Safe Deal - Gala lietotāja licences līgums - pasargājiet sevi pret neizdevīgiem darījumiem, krāpniecību un sliktu apkalpošanu.
path

Droša darījuma paplašinājuma galalietotāja licences līgums (EULA).

Šis galalietotāja licences līgums ("EULA") ir juridisks līgums starp jums un Web Panda Inc.. Mūsu EULA tika izveidota, izmantojot EULA veidni drošam darījuma paplašinājumam.

Šis EULA līgums regulē mūsu Drošā darījuma paplašinājuma programmatūras ("Programmatūra") iegādi un lietošanu tieši no Web Panda Inc. vai netieši ar Web Panda Inc. pilnvarota tālākpārdevēja vai izplatītāja ("tālākpārdevēja") starpniecību.

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo EULA līgumu, pirms pabeidzat instalēšanas procesu un izmantojat Safe Deal Extension programmatūru. Tas nodrošina Safe Deal Extension programmatūras lietošanas licenci un ietver garantijas informāciju un atrunas par atbildību.

Ja reģistrējaties programmatūras Safe Deal Extension bezmaksas izmēģinājuma versijai, šis EULA līgums attieksies arī uz šo izmēģinājumu. Noklikšķinot uz "pieņemt" vai instalējot un/vai izmantojot Safe Deal Extension programmatūru, jūs apstiprināt, ka piekrītat Programmatūrai un piekrītat ievērot šī EULA līguma noteikumus.

Ja jūs noslēdzat šo EULA līgumu uzņēmuma vai citas juridiskas personas vārdā, jūs apliecināt, ka jums ir tiesības uzlikt šo juridisko personu un tās saistīto uzņēmumu saistības šiem noteikumiem un nosacījumiem. Ja jums nav šādu pilnvaru vai ja jūs nepiekrītat šī EULA līguma noteikumiem un nosacījumiem, neinstalējiet un neizmantojiet Programmatūru, un jūs nedrīkstat pieņemt šo EULA līgumu.

Šis EULA līgums attiecas tikai uz Web Panda Inc. piegādāto Programmatūru neatkarīgi no tā, vai šeit ir norādīta vai aprakstīta cita programmatūra. Noteikumi attiecas arī uz visiem Web Panda Inc. atjauninājumiem, papildinājumiem, interneta pakalpojumiem un programmatūras atbalsta pakalpojumiem, ja vien šiem izstrādājumiem piegādes laikā nav pievienoti citi noteikumi. Ja tā, tad tiek piemēroti šie noteikumi.

Licences piešķiršana

Ar šo Web Panda Inc. piešķir jums personisku, nenododamu, neekskluzīvu licenci, lai izmantotu Safe Deal Extension programmatūru jūsu ierīcēs saskaņā ar šī EULA līguma noteikumiem.

Jums ir atļauts ielādēt Safe Deal Extension programmatūru (piemēram, personālajā datorā, klēpjdatorā, mobilajā vai planšetdatorā), kas atrodas jūsu kontrolē. Jūs esat atbildīgs par to, lai jūsu ierīce atbilstu programmatūras Safe Deal Extension minimālajām prasībām.

Jums nav atļauts:

  • Rediģēt, pārveidot, modificēt, pielāgot, tulkot vai citādi mainīt visu Programmatūras daļu vai tās daļu, kā arī neļaut visu Programmatūras daļu vai tās daļu apvienot ar citu programmatūru vai iekļaut tajā, kā arī nedekompilēt, izjaukt vai apgriezti inženieriju. programmatūra vai mēģinājums veikt šādas darbības
  • Reproducēt, kopēt, izplatīt, pārdot tālāk vai citādi izmantot Programmatūru jebkādiem komerciāliem nolūkiem
  • Atļaut jebkurai trešajai pusei izmantot Programmatūru jebkuras trešās puses vārdā vai labā
  • Izmantojiet Programmatūru jebkādā veidā, kas pārkāpj visus piemērojamos vietējos, valsts vai starptautiskos likumus
  • izmantot Programmatūru jebkuram mērķim, ko Web Panda Inc. uzskata par šī EULA līguma pārkāpumu

Intelektuālais īpašums un īpašumtiesības

Web Panda Inc. vienmēr patur īpašumtiesības uz Programmatūru, kuru sākotnēji esat lejupielādējis, un visas turpmākās programmatūras lejupielādes, ko esat veicis. Programmatūra (un autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības, neatkarīgi no tā veida Programmatūrā, ieskaitot jebkādas tajā veiktās modifikācijas) ir un paliek Web Panda Inc. īpašums.

Web Panda Inc. patur tiesības piešķirt programmatūras lietošanas licences trešajām personām.

Izbeigšana

Šis EULA līgums ir spēkā no datuma, kad pirmo reizi izmantojat Programmatūru, un ir spēkā līdz tā izbeigšanai. Jūs varat to izbeigt jebkurā laikā, rakstiski paziņojot Web Panda Inc.

Tas arī nekavējoties tiks pārtraukts, ja neievērosiet kādu no šī EULA līguma noteikumiem. Pēc šādas izbeigšanas ar šo EULA līgumu piešķirtās licences nekavējoties tiks pārtrauktas, un jūs piekrītat pārtraukt jebkādu piekļuvi Programmatūrai un tās izmantošanu. Noteikumi, kas pēc savas būtības turpinās un paliek spēkā, paliks spēkā arī pēc šī EULA līguma pārtraukšanas.

Vadošais likums

Šo EULA līgumu un visus strīdus, kas izriet no šī EULA līguma vai saistībā ar to, regulē un interpretē saskaņā ar mūsu tiesību aktiem.