Safe Deal - Son kullanıcı Lisans Anlaşması - Kendinizi olumsuz anlaşmalara, dolandırıcılığa ve kötü hizmete karşı koruyun.
path

Güvenli Anlaşma Uzantısının Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (EULA)

Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ("EULA") siz ve Web Panda Inc. arasındaki yasal bir sözleşmedir. EULA'mız, Güvenli Anlaşma Uzantısı için EULA Şablonu tarafından oluşturulmuştur.

Bu EULA sözleşmesi, Safe Deal Extension yazılımımızı ("Yazılım") doğrudan Web Panda Inc.'den veya dolaylı olarak bir Web Panda Inc. yetkili satıcısı veya distribütörü ("Bayi") aracılığıyla satın almanızı ve kullanmanızı düzenler.

Kurulum işlemini tamamlamadan ve Safe Deal Extension yazılımını kullanmadan önce lütfen bu EULA sözleşmesini dikkatlice okuyun. Safe Deal Extension yazılımını kullanmak için bir lisans sağlar ve garanti bilgileri ile sorumluluk reddi beyanlarını içerir.

Safe Deal Extension yazılımının ücretsiz deneme sürümüne kaydolursanız, bu EULA sözleşmesi bu denemeyi de yönetecektir. "Kabul et" seçeneğine tıklayarak veya Güvenli Anlaşma Uzantısı yazılımını yükleyerek ve/veya kullanarak, Yazılımı kabul ettiğinizi onaylıyor ve bu EULA sözleşmesinin şartlarına bağlı kalmayı kabul ediyorsunuz.

Bu EULA sözleşmesini bir şirket veya başka bir tüzel kişilik adına imzalıyorsanız, söz konusu kuruluşu ve bağlı kuruluşlarını bu hüküm ve koşullara tabi kılma yetkisine sahip olduğunuzu beyan edersiniz. Böyle bir yetkiye sahip değilseniz veya bu EULA sözleşmesinin hüküm ve koşullarını kabul etmiyorsanız, Yazılımı kurmayın veya kullanmayın ve bu EULA sözleşmesini kabul etmemelisiniz.

Bu EULA sözleşmesi, burada başka bir yazılıma atıfta bulunulup belirtilmediğine veya açıklanıp açıklanmadığına bakılmaksızın yalnızca Web Panda Inc. tarafından sağlanan Yazılım için geçerli olacaktır. Şartlar ayrıca, teslimatta bu öğelere başka şartlar eşlik etmedikçe, Yazılıma yönelik tüm Web Panda Inc. güncellemeleri, ekleri, İnternet tabanlı hizmetleri ve destek hizmetleri için de geçerlidir. Eğer öyleyse, bu şartlar geçerlidir.

Lisans Verilmesi

Web Panda Inc., bu EULA sözleşmesinin şartlarına uygun olarak cihazlarınızda Safe Deal Extension yazılımını kullanmanız için size kişisel, devredilemez, münhasır olmayan bir lisans vermektedir.

Güvenli Anlaşma Uzantısı yazılımını (örneğin bir PC, dizüstü bilgisayar, cep telefonu veya tablet) kontrolünüz altında yüklemenize izin verilir. Cihazınızın Safe Deal Extension yazılımının minimum gereksinimlerini karşıladığından emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır.

Şunları yapmanıza izin verilmez:

  • Yazılımın tamamını veya herhangi bir bölümünü düzenleyin, tadil edin, değiştirin, uyarlayın, tercüme edin veya başka bir şekilde değiştirin; Yazılımın tamamının veya herhangi bir kısmının başka bir yazılımla birleştirilmesine veya başka bir yazılıma dahil edilmesine izin vermeyin, yazılımı kaynak koda dönüştürmeyin, parçalarına ayırmayın veya ters mühendislik işlemi gerçekleştirmeyin. Yazılım veya bu tür şeyler yapmaya çalışmak
  • Yazılımı herhangi bir ticari amaç için çoğaltmak, kopyalamak, dağıtmak, yeniden satmak veya başka bir şekilde kullanmak
  • Herhangi bir üçüncü tarafın Yazılımı herhangi bir üçüncü taraf adına veya yararına kullanmasına izin vermek
  • Yazılımı yürürlükteki herhangi bir yerel, ulusal veya uluslararası yasayı ihlal edecek şekilde kullanmak
  • Yazılımı, Web Panda Inc.'in bu EULA sözleşmesinin ihlali olarak değerlendirdiği herhangi bir amaçla kullanmak

Fikri Mülkiyet ve Mülkiyet

Web Panda Inc., Yazılımın sizin tarafınızdan indirilen orijinal şeklinin ve Yazılımın tarafınızca yapılan sonraki tüm indirmelerinin mülkiyetini her zaman elinde tutacaktır. Yazılım (ve Yazılımda yapılan değişiklikler de dahil olmak üzere, Yazılımdaki telif hakkı ve niteliği ne olursa olsun diğer fikri mülkiyet hakları) Web Panda Inc.'in mülkiyetindedir ve öyle kalacaktır.

Web Panda Inc., Yazılımı kullanma lisanslarını üçüncü taraflara verme hakkını saklı tutar.

Sonlandırma

Bu EULA sözleşmesi, Yazılımı ilk kullandığınız tarihten itibaren geçerlidir ve feshedilene kadar devam edecektir. Web Panda Inc.'e yazılı bildirimde bulunarak istediğiniz zaman feshedebilirsiniz.

Ayrıca bu EULA sözleşmesinin herhangi bir şartına uymamanız durumunda da derhal feshedilecektir. Böyle bir fesih üzerine, bu EULA sözleşmesi tarafından verilen lisanslar derhal feshedilecektir ve siz Yazılıma her türlü erişimi ve yazılımı kullanmayı durdurmayı kabul edersiniz. Doğaları gereği devam eden ve varlığını sürdüren hükümler, bu EULA sözleşmesinin feshedilmesi durumunda da geçerliliğini koruyacaktır.

Geçerli Hukuk

Bu EULA sözleşmesi ve bu EULA sözleşmesiyle bağlantılı veya bu EULA sözleşmesiyle bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık, tarafımızın yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır.