis tiek bus laikomas galiojančiu pranešimu apie pranešime aprašytus pakeitimus. Bet kokie šių Sąlygų pakeitimai įsigalios anksčiausiai per trisdešimt (30) kalendorinių dienų po to, kai išsiųsime jums pranešimą el. paštu, arba po trisdešimties (30) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie pakeitimus paskelbimo mūsų svetainėje. Šie pakeitimai įsigalios iš karto naujiems mūsų svetainės naudotojams. Jei toliau naudositės mūsų svetaine po pranešimo apie tokius pakeitimus, tai reiškia, kad sutinkate su tokiais pakeitimais ir įsipareigojate laikytis tokių pakeitimų sąlygų. Ginčų sprendimas. Prašome atidžiai perskaityti šią arbitražo sutartį. Tai yra jūsų sutarties su bendrove dalis ir turi įtakos jūsų teisėms. Jame pateikiamos PRIVALOMAMO PRIVALOMAMO ARBITRAŽO IR KLASĖS VEIKSMŲ ATSISAKYMO procedūros.

Arbitražo sutarties taikymas. Visos pretenzijos ir ginčai, susiję su Sąlygomis ar bet kurio Bendrovės teikiamo produkto ar paslaugos naudojimu, kurių negalima išspręsti neoficialiai arba nedidelių ieškinių teisme, sprendžiami įpareigojantis arbitražas individualiai pagal šios Arbitražinės sutarties sąlygas. Jei nesusitarta kitaip, visi arbitražo procesai vyksta anglų kalba. Ši Arbitražo sutartis taikoma jums ir Bendrovei bei visoms dukterinėms įmonėms, filialams, agentams, darbuotojams, interesų pirmtakams, teisių perėmėjams ir perėmėjams, taip pat visiems pagal Sąlygas teikiamų paslaugų ar prekių įgaliotiems ar neteisėtiems naudotojams ar naudos gavėjams.

Reikalavimas pranešti ir neoficialus ginčų sprendimas. Prieš bet kuriai šaliai kreipdamasi į arbitražą, šalis pirmiausia turi išsiųsti kitai šaliai raštišką Ginčo pranešimą, kuriame aprašomas reikalavimo ar ginčo pobūdis ir pagrindas bei prašoma pagalba. Pranešimas įmonei turėtų būti siunčiamas adresu: 16192 Coastal Highway. Gavę Pranešimą, Jūs ir Bendrovė galite bandyti neoficialiai išspręsti pretenziją ar ginčą. Jei jūs ir Bendrovė neišsprendžiate pretenzijos ar ginčo per trisdešimt (30) dienų nuo Pranešimo gavimo, bet kuri šalis gali pradėti arbitražo procesą. Bet kurios šalies pateikto susitarimo pasiūlymo suma negali būti atskleista arbitrui tol, kol arbitras nenustato sprendimo, į kurį bet kuri šalis turi teisę, sumą.

Arbitražo taisyklės. Arbitražas inicijuojamas per Amerikos arbitražo asociaciją, įsteigtą alternatyvaus ginčų sprendimo teikėją, siūlantį arbitražą, kaip nurodyta šiame skyriuje. Jei AAA nėra galimybės arbitruoti, šalys susitaria pasirinkti alternatyvų ADR teikėją. ADR teikėjo taisyklės reglamentuoja visus arbitražo aspektus, išskyrus tuos atvejus, kai tokios taisyklės prieštarauja Sąlygoms. Arbitražą reglamentuojančias AAA vartotojų arbitražo taisykles galite rasti internete adresu adr.org arba paskambinę AAA telefonu 1-800-778-7879. Arbitražą vykdo vienas neutralus arbitras. Bet kokios pretenzijos ar ginčai, kai bendra prašomo atlyginimo suma yra mažesnė nei dešimt tūkstančių JAV dolerių (10 000,00 JAV dolerių), gali būti sprendžiami įpareigojančiu ne atvykimu pagrįstu arbitražu, šalies, kuri siekia pagalbos, pasirinkimu. Dėl pretenzijų ar ginčų, kai bendra prašomo priteisti suma yra dešimt tūkstančių JAV dolerių (10 000,00 JAV dolerių) ar daugiau, teisė į bylos nagrinėjimą bus nustatyta Arbitražo taisyklėse. Bet koks posėdis bus surengtas 100 mylių atstumu nuo jūsų gyvenamosios vietos, nebent jūs gyvenate už JAV ribų ir jei šalys nesusitaria kitaip. Jei gyvenate ne JAV, arbitras turi tinkamai informuoti šalis apie bet kokių žodinių posėdžių datą, laiką ir vietą. Bet koks sprendimas dėl arbitro priimto sprendimo gali būti priimtas bet kuriame kompetentingos jurisdikcijos teisme. Jei arbitras suteikia jums sprendimą, kuris yra didesnis už paskutinį susitarimo pasiūlymą, kurį Bendrovė jums pateikė prieš arbitražo inicijavimą, Bendrovė sumokės jums didesnį sprendimą arba 2500,00 USD. Kiekviena šalis padengia savo išlaidas ir išmokas, susijusias su arbitražu, ir apmoka vienodą ADR teikėjo mokesčių ir išlaidų dalį.

Arbitražo taisyklės. Jeigu pasirenkamas neatvykimo arbitražas, arbitražas vyksta telefonu, internetu ir (arba) remiantis tik rašytiniais pareiškimais; konkretų būdą pasirenka arbitražą inicijuojanti šalis. Arbitražas neįtraukiamas į asmeninį šalių ar liudytojų dalyvavimą, nebent šalys susitartų kitaip.

Laiko ribos. Jei jūs arba Bendrovė kreipiasi į arbitražą, arbitražo ieškinys turi būti pradėtas ir (arba) reikalaujamas per senaties terminą ir per bet kurį terminą, nustatytą pagal AAA taisykles atitinkamam ieškiniui.

Arbitražo valdžia. Jeigu bus inicijuotas arbitražas, arbitras spręs dėl Jūsų ir Bendrovės teisių ir pareigų, ginčas nebus jungiamas su jokiais kitais klausimais ar nesujungiamas su kitomis bylomis ar šalimis. Arbitras turi teisę patenkinti pareiškimus dėl visų ar iš dalies bet kokių reikalavimų. Arbitras turi teisę priteisti piniginę žalą ir suteikti bet kokias nepinigines gynimo priemones ar lengvatas, kurias asmuo gali gauti pagal taikomus įstatymus, AAA taisykles ir sąlygas. Arbitras raštu priima sprendimą ir sprendimo pareiškimą, kuriame aprašomos esminės išvados ir išvados, kuriomis grindžiamas sprendimas. Arbitras turi tokius pat įgaliojimus individualiai skirti lengvatas, kurias turėtų teisėjas teisme. Arbitražo sprendimas yra galutinis ir privalomas jums ir bendrovei.

Prisiekusiųjų teismo atsisakymas. ŠALYS ATSISAKYA SAVO KONSTITUCINĖS IR ĮSTATYMŲ TEISĖS VEIKTI Į TEISĄ IR TEISIMĄ TEISĖJO AR JURIJOS TEISĖJE, vietoj to pasirinkdamos, kad visi ieškiniai ir ginčai būtų sprendžiami arbitraže pagal šią Arbitražo sutartį. Arbitražo procedūros paprastai yra ribotos, veiksmingesnės ir pigesnės nei teisme taikomos taisyklės, todėl teismas jas peržiūri labai ribotai. Tuo atveju, jei tarp jūsų ir bendrovės kiltų bet koks ginčas bet kuriame valstijos ar federaliniame teisme dėl ieškinio dėl arbitražo sprendimo panaikinimo ar vykdymo ar kitaip, JŪS IR BENDROVĖ ATSISAKYATE VISŲ TEISĖS Į PRISIEKTI TEISIMĄ, vietoj to, kad ginčas būtų išspręstas. teisėjo.

Klasės ar konsoliduotų veiksmų atsisakymas. Visi ieškiniai ir ginčai, patenkantys į šios arbitražinės sutarties taikymo sritį, turi būti nagrinėjami individualiai, o ne grupės pagrindu, o daugiau nei vieno kliento ar vartotojo pretenzijos negali būti sprendžiamos ar nagrinėjamos kartu ar sujungtos su bet kurio kito kliento pretenzijomis. arba vartotojas.

Konfidencialumas. Visi arbitražo proceso aspektai yra griežtai konfidencialūs. Šalys susitaria laikytis konfidencialumo, jei įstatymai nenustato kitaip. Ši dalis netrukdo šaliai pateikti teismui bet kokią informaciją, reikalingą šiai Sutarčiai vykdyti, arbitražo sprendimui vykdyti arba siekti uždraudimo ar teisingos pagalbos.

Atskiriamumas. Jei kuri nors šios Arbitražo sutarties dalis ar dalys pagal įstatymą bus pripažintos negaliojančia arba neįgyvendinama kompetentingos jurisdikcijos teismo, tokia konkreti dalis ar dalys neturės galios ir galios ir bus nutrauktos, o likusi Sutarties dalis toliau visa galia ir galia.

Teisė atsisakyti. Šalis, kuriai reiškiamas reikalavimas, gali atsisakyti bet kurių ar visų šioje Arbitražinėje sutartyje nustatytų teisių ir apribojimų. Toks atsisakymas neatšaukia ir neturi įtakos jokiai kitai šios Arbitražo sutarties daliai.

Susitarimo išlikimas. Ši Arbitražo sutartis galios ir pasibaigus jūsų santykiams su bendrove.

Mažų ieškinių teismas. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, jūs arba Bendrovė gali pareikšti individualų ieškinį ieškinių dėl nedidelių sumų teisme.

Neatidėliotina teisinga pagalba. Bet kokiu atveju bet kuri šalis gali prašyti skubios teisingos pagalbos valstybės ar federaliniame teisme, kad išlaikytų status quo iki arbitražo. Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones nelaikomas kitų teisių ar pareigų pagal šią Arbitražo sutartį atsisakymu.

Pretenzijos netaikomos arbitražui. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, pretenzijoms dėl šmeižto, Sukčiavimo ir piktnaudžiavimo kompiuteriu įstatymo pažeidimo ir kitos šalies patento, autorių teisių, prekės ženklo ar komercinių paslapčių pažeidimo ar pasisavinimo ši arbitražo sutartis netaikoma.

Bet kokiomis aplinkybėmis, kai pirmiau minėta Arbitražo sutartis leidžia šalims ginčytis teisme, šalys susitaria tokiais tikslais paklusti Nyderlandų apygardoje, Kalifornijoje, įsikūrusių teismų asmeninei jurisdikcijai.

Svetainei gali būti taikomi JAV eksporto kontrolės įstatymai ir kitų šalių eksporto ar importo taisyklės. Jūs sutinkate tiesiogiai ar netiesiogiai neeksportuoti, neeksportuoti ir neperduoti jokių JAV techninių duomenų, gautų iš Bendrovės, arba bet kokių gaminių, kuriuose naudojami tokie duomenys, pažeidžiant Jungtinių Valstijų eksporto įstatymus ar taisykles.

Įmonė įsikūrusi 10.8 skyriuje nurodytu adresu. Jei esate Kalifornijos gyventojas, galite pranešti apie skundus Kalifornijos vartotojų reikalų departamento Vartojimo produktų skyriaus Skundų pagalbos skyriui susisiekę raštu adresu 400 R Street, Sacramento, CA 95814, arba telefonu (800). ) 952-5210.

Elektroniniai ryšiai. Jūsų ir Įmonės bendravimui naudojamos elektroninės priemonės, nesvarbu, ar naudojatės Svetaine, ar siunčiate mums el. laiškus, ar Bendrovė skelbia pranešimus svetainėje, ar susisiekia su jumis el. paštu. Sutartiniais tikslais jūs (a) sutinkate gauti pranešimus iš Bendrovės elektronine forma; ir (b) sutinka, kad visos taisyklės ir sąlygos, susitarimai, pranešimai, atskleidimai ir kiti pranešimai, kuriuos Bendrovė jums teikia elektroniniu būdu, atitinka visus teisinius įsipareigojimus, kuriuos tokie pranešimai būtų įvykdyti, jei jie būtų spausdinti.

Visos sąlygos. Šios sąlygos sudaro visą susitarimą tarp jūsų ir mūsų dėl naudojimosi svetaine. Mūsų nesugebėjimas pasinaudoti arba įgyvendinti bet kurią šių Sąlygų teisę ar nuostatą nereiškia, kad tokios teisės ar nuostatos atsisakysime. Šių Sąlygų skyrių pavadinimai yra skirti tik patogumui ir neturi teisinės ar sutartinės galios. Žodis „įskaitant“ reiškia „įskaitant be apribojimų“. Jei kuri nors šių Sąlygų nuostata bus pripažinta negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos šių Sąlygų nuostatos nebus pažeistos, o negaliojanti arba neįgyvendinama nuostata bus laikoma pakeista taip, kad ji galiotų ir būtų vykdoma tiek, kiek leidžia įstatymai. Jūsų santykiai su įmone yra nepriklausomo rangovo santykiai, ir nė viena šalis nėra kitos atstovė ar partnerė. Be išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo šių sąlygų ir jūsų teisių bei įsipareigojimų negalite perleisti, perduoti subrangos sutartimi, deleguoti ar kitaip perleisti, o bet koks bandymas perleisti, sudaryti subrangos sutartis, deleguoti arba perduoti, pažeidžiant pirmiau išdėstytus reikalavimus, bus niekinis ir tuštuma. Bendrovė gali laisvai priskirti šias sąlygas. Šiose sąlygose nurodytos sąlygos yra privalomos perėmėjams.

Jūsų privatumas. Prašome perskaityti mūsų privatumo politiką.

Autorių teisių / prekės ženklo informacija. Autorių teisės ©. Visos teisės saugomos. Visi Svetainėje rodomi prekių ženklai, logotipai ir paslaugų ženklai yra mūsų arba kitų trečiųjų šalių nuosavybė. Jums neleidžiama naudoti šių Ženklų be išankstinio rašytinio mūsų sutikimo arba tokios trečiosios šalies, kuriai gali priklausyti ženklai, sutikimo.

Kontaktinė informacija

Adresas:
16192 Coastal Highway

El. paštas: [email protected]

Telefonas: +1-415-937-7737