Tawaran Selamat - lindungi diri anda daripada tawaran buruk, penipuan dan perkhidmatan yang buruk.
path

Dasar Privasi

Kemas kini terakhir: 22 Februari 2022

Dasar Privasi ini menerangkan dasar dan prosedur Kami tentang penggunaan pengumpulan dan pendedahan maklumat Anda apabila Anda menggunakan Perkhidmatan dan memberitahu Anda tentang hak privasi Anda dan cara undang-undang melindungi Anda.

Kami menggunakan data Peribadi Anda untuk menyediakan dan menambah baik Perkhidmatan. Dengan menggunakan Perkhidmatan, Anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat mengikut Dasar Privasi ini.

Tafsiran dan Definisi

Tafsiran

Perkataan yang huruf awalnya ditulis dengan huruf besar mempunyai makna yang ditakrifkan di bawah syarat berikut. Takrifan berikut hendaklah mempunyai makna yang sama tanpa mengira sama ada ia muncul dalam bentuk tunggal atau jamak.

Definisi

Untuk tujuan Dasar Privasi ini:

 • Akaun: Akaun bermaksud akaun unik yang dicipta untuk Anda mengakses Perkhidmatan kami atau sebahagian daripada Perkhidmatan kami.

 • Syarikat: (dirujuk sama ada sebagai "Syarikat", "Kami", "Kami" atau "Kami" dalam Perjanjian ini) merujuk kepada Web Panda Inc., 16192 Coastal Highway, Lewes, DE, USA, Zip: 19958.

 • biskut: ialah fail kecil yang diletakkan pada komputer Anda, peranti mudah alih atau mana-mana peranti lain oleh tapak web, yang mengandungi butiran sejarah penyemakan imbas Anda di tapak web tersebut di antara banyak kegunaannya.

 • Negara: merujuk kepada: Delaware, Amerika Syarikat

 • device: bermaksud sebarang peranti yang boleh mengakses Perkhidmatan seperti komputer, telefon bimbit atau tablet digital.

 • Data peribadi: adalah sebarang maklumat yang berkaitan dengan individu yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti.

 • Perkhidmatan: merujuk kepada Laman Web.

 • Service Provider: service_provider_info

 • Perkhidmatan Media Sosial pihak ketiga merujuk kepada mana-mana tapak web atau mana-mana laman web rangkaian sosial yang mana Pengguna boleh log masuk atau membuat akaun untuk menggunakan Perkhidmatan.

 • Data Penggunaan merujuk kepada data yang dikumpul secara automatik, sama ada dijana melalui penggunaan Perkhidmatan atau daripada infrastruktur Perkhidmatan itu sendiri (contohnya, tempoh lawatan halaman).

 • laman web merujuk kepada Safe Deal, boleh diakses daripadahttps://www.joinsafedeal.com

 • awak bermaksud individu yang mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, atau syarikat, atau entiti undang-undang lain bagi pihak yang mana individu tersebut mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, mengikut mana yang berkenaan.

Mengumpul dan Menggunakan Data Peribadi Anda

Jenis Data Dikumpul

Data peribadi

Semasa menggunakan Perkhidmatan Kami, Kami mungkin meminta Anda untuk memberikan Kami maklumat pengenalan peribadi tertentu yang boleh digunakan untuk menghubungi atau mengenal pasti Anda. Maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

 • Alamat emel

 • Nama pertama dan nama keluarga

 • Nombor telefon

 • Data Penggunaan

Data Penggunaan

Data Penggunaan dikumpul secara automatik apabila menggunakan Perkhidmatan.

Data Penggunaan mungkin termasuk maklumat seperti alamat Protokol Internet Peranti Anda (cth alamat IP), jenis penyemak imbas, versi penyemak imbas, halaman Perkhidmatan kami yang Anda lawati, masa dan tarikh lawatan Anda, masa yang dihabiskan pada halaman tersebut, peranti unik pengecam dan data diagnostik lain.

Apabila Anda mengakses Perkhidmatan melalui atau melalui peranti mudah alih, Kami mungkin mengumpul maklumat tertentu secara automatik, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, jenis peranti mudah alih yang Anda gunakan, ID unik peranti mudah alih anda, alamat IP peranti mudah alih Anda, mudah alih anda sistem pengendalian, jenis pelayar Internet mudah alih yang Anda gunakan, pengecam peranti unik dan data diagnostik lain.

Kami juga mungkin mengumpul maklumat yang dihantar oleh penyemak imbas Anda apabila Anda melawati Perkhidmatan kami atau apabila Anda mengakses Perkhidmatan melalui atau melalui peranti mudah alih.

Maklumat daripada Perkhidmatan Media Sosial Pihak Ketiga

Syarikat membenarkan Anda membuat akaun dan log masuk untuk menggunakan Perkhidmatan melalui Perkhidmatan Media Sosial Pihak Ketiga berikut:

 • Google
 • Facebook
 • Twitter

Jika Anda memutuskan untuk mendaftar melalui atau memberikan kami akses kepada Perkhidmatan Media Sosial Pihak Ketiga, Kami mungkin mengumpul data Peribadi yang telah dikaitkan dengan akaun Perkhidmatan Media Sosial Pihak Ketiga Anda, seperti nama Anda, alamat e-mel Anda, aktiviti Anda atau Senarai kenalan anda yang dikaitkan dengan akaun itu.

Anda juga mungkin mempunyai pilihan untuk berkongsi maklumat tambahan dengan Syarikat melalui akaun Perkhidmatan Media Sosial Pihak Ketiga Anda. Jika Anda memilih untuk memberikan maklumat dan Data Peribadi tersebut, semasa pendaftaran atau sebaliknya, Anda memberi kebenaran kepada Syarikat untuk menggunakan, berkongsi dan menyimpannya dengan cara yang konsisten dengan Dasar Privasi ini.

Teknologi Penjejakan dan Kuki

Kami menggunakan Kuki dan teknologi penjejakan yang serupa untuk menjejaki aktiviti pada Perkhidmatan Kami dan menyimpan maklumat tertentu. Teknologi penjejakan yang digunakan ialah suar, teg dan skrip untuk mengumpul dan menjejak maklumat serta menambah baik dan menganalisis Perkhidmatan Kami. Teknologi yang Kami gunakan mungkin termasuk:

 • Kuki atau Kuki Pelayar.Kuki ialah fail kecil yang diletakkan pada Peranti Anda. Anda boleh mengarahkan penyemak imbas Anda untuk menolak semua Kuki atau untuk menunjukkan apabila Kuki sedang dihantar. Walau bagaimanapun, jika Anda tidak menerima Kuki, Anda mungkin tidak boleh menggunakan beberapa bahagian Perkhidmatan kami. Melainkan anda telah melaraskan tetapan penyemak imbas anda supaya ia menolak Kuki, Perkhidmatan kami mungkin menggunakan Kuki.
 • Kuki Kilat.Ciri tertentu Perkhidmatan kami mungkin menggunakan objek tersimpan setempat (atau Kuki Flash) untuk mengumpul dan menyimpan maklumat tentang pilihan Anda atau aktiviti Anda pada Perkhidmatan kami. Kuki Flash tidak diuruskan oleh tetapan penyemak imbas yang sama seperti yang digunakan untuk Kuki Penyemak Imbas. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang cara Anda boleh memadamkan Kuki Flash, sila baca "Di manakah saya boleh menukar tetapan untuk melumpuhkan atau memadam objek kongsi setempat?" boleh didapati dihttps://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • Suar Web.Bahagian tertentu Perkhidmatan kami dan e-mel kami mungkin mengandungi fail elektronik kecil yang dikenali sebagai suar web (juga dirujuk sebagai gif yang jelas, teg piksel dan gif piksel tunggal) yang membenarkan Syarikat, contohnya, mengira pengguna yang telah melawat halaman tersebut. atau membuka e-mel dan untuk statistik tapak web lain yang berkaitan (contohnya, merekodkan populariti bahagian tertentu dan mengesahkan integriti sistem dan pelayan).

Kuki boleh menjadi Kuki "Berterusan" atau "Sesi". Kuki Berterusan kekal pada komputer peribadi atau peranti mudah alih Anda apabila Anda pergi ke luar talian, manakala Kuki Sesi dipadamkan sebaik sahaja Anda menutup pelayar web Anda. Ketahui lebih lanjut tentang kuki:

 • Kuki Perlu / Penting

  Session Cookies

  Us

  Tujuan: Kuki ini penting untuk memberikan Anda perkhidmatan yang tersedia melalui Laman Web dan untuk membolehkan Anda menggunakan beberapa cirinya. Mereka membantu untuk mengesahkan pengguna dan menghalang penggunaan akaun pengguna secara penipuan. Tanpa Kuki ini, perkhidmatan yang Anda minta tidak dapat disediakan, dan Kami hanya menggunakan Kuki ini untuk menyediakan kepada Anda perkhidmatan tersebut.

 • Dasar Kuki / Kuki Penerimaan Notis

  Persistent Cookies

  Us

  These Cookies identify if users have accepted the use of cookies on the Website.

 • Kuki Kefungsian

  Persistent Cookies

  Us

  These Cookies allow us to remember

Untuk maklumat lanjut tentang kuki yang kami gunakan dan pilihan anda mengenai kuki, sila lawati Polisi Kuki kami atau bahagian Kuki Dasar Privasi kami.

Penggunaan Data Peribadi Anda

 • Untuk menyediakan dan mengekalkan Perkhidmatan kami,termasuk untuk memantau penggunaan Perkhidmatan kami.

 • untuk menguruskan pendaftaran Anda sebagai pengguna Perkhidmatan. Data Peribadi yang Anda berikan boleh memberi Anda akses kepada fungsi berbeza Perkhidmatan yang tersedia untuk Anda sebagai pengguna berdaftar.

 • pembangunan, pematuhan dan akujanji kontrak pembelian untuk produk, item atau perkhidmatan yang telah Anda beli atau kontrak lain dengan Kami melalui Perkhidmatan.

 • Untuk menghubungi Anda melalui e-mel, panggilan telefon, SMS atau bentuk komunikasi elektronik lain yang setara, seperti pemberitahuan tolak aplikasi mudah alih mengenai kemas kini atau komunikasi bermaklumat yang berkaitan dengan fungsi, produk atau perkhidmatan kontrak, termasuk kemas kini keselamatan, apabila perlu atau munasabah untuk pelaksanaan mereka.

 • To provide You dengan berita, tawaran istimewa dan maklumat am tentang barangan, perkhidmatan dan acara lain yang kami tawarkan yang serupa dengan yang telah anda beli atau tanyakan melainkan Anda telah memilih untuk tidak menerima maklumat tersebut.

 • Untuk menghadiri dan mengurus permintaan Anda kepada Kami.

 • Kami mungkin menggunakan maklumat Anda untuk menilai atau menjalankan penggabungan, pelupusan, penstrukturan semula, penyusunan semula, pembubaran, atau penjualan atau pemindahan lain sebahagian atau semua aset Kami, sama ada sebagai usaha berterusan atau sebagai sebahagian daripada kebankrapan, pembubaran atau prosiding yang serupa, di mana Data Peribadi yang dipegang oleh Kami tentang pengguna Perkhidmatan kami adalah antara aset yang dipindahkan.

 • Untuk tujuan lain: Kami mungkin menggunakan maklumat Anda untuk tujuan lain, seperti analisis data, mengenal pasti arah aliran penggunaan, menentukan keberkesanan kempen promosi kami dan untuk menilai dan menambah baik Perkhidmatan, produk, perkhidmatan, pemasaran dan pengalaman anda.

 • Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi Anda dengan Pembekal Perkhidmatan untuk memantau dan menganalisis penggunaan Perkhidmatan kami, untuk menghubungi Anda.
 • Kami mungkin berkongsi atau memindahkan maklumat peribadi Anda berkaitan dengan, atau semasa rundingan, sebarang penggabungan, penjualan aset Syarikat, pembiayaan, atau pemerolehan semua atau sebahagian perniagaan Kami kepada syarikat lain.
 • Kami mungkin berkongsi maklumat Anda dengan ahli gabungan Kami, dalam hal ini kami akan memerlukan ahli gabungan tersebut untuk mematuhi Dasar Privasi ini. Ahli gabungan termasuk syarikat induk Kami dan mana-mana anak syarikat lain, rakan kongsi usaha sama atau syarikat lain yang Kami kawal atau yang berada di bawah kawalan bersama Kami.
 • Kami mungkin berkongsi maklumat Anda dengan rakan kongsi perniagaan Kami untuk menawarkan kepada Anda produk, perkhidmatan atau promosi tertentu.
 • apabila Anda berkongsi maklumat peribadi atau sebaliknya berinteraksi di kawasan awam dengan pengguna lain, maklumat tersebut mungkin dilihat oleh semua pengguna dan mungkin diedarkan secara terbuka di luar. Jika Anda berinteraksi dengan pengguna lain atau mendaftar melalui Perkhidmatan Media Sosial Pihak Ketiga, kenalan Anda pada Perkhidmatan Media Sosial Pihak Ketiga mungkin melihat nama, profil, gambar dan perihalan aktiviti Anda. Begitu juga, pengguna lain akan dapat melihat perihalan aktiviti Anda, berkomunikasi dengan Anda dan melihat profil Anda.
 • With Your consent: Kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi Anda untuk sebarang tujuan lain dengan persetujuan Anda.

Pengekalan Data Peribadi Anda

Syarikat akan mengekalkan Data Peribadi Anda hanya selama yang diperlukan untuk tujuan yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini. Kami akan mengekalkan dan menggunakan Data Peribadi Anda setakat yang diperlukan untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami (contohnya, jika kami dikehendaki mengekalkan data anda untuk mematuhi undang-undang yang berkenaan), menyelesaikan pertikaian dan menguatkuasakan perjanjian dan dasar undang-undang kami.

Syarikat juga akan mengekalkan Data Penggunaan untuk tujuan analisis dalaman. Data Penggunaan biasanya disimpan untuk tempoh masa yang lebih singkat, kecuali apabila data ini digunakan untuk mengukuhkan keselamatan atau untuk meningkatkan kefungsian Perkhidmatan Kami, atau Kami bertanggungjawab secara sah untuk mengekalkan data ini untuk tempoh masa yang lebih lama.

Pemindahan Data Peribadi Anda

Maklumat anda, termasuk Data Peribadi, diproses di pejabat operasi Syarikat dan di mana-mana tempat lain di mana pihak yang terlibat dalam pemprosesan berada. Ini bermakna maklumat ini boleh dipindahkan ke — dan diselenggarakan pada — komputer yang terletak di luar negeri, wilayah, negara atau bidang kuasa kerajaan yang lain di mana undang-undang perlindungan data mungkin berbeza daripada bidang kuasa Anda.

Persetujuan anda terhadap Dasar Privasi ini diikuti dengan penyerahan maklumat tersebut oleh Anda mewakili persetujuan Anda terhadap pemindahan tersebut.

Syarikat akan mengambil semua langkah yang semunasabahnya perlu untuk memastikan bahawa data Anda diurus dengan selamat dan mengikut Polisi Privasi ini dan tiada pemindahan Data Peribadi Anda akan berlaku kepada organisasi atau negara melainkan terdapat kawalan yang mencukupi termasuk keselamatan Data anda dan maklumat peribadi lain.

Pendedahan Data Peribadi Anda

Urus Niaga

Jika Syarikat terlibat dalam penggabungan, pemerolehan atau penjualan aset, Data Peribadi Anda mungkin dipindahkan. Kami akan memberikan notis sebelum Data Peribadi Anda dipindahkan dan tertakluk kepada Dasar Privasi yang berbeza.

Penguatkuasaan undang-undang

Dalam keadaan tertentu, Syarikat mungkin dikehendaki mendedahkan Data Peribadi Anda jika dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang atau sebagai tindak balas kepada permintaan yang sah oleh pihak berkuasa awam (cth mahkamah atau agensi kerajaan).

Keperluan undang-undang lain

 • Mematuhi kewajipan undang-undang
 • Melindungi dan mempertahankan hak atau harta Syarikat
 • Mencegah atau menyiasat kemungkinan salah laku yang berkaitan dengan Perkhidmatan
 • Lindungi keselamatan peribadi Pengguna Perkhidmatan atau orang ramai
 • Lindungi daripada liabiliti undang-undang

Keselamatan Data Peribadi Anda

Keselamatan Data Peribadi Anda adalah penting kepada Kami, tetapi ingat bahawa tiada kaedah penghantaran melalui Internet, atau kaedah storan elektronik adalah 100% selamat. Walaupun Kami berusaha untuk menggunakan cara yang boleh diterima secara komersial untuk melindungi Data Peribadi Anda, Kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlaknya.

Privasi Kanak-kanak

Perkhidmatan Kami tidak menangani sesiapa di bawah umur 13 tahun. Kami tidak mengumpul maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi daripada sesiapa di bawah umur 13 tahun. Jika Anda adalah ibu bapa atau penjaga dan Anda sedar bahawa anak Anda telah memberikan Kami Data Peribadi, sila hubungi Kami. Jika Kami menyedari bahawa Kami telah mengumpul Data Peribadi daripada sesiapa yang berumur di bawah 13 tahun tanpa pengesahan kebenaran ibu bapa, Kami mengambil langkah untuk mengalih keluar maklumat tersebut daripada pelayan Kami.

Jika Kami perlu bergantung pada persetujuan sebagai asas undang-undang untuk memproses maklumat Anda dan negara Anda memerlukan persetujuan daripada ibu bapa, Kami mungkin memerlukan kebenaran ibu bapa Anda sebelum Kami mengumpul dan menggunakan maklumat tersebut.

Pautan ke Laman Web Lain

Perkhidmatan Kami mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang tidak dikendalikan oleh Kami. Jika Anda mengklik pada pautan pihak ketiga, Anda akan diarahkan ke tapak pihak ketiga tersebut. Kami amat menasihati Anda untuk menyemak Dasar Privasi setiap tapak yang Anda lawati.

Kami tidak mempunyai kawalan ke atas dan tidak bertanggungjawab ke atas kandungan, dasar privasi atau amalan mana-mana tapak atau perkhidmatan pihak ketiga.

Perubahan kepada Dasar Privasi ini

Kami mungkin mengemas kini Dasar Privasi Kami dari semasa ke semasa. Kami akan memberitahu Anda tentang sebarang perubahan dengan menyiarkan Dasar Privasi baharu pada halaman ini.

Kami akan memberitahu Anda melalui e-mel dan/atau notis penting mengenai Perkhidmatan Kami, sebelum perubahan itu berkuat kuasa dan mengemas kini tarikh "Terakhir dikemas kini" di bahagian atas Dasar Privasi ini.

Anda dinasihatkan untuk menyemak Dasar Privasi ini secara berkala untuk sebarang perubahan. Perubahan kepada Dasar Privasi ini adalah berkesan apabila ia disiarkan di halaman ini.

Hubungi Kami