Güvenli Anlaşma - kendinizi kötü anlaşmalardan, dolandırıcılıklardan ve kötü hizmetlerden koruyun.
path

Web Sitesi Kullanım Koşulları

Sürüm 1.0

https://www.joinsafedeal.com/ adresinde bulunan Safe Deal web sitesi, Web Panda Inc.'e ait telif hakkıyla korunan bir çalışmadır. Sitenin belirli özellikleri, www.joinsafedeal.com/ adresinde yayınlanacak ek yönergelere, şartlara veya kurallara tabi olabilir. Bu tür özelliklerle bağlantılı site.

Bu tür ek şartların, yönergelerin ve kuralların tümü referans olarak bu Şartlara dahil edilmiştir.

Bu Kullanım Koşulları, Siteyi kullanımınızı denetleyen yasal olarak bağlayıcı şart ve koşulları açıklamaktadır. SİTEYE GİRİŞ YAPARAK BU ŞARTLARA UYGUN OLDUĞUNUZU ve bu Şartları kabul etme yetki ve kapasitesine sahip olduğunuzu beyan etmiş olursunuz. SİTEYE ERİŞİM İÇİN EN AZ 18 YAŞINDA OLMANIZ GEREKMEKTEDİR. BU ŞARTLARIN TÜM HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMİYORSANIZ, SİTEYE GİRİŞ YAPMAYIN VE/VEYA SİTEYİ KULLANMAYIN.

Siteye Erişim

Bu Şartlara tabi. Şirket, Siteye yalnızca kendi kişisel, ticari olmayan kullanımınız için erişmeniz için size devredilemez, münhasır olmayan, iptal edilebilir, sınırlı bir lisans vermektedir.

Belirli Kısıtlamalar. Bu Koşullarda tarafınıza onaylanan haklar, aşağıdaki kısıtlamalara tabidir: (a) Siteyi satmayacak, kiralamayacak, kiraya vermeyecek, devredemeyecek, devredemeyecek, dağıtmayacak, barındırmayacak veya başka bir şekilde ticari amaçla kullanamayacaksınız; (b) Sitenin herhangi bir bölümünü değiştirmeyecek, türev çalışmalar yapmayacak, parçalarına ayırmayacak, ters derlemeyecek veya tersine mühendislik yapmayacaksınız; (c) benzer veya rakip bir web sitesi oluşturmak amacıyla Siteye erişmeyeceksiniz; ve (d) burada açıkça belirtilmediği sürece, Sitenin hiçbir kısmı, aksi belirtilmedikçe, herhangi bir şekilde veya yöntemle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden yayınlanamaz, indirilemez, görüntülenemez, postalanamaz veya iletilemez, gelecekteki herhangi bir sürüm, güncelleme veya Sitenin işlevselliğine yapılan diğer eklemeler bu Koşullara tabi olacaktır. Sitedeki tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimleri, Sitenin tüm kopyalarında saklanmalıdır.

Şirket, size bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın Siteyi değiştirme, askıya alma veya durdurma hakkını saklı tutar. Sitenin veya herhangi bir kısmının değiştirilmesi, kesintiye uğraması veya feshedilmesi nedeniyle Şirketin size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu tutulmayacağını onayladınız.

Destek veya Bakım Yok. Şirketin Siteyle bağlantılı olarak size herhangi bir destek sağlama yükümlülüğünün olmayacağını kabul edersiniz.

Sağlayabileceğiniz herhangi bir Kullanıcı İçeriği hariç olmak üzere, Sitedeki ve içeriğindeki telif hakları, patentler, ticari markalar ve ticari sırlar da dahil olmak üzere tüm fikri mülkiyet haklarının Şirkete veya Şirketin tedarikçilerine ait olduğunun bilincindesiniz. Bu Koşulların ve Siteye erişimin, Bölüm 2.1'de ifade edilen sınırlı erişim hakları dışında, size herhangi bir fikri mülkiyet hakkıyla ilgili herhangi bir hak, unvan veya menfaat sağlamadığını unutmayın. Şirket ve tedarikçileri, bu Koşullarda verilmeyen tüm hakları saklı tutar.

Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamları; Diğer Kullanıcılar

Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamları. Site, üçüncü taraf web sitelerine ve hizmetlerine bağlantılar içerebilir ve/veya üçüncü taraflara yönelik reklamlar görüntüleyebilir. Bu tür Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamları Şirketin kontrolü altında değildir ve Şirket, Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamlarından sorumlu değildir. Şirket, bu Üçüncü Taraf Bağlantılarına ve Reklamlarına erişimi yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla sağlar ve Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamlarını incelemez, onaylamaz, izlemez, onaylamaz, garanti etmez veya bunlarla ilgili herhangi bir beyanda bulunmaz. Tüm Üçüncü Taraf Bağlantılarını ve Reklamlarını kullanmanın riski size aittir ve bunu yaparken uygun düzeyde dikkatli ve ihtiyatlı davranmalısınız. Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamlarından herhangi birine tıkladığınızda, üçüncü tarafın gizlilik ve veri toplama uygulamaları da dahil olmak üzere ilgili üçüncü tarafın şartları ve politikaları geçerli olur.

Diğer Kullanıcılar. Her Site kullanıcısı, kendi Kullanıcı İçeriğinin tamamından yalnızca sorumludur. Kullanıcı İçeriğini kontrol etmediğimiz için, sizin tarafınızdan veya başkaları tarafından sağlanan hiçbir Kullanıcı İçeriğinden sorumlu olmadığımızı kabul ve beyan edersiniz. Bu tür etkileşimlerin sonucu olarak ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya hasardan Şirketin sorumlu olmayacağını kabul edersiniz. Siz ve herhangi bir Site kullanıcısı arasında bir anlaşmazlık olması durumunda, bu duruma dahil olma yükümlülüğümüz yoktur.

İşbu belge ile Şirketi ve memurlarımızı, çalışanlarımızı, temsilcilerimizi, haleflerimizi ve vekillerimizi ibra ve sonsuza kadar ibra etmekte ve işbu belge ile her türlü geçmiş, mevcut ve gelecekteki anlaşmazlık, iddia, ihtilaf, talep, hak, yükümlülük, sorumluluktan feragat etmekte ve feragat etmektesiniz. Doğrudan veya dolaylı olarak Siteden doğan veya Siteden kaynaklanan veya doğrudan veya dolaylı olarak Siteyle ilgili olan her tür ve nitelikteki eylem ve dava nedeni. Kaliforniya'da ikamet ediyorsanız, yukarıda belirtilenlerle bağlantılı olarak Kaliforniya Medeni Kanunu'nun 1542. maddesinden feragat edersiniz; bu madde şunları belirtir: "Genel ibra, alacaklının kendisi lehine olduğunu bilmediği veya varlığından şüphelenmediği alacakları kapsamaz. Eğer kendisi tarafından biliniyorsa, borçluyla olan anlaşmasını maddi olarak etkilemiş olmalı."

Çerezler ve Web İşaretleri. Diğer tüm web siteleri gibi Safe Deal da 'çerezler' kullanır. Bu çerezler, ziyaretçilerin tercihleri ve web sitesinde ziyaretçinin eriştiği veya ziyaret ettiği sayfalar dahil olmak üzere bilgileri depolamak için kullanılır. Bilgiler, web sayfası içeriğimizi ziyaretçilerin tarayıcı türüne ve/veya diğer bilgilere göre özelleştirerek kullanıcı deneyimini optimize etmek için kullanılır.

Sorumluluk reddi beyanları

Site "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu şekilde" sağlanmaktadır ve şirketimiz ve tedarikçilerimiz, tüm garantiler veya ticari elverişlilik koşulları dahil olmak üzere açık, zımni veya yasal her türlü garanti ve koşulu açıkça reddeder. , belirli bir amaca uygunluk, unvan, sessizce keyif alma, doğruluk veya ihlal etmeme. Biz ve tedarikçilerimiz, sitenin gereksinimlerinizi karşılayacağını, kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız olarak mevcut olacağını veya doğru, güvenilir, virüs veya diğer zararlı kodlardan arınmış, eksiksiz, yasal olacağını garanti etmiyoruz. veya güvenli. Yürürlükteki yasaların siteyle ilgili herhangi bir garanti gerektirmesi durumunda, bu tür garantilerin tümü, ilk kullanım tarihinden itibaren doksan (90) günle sınırlıdır.

Bazı yargı bölgeleri zımni garantilerin hariç tutulmasına izin vermediğinden yukarıdaki hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir. Bazı yargı bölgeleri, zımni garantinin ne kadar süreceği konusunda sınırlamalara izin vermediğinden yukarıdaki sınırlama sizin için geçerli olmayabilir.

Sorumluluk Sınırlaması

Yasaların izin verdiği azami ölçüde, şirketimiz veya tedarikçilerimiz hiçbir durumda size veya herhangi bir üçüncü tarafa kar kaybı, veri kaybı, ikame ürün satın alma maliyetleri veya dolaylı, sonuç olarak ortaya çıkan, örnek teşkil eden, arızi, Bu şartlardan veya siteyi kullanımınızdan kaynaklanan veya bunlarla ilgili özel veya cezai zararlar veya şirkete bu tür zararların olasılığı konusunda bilgi verilmiş olsa bile siteyi kullanamamanız. Siteye erişim ve sitenin kullanımı kendi takdirinize ve riskinize bağlıdır ve cihazınızda veya bilgisayar sisteminizde meydana gelebilecek herhangi bir hasardan veya bundan kaynaklanan veri kaybından yalnızca siz sorumlu olacaksınız.

Yasaların izin verdiği azami ölçüde, burada aksini belirten hükümlere bakılmaksızın, bu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle bağlantılı olarak size karşı sorumluluğumuz her zaman maksimum elli ABD doları (50 ABD Doları) ile sınırlı olacaktır. Birden fazla iddianın varlığı bu sınırı genişletmeyecektir. Tedarikçilerimizin bu sözleşmeden doğan veya bu sözleşmeyle ilgili hiçbir sorumluluğunun olmayacağını kabul edersiniz.

Bazı yargı bölgeleri tesadüfi veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlara ilişkin sorumluluğun sınırlandırılmasına veya hariç tutulmasına izin vermemektedir; dolayısıyla yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir.

Süre ve Fesih. Bu Bölüme tabi olarak, bu Koşullar, Siteyi kullandığınız süre boyunca tam olarak yürürlükte kalacaktır. Sitenin bu Koşulları ihlal edecek şekilde kullanılması da dahil olmak üzere, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, herhangi bir zamanda Siteyi kullanma haklarınızı askıya alabilir veya sonlandırabiliriz. Bu Şartlar kapsamındaki haklarınızın feshedilmesi üzerine Hesabınız ve Siteye erişim ve Siteyi kullanma hakkınız derhal sona erecektir. Hesabınızın herhangi bir şekilde feshedilmesinin, Hesabınızla ilişkili Kullanıcı İçeriğinizin canlı veritabanlarımızdan silinmesini içerebileceğini anlıyorsunuz. Şirketin, bu Şartlar kapsamındaki haklarınızın feshedilmesi durumunda size karşı herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Bu Koşullar kapsamındaki haklarınız feshedildikten sonra bile, bu Koşulların aşağıdaki hükümleri yürürlükte kalacaktır: Bölüm 2 ila 2.5, Bölüm 3 ve Bölüm 4 ila 10.

Telif Hakkı Politikası

Şirket başkalarının fikri mülkiyetine saygı duyar ve Sitemizin kullanıcılarından da aynısını yapmalarını ister. Sitemizle bağlantılı olarak, ihlal eden materyallerin kaldırılmasını ve telif hakları da dahil olmak üzere fikri mülkiyet haklarını sürekli olarak ihlal eden çevrimiçi Sitemiz kullanıcılarının sonlandırılmasını sağlayan, telif hakkı yasasına saygı gösteren bir politika benimsedik ve uyguladık. Kullanıcılarımızdan birinin Sitemizi kullanmak suretiyle bir eserin telif haklarını hukuka aykırı bir şekilde ihlal ettiğine inanıyorsanız ve ihlal ettiği iddia edilen materyalin kaldırılmasını istiyorsanız, aşağıdaki bilgileri yazılı bildirim şeklinde (buna uygun olarak) 17 USC § 512(c))'ye göre atanmış Telif Hakkı Temsilcimize iletilmelidir:

  • fiziksel veya elektronik imzanız;
  • ihlal edildiğini iddia ettiğiniz telif hakkıyla korunan eserin/çalışmaların tanımlanması;
  • Hizmetlerimizde ihlalde bulunduğunu iddia ettiğiniz ve bizden kaldırmamızı talep ettiğiniz materyalin tanımlanması;
  • bu tür materyali bulmamıza izin verecek yeterli bilgi;
  • Adresiniz, telefon numaranız ve e-mail adresiniz;
  • Sakıncalı materyalin kullanımına telif hakkı sahibi, temsilcisi veya yasa kapsamında izin verilmediğine iyi niyetle inandığınızı belirten bir beyan; Ve
  • Bildirimdeki bilgilerin doğru olduğunu ve yalan beyanda bulunma cezasına tabi olduğunuzu, ihlal edildiği iddia edilen telif hakkının sahibi olduğunuzu veya telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuzu belirten bir beyan.

Lütfen, 17 USC § 512(f) uyarınca, yazılı bir bildirimde maddi gerçeğin herhangi bir şekilde yanlış beyan edilmesinin, yazılı bildirim ve aşağıdaki iddialarla bağlantılı olarak tarafımızca maruz kalınan her türlü zarar, maliyet ve avukatlık ücretinden şikayetçi tarafı otomatik olarak sorumlu tutacağını unutmayın. Telif hakkı ihlali.

Genel

Bu Koşullar ara sıra revizyona tabidir ve önemli bir değişiklik yapmamız halinde, bize sağladığınız son e-posta adresine bir e-posta göndererek ve/veya değişikliklere ilişkin bildirimi web sitemizde görünür şekilde yayınlayarak sizi bilgilendirebiliriz. Alan. Bize en güncel e-posta adresinizi vermek sizin sorumluluğunuzdadır. Bize sağladığınız son e-posta adresinin geçerli olmaması durumunda, söz konusu bildirimi içeren e-postayı göndermemiz yine de bildirimde açıklanan değişikliklere ilişkin etkili bir bildirim teşkil edecektir. Bu Koşullarda yapılacak herhangi bir değişiklik, size bir e-posta bildirimi göndermemizi takip eden en erken otuz (30) takvim günü veya Değişiklik bildirimini Sitemizde yayınlamamızı izleyen otuz (30) takvim günü sonra geçerli olacaktır. Bu değişiklikler Sitemizin yeni kullanıcıları için derhal geçerli olacaktır. Bu tür değişikliklerin bildirimini takiben Sitemizi kullanmaya devam etmeniz, bu tür değişiklikleri kabul ettiğinizi ve bu değişikliklerin şart ve koşullarına bağlı kalmayı kabul ettiğinizi gösterecektir. Tartışmalı karar. Lütfen bu Tahkim Sözleşmesini dikkatlice okuyun. Bu, Şirketle yaptığınız sözleşmenin bir parçasıdır ve haklarınızı etkiler. ZORUNLU BAĞLAYICI TAHKİM VE TOPLU DAVA FERAGATI prosedürlerini içerir.

Tahkim Anlaşmasının Uygulanabilirliği. Şartlar veya Şirket tarafından sağlanan herhangi bir ürün veya hizmetin kullanımıyla bağlantılı olan ve gayri resmi olarak veya asliye mahkemesinde çözülemeyen tüm iddialar ve anlaşmazlıklar, bu Tahkim Anlaşmasının şartları uyarınca bireysel bazda bağlayıcı tahkim yoluyla çözülecektir. Aksi kararlaştırılmadıkça, tüm tahkim işlemleri İngilizce olarak gerçekleştirilecektir. Bu Tahkim Anlaşması siz ve Şirket ve tüm bağlı kuruluşlar, iştirakler, acenteler, çalışanlar, selefler, halefler ve devralanlar ile Şartlar kapsamında sağlanan hizmet veya malların tüm yetkili veya yetkisiz kullanıcıları veya yararlanıcıları için geçerlidir.

Bildirim Gerekliliği ve Gayri Resmi Uyuşmazlık Çözümü. Taraflardan herhangi biri tahkime başvurmadan önce, taraf ilk olarak diğer tarafa iddianın veya anlaşmazlığın niteliğini ve temelini ve talep edilen çözümü açıklayan yazılı bir Anlaşmazlık Bildirimi göndermelidir. Şirkete bir Bildirim şu adrese gönderilmelidir: 16192 Sahil Yolu. Bildirim alındıktan sonra siz ve Şirket, iddiayı veya anlaşmazlığı gayri resmi olarak çözmeye çalışabilirsiniz. Siz ve Şirket, iddiayı veya anlaşmazlığı Bildirimin alınmasından sonraki otuz (30) gün içinde çözmezseniz, taraflardan herhangi biri tahkim davası başlatabilir. Taraflardan herhangi birinin yaptığı uzlaşma teklifinin tutarı, hakem taraflardan herhangi birinin almaya hak kazandığı tazminat miktarını belirleyene kadar hakeme açıklanamaz.

Tahkim Kuralları. Tahkim, bu bölümde belirtildiği gibi tahkim sunan yerleşik bir alternatif uyuşmazlık çözümü sağlayıcısı olan Amerikan Tahkim Birliği aracılığıyla başlatılacaktır. AAA'nın tahkim için müsait olmaması halinde, taraflar alternatif bir ADR Sağlayıcısı seçmeyi kabul edeceklerdir. ADR Sağlayıcısının kuralları, bu kuralların Şartlarla çeliştiği durumlar dışında, tahkimin tüm yönlerini yönetecektir. Tahkimi düzenleyen AAA Tüketici Tahkim Kurallarına adr.org adresinden çevrimiçi olarak veya 1-800-778-7879 numaralı telefondan AAA'yı arayarak ulaşabilirsiniz. Tahkim tek ve tarafsız bir hakem tarafından yürütülecektir. Aranan tazminatın toplam tutarının On Bin ABD Dolarından (10.000,00 ABD Doları) az olduğu tüm iddialar veya anlaşmazlıklar, çözüm isteyen tarafın tercihine bağlı olarak, hazır bulunmaya dayalı olmayan bağlayıcı tahkim yoluyla çözülebilir. Aranan tazminatın toplam tutarının On Bin ABD Doları (10.000,00 ABD Doları) veya daha fazla olduğu iddialar veya anlaşmazlıklar için duruşma hakkı Tahkim Kurallarına göre belirlenecektir. Amerika Birleşik Devletleri dışında ikamet etmediğiniz sürece ve taraflar aksini kabul etmedikçe, tüm duruşmalar ikamet ettiğiniz yerden 100 mil uzakta bir yerde yapılacaktır. ABD dışında ikamet ediyorsanız, hakem taraflara sözlü duruşmaların tarihi, saati ve yeri hakkında makul bir bildirimde bulunacaktır. Hakem tarafından verilen karara ilişkin herhangi bir karar, yetkili herhangi bir mahkemede ileri sürülebilir. Hakem size, Şirketin tahkimin başlatılmasından önce size yaptığı son uzlaşma teklifinden daha yüksek bir tazminat verirse, Şirket size karardan büyük olanı veya 2.500,00 ABD Doları ödeyecektir. Tarafların her biri, tahkimden kaynaklanan masrafları ve harcamaları kendi üstlenecek ve ADR Sağlayıcısının ücret ve masraflarından eşit bir pay ödeyecektir.

Tahkim Kuralları. Hazır bulunmaya dayalı olmayan tahkim seçilirse, tahkim telefonla, çevrimiçi olarak ve/veya yalnızca yazılı beyanlara dayalı olarak yürütülecektir; özel yöntem tahkimi başlatan tarafça seçilecektir. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça tahkim, tarafların veya tanıkların kişisel olarak hazır bulunmasını içermeyecektir.

Zaman sınırları. Siz veya Şirket tahkime başvurursa, tahkim davası zamanaşımı süresi içinde ve ilgili iddia için AAA Kuralları kapsamında belirlenen son tarih dahilinde başlatılmalı ve/veya talep edilmelidir.

Hakem Yetkisi. Tahkimin başlatılması halinde hakem sizin ve Şirketin hak ve yükümlülüklerine karar verecek olup, uyuşmazlık başka herhangi bir konu ile birleştirilmeyecek veya başka bir dava veya tarafla birleştirilmeyecektir. Hakem, herhangi bir iddianın tamamı veya bir kısmı için tasarruf önergeleri verme yetkisine sahip olacaktır. Hakem, parasal tazminata karar verme ve geçerli yasa, AAA Kuralları ve Şartlar kapsamında bir kişiye sunulan parasal olmayan herhangi bir çözüm veya telafiyi sağlama yetkisine sahip olacaktır. Hakem, kararın dayandığı temel bulguları ve sonuçları açıklayan yazılı bir karar ve karar beyanı düzenleyecektir. Hakem, bireysel olarak tedbir kararı verme konusunda bir hukuk mahkemesindeki hakimle aynı yetkiye sahiptir. Hakemin kararı nihai ve siz ve Şirket için bağlayıcıdır.

Jüri Yargılamasından Feragat. TARAFLAR İŞBU BELGEYLE MAHKEMEYE GİTME VE HAKİM VEYA JÜRİ ÖNÜNDE YARGILAMA HAKKINDAKİ ANAYASA VE YASAL HAKLARINDAN FERAGAT ETMEKTE, bunun yerine tüm iddiaların ve anlaşmazlıkların işbu Tahkim Anlaşması kapsamında tahkim yoluyla çözülmesini seçmektedir. Tahkim prosedürleri genellikle mahkemede uygulanan kurallara göre daha sınırlı, daha verimli ve daha ucuzdur ve mahkeme tarafından çok sınırlı incelemeye tabidir. Tahkim kararının iptali veya tenfizi için veya başka bir nedenle sizinle Şirket arasında herhangi bir eyalet veya federal mahkemede herhangi bir dava çıkması durumunda, SİZ VE ŞİRKET JÜRİLİ YARGILAMA HAKKINDAN TÜM HAKLARDAN FERAGAT EDER, bunun yerine anlaşmazlığın çözülmesini seçersiniz. bir yargıç tarafından.

Grup Davalarından veya Birleştirilmiş Davalardan Feragat. Bu tahkim sözleşmesi kapsamındaki tüm iddialar ve anlaşmazlıklar, toplu olarak değil, bireysel olarak tahkim edilmeli veya dava edilmelidir ve birden fazla müşteri veya kullanıcının talepleri, müştereken tahkim edilemez, dava edilemez veya başka bir müşterinin talepleri ile birleştirilemez. veya kullanıcı.

Gizlilik. Tahkim sürecinin tüm yönleri kesinlikle gizli tutulacaktır. Taraflar, yasalar aksini gerektirmedikçe gizliliği korumayı kabul ederler. Bu paragraf, bir tarafın bu Sözleşmeyi uygulamak, bir tahkim kararını uygulamak veya ihtiyati tedbir veya hakkaniyete uygun tedbir almak için gerekli herhangi bir bilgiyi bir mahkemeye sunmasını engellemez.

Bölünebilirlik. Bu Tahkim Anlaşmasının herhangi bir kısmı veya kısımları yetkili bir mahkeme tarafından hukuka göre geçersiz veya uygulanamaz bulunursa, söz konusu belirli kısım veya kısımlar hiçbir geçerlilik ve etki sahibi olmayacak ve bölünecek ve Sözleşmenin geri kalanı geçerli olacaktır. tam güç ve etkiyle devam edecektir.

Feragat Hakkı. Bu Tahkim Sözleşmesinde belirtilen hakların ve sınırlamaların herhangi biri veya tamamı, aleyhine iddia ileri sürülen tarafça feragat edilebilir. Bu tür bir feragat, bu Tahkim Anlaşmasının diğer kısımlarından feragat etmeyecek veya bunları etkilemeyecektir.

Anlaşmanın Devamlılığı. Bu Tahkim Anlaşması, Şirket ile ilişkinizin feshedilmesinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

Asliye Mahkemesi. Bununla birlikte, siz veya Şirket, asliye mahkemesinde bireysel dava açabilirsiniz.

Acil Adil Yardım. Her ne şekilde olursa olsun, taraflardan herhangi biri, tahkim sürecindeki statükoyu korumak için bir eyalet veya federal mahkeme önünde acil, hakkaniyete uygun çözüm talebinde bulunabilir. Geçici tedbir talebi, bu Tahkim Anlaşması kapsamındaki diğer hak veya yükümlülüklerden feragat edildiği anlamına gelmez.

Tahkime Tabi Olmayan Talepler. Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, hakaret iddiaları, Bilgisayar Sahtekarlığı ve Kötüye Kullanım Yasasının ihlali ve diğer tarafın patentinin, telif hakkının, ticari markasının veya ticari sırlarının ihlali veya kötüye kullanılması bu Tahkim Sözleşmesine tabi olmayacaktır.

Yukarıdaki Tahkim Anlaşmasının tarafların mahkemede dava açmasına izin verdiği her durumda, taraflar bu tür amaçlar için Hollanda Eyaleti, Kaliforniya'da bulunan mahkemelerin kişisel yargı yetkisine başvurmayı kabul ederler.

Site, ABD ihracat kontrol yasalarına tabi olabilir ve diğer ülkelerdeki ihracat veya ithalat düzenlemelerine tabi olabilir. Şirketten edinilen ABD teknik verilerini veya bu verileri kullanan herhangi bir ürünü, ABD ihracat yasalarını veya düzenlemelerini ihlal edecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak ihraç etmemeyi, yeniden ihraç etmemeyi veya aktarmamayı kabul edersiniz.

Şirket Bölüm 10.8'deki adreste bulunmaktadır. Kaliforniya'da ikamet ediyorsanız, şikayetlerinizi Kaliforniya Tüketici İşleri Departmanı Tüketici Ürünleri Bölümü Şikayet Yardım Birimi'ne 400 R Street, Sacramento, CA 95814 adresinden yazılı olarak veya (800) numaralı telefondan telefon ederek bildirebilirsiniz. ) 952-5210.

Elektronik Haberleşme. Siz ve Şirket arasındaki iletişim, Siteyi kullanmanıza veya bize e-posta göndermenize veya Şirketin Sitede bildirimler yayınlamasına veya sizinle e-posta aracılığıyla iletişim kurmasına bakılmaksızın elektronik araçlar kullanır. Sözleşmeye bağlı amaçlar doğrultusunda, (a) Şirketten elektronik biçimde iletişim almayı kabul edersiniz; ve (b) Şirketin size elektronik olarak sağladığı tüm hüküm ve koşulların, anlaşmaların, bildirimlerin, açıklamaların ve diğer iletişimlerin, bu tür iletişimlerin basılı kopya halinde olması durumunda yerine getireceği her türlü yasal yükümlülüğü yerine getirdiğini kabul edersiniz.

Tüm Şartlar. Bu Koşullar, Sitenin kullanımına ilişkin sizinle bizim aramızdaki sözleşmenin tamamını oluşturur. Bu Koşulların herhangi bir hakkını veya hükmünü uygulamamamız veya uygulamamamız, söz konusu hak veya hükümden feragat edildiği anlamına gelmez. Bu Koşullardaki bölüm başlıkları yalnızca kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir yasal veya sözleşmeye bağlı etkisi yoktur. "Dahil" kelimesi "sınırlama olmaksızın dahil" anlamına gelir. Bu Şartların herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, bu Şartların diğer hükümleri etkilenmeyecek ve geçersiz veya uygulanamaz hükmün, yasaların izin verdiği azami ölçüde geçerli ve uygulanabilir olacak şekilde değiştirilmiş olduğu kabul edilecektir. Şirketle ilişkiniz bağımsız bir yüklenicinin ilişkisidir ve taraflardan hiçbiri diğerinin temsilcisi veya ortağı değildir. Bu Şartlar ve buradaki haklarınız ve yükümlülükleriniz, Şirketin önceden yazılı izni olmadan tarafınızca devredilemez, alt yükleniciye devredilemez, devredilemez veya başka bir şekilde devredilemez ve yukarıda belirtilenleri ihlal eden herhangi bir atama, taşeronluk, devir veya devir girişimi geçersiz olacaktır ve geçersiz. Şirket bu Koşulları serbestçe devredebilir. Bu Şartlarda belirtilen şartlar ve koşullar, devralanlar için bağlayıcı olacaktır.

Gizliliğiniz. Lütfen Gizlilik Politikamızı okuyun.

Telif Hakkı/Ticari Marka Bilgileri. Telif hakkı ©. Her hakkı saklıdır. Sitede görüntülenen tüm ticari markalar, logolar ve hizmet markaları bizim veya diğer üçüncü tarafların mülkiyetindedir. Bu Markaları önceden yazılı onayımız veya Markaların sahibi olabilecek üçüncü tarafın izni olmadan kullanmanıza izin verilmez.

İletişim bilgileri

Adres:
16192 Coastal Highway

E-posta: [email protected]

Telefon: +1-415-937-7737