Safe Deal - Licenčna pogodba za končnega uporabnika - zaščitite se pred neugodnimi posli, prevarami in slabimi storitvami.
path

Licenčna pogodba za končnega uporabnika (EULA) za razširitev varnega posla

Ta licenčna pogodba za končnega uporabnika ("EULA") je pravna pogodba med vami in Web Panda Inc. Naša EULA je bila ustvarjena s predlogo EULA za razširitev varne pogodbe.

Ta pogodba EULA ureja vašo pridobitev in uporabo naše programske opreme Safe Deal Extension (»programska oprema«) neposredno od Web Panda Inc. ali posredno prek pooblaščenega prodajalca ali distributerja Web Panda Inc. (»prodajalec«).

Pred dokončanjem postopka namestitve in uporabe programske opreme Safe Deal Extension natančno preberite to pogodbo EULA. Zagotavlja licenco za uporabo programske opreme Safe Deal Extension ter vsebuje informacije o garanciji in zavrnitvi odgovornosti.

Če se registrirate za brezplačno preskusno različico programske opreme Safe Deal Extension, ta pogodba EULA ureja tudi ta preizkus. Če kliknete »sprejmi« ali namestite in/ali uporabite razširitev programske opreme Safe Deal, potrjujete, da sprejemate programsko opremo in se strinjate, da vas zavezujejo pogoji te pogodbe EULA.

Če sklenete to pogodbo EULA v imenu podjetja ali druge pravne osebe, izjavljate, da imate pooblastilo, da takšno organizacijo in njene podružnice zavežete k tem določilom in pogojem. Če nimate takega pooblastila ali če se ne strinjate z določili in pogoji te pogodbe EULA, ne nameščajte ali uporabljajte programske opreme in ne smete sprejeti te pogodbe EULA.

Ta pogodba EULA velja samo za programsko opremo, ki jo s tem dobavlja Web Panda Inc., ne glede na to, ali je druga programska oprema omenjena ali opisana tukaj. Pogoji veljajo tudi za kakršne koli posodobitve, dodatke, internetne storitve in podporne storitve za programsko opremo Web Panda Inc., razen če so ob dobavi predmetom priloženi drugi pogoji. Če je tako, veljajo ti pogoji.

Podelitev licence

Web Panda Inc. vam podeljuje osebno, neprenosljivo, neizključno licenco za uporabo programske opreme Safe Deal Extension na vaših napravah v skladu s pogoji te pogodbe EULA.

Dovoljeno vam je naložiti programsko opremo Safe Deal Extension (na primer osebni računalnik, prenosnik, mobilni telefon ali tablični računalnik) pod vašim nadzorom. Odgovorni ste za zagotovitev, da vaša naprava izpolnjuje minimalne zahteve programske opreme Safe Deal Extension.

Ni vam dovoljeno:

  • Urejati, spreminjati, spreminjati, prilagajati, prevajati ali kako drugače spreminjati celotno ali kateri koli del programske opreme, niti dovoliti, da se celotna ali kateri koli del programske opreme združi s katero koli drugo programsko opremo ali postane vključen vanjo, niti dekompilirati, razstaviti ali izvajati obratnega inženiringa programsko opremo ali poskus izvajanja takšnih stvari
  • Reprodukcija, kopiranje, distribucija, preprodaja ali drugačna uporaba programske opreme za kakršne koli komercialne namene
  • Dovolite kateri koli tretji osebi, da uporablja programsko opremo v imenu ali v korist katere koli tretje osebe
  • Uporabite programsko opremo na kakršen koli način, ki krši veljavno lokalno, nacionalno ali mednarodno zakonodajo
  • uporabljati programsko opremo za kakršne koli namene, za katere Web Panda Inc. meni, da kršijo to pogodbo EULA

Intelektualna lastnina in lastništvo

Web Panda Inc. bo ves čas obdržala lastništvo programske opreme, kot ste jo prvotno prenesli, in vseh nadaljnjih prenosov programske opreme z vaše strani. Programska oprema (ter avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine kakršne koli narave v programski opremi, vključno z vsemi njenimi spremembami) so in bodo ostale last podjetja Web Panda Inc.

Web Panda Inc. si pridržuje pravico podeliti licence za uporabo programske opreme tretjim osebam.

Prekinitev

Ta pogodba EULA velja od datuma, ko prvič uporabite programsko opremo, in velja do prenehanja. Kadar koli ga lahko prekinete s pisnim obvestilom Web Panda Inc.

Prav tako bo takoj prenehala veljati, če ne boste upoštevali katerega koli določila te pogodbe EULA. Po takšni prekinitvi bodo licence, podeljene s to pogodbo EULA, takoj prenehale veljati, vi pa se strinjate, da boste ustavili vsak dostop in uporabo programske opreme. Določbe, ki se po svoji naravi nadaljujejo in preživijo, bodo preživele vsako odpoved te pogodbe EULA.

Pravo

To pogodbo EULA in morebitne spore, ki izhajajo iz ali v povezavi s to pogodbo EULA, urejajo in razlagajo v skladu z zakoni naše države.